Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Giới Thiệu Tiếng Tây Ban Nha Cơ Bản Từ Đại Học Valencia

📌NO DEADLINE

[English Caption Below]

📝GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

Trong khóa học tiếng Tây Ban Nha này, bạn sẽ học từ vựng cơ bản để nói về bản thân và cuộc sống hàng ngày của bạn, ở hiện tại, quá khứ, và trong các tình huống giao tiếp đơn giản và ngắn gọn, cũng như về kế hoạch cho một tương lai gần. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể giao tiếp trong các tình huống hàng ngày theo trình độ A1 như được mô tả trong khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFRL, Council of Europe: Hội đồng châu Âu).

📝NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Tuần 1: Cuộc sống và công việc.
 • Tuần 2: Cuộc sống và gia đình.
 • Tuần 3: Cuộc sống trong thành phố.
 • Tuần 4: Cuộc sống ngoài trời.
 • Bài kiểm tra cuối khóa.

📝BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ KHI KHÓA HỌC KẾT THÚC?

– Nắm rõ cách sử dụng các từ vựng cơ bản và các thông tin liên quan đến:

 • Thói quen hàng ngày và công việc.
 • Thông tin lịch trình liên quan đến các hoạt động hàng ngày ở nhà cùng gia đình.
 • Thời gian rảnh và các hoạt động thư giãn như nói về thời gian và trải nghiệm
 • Cuộc sống trong thành phố như mua sắm hoặc đưa ra một địa chỉ.

– Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản như bài viết và danh từ, tính từ, thì hiện tại, tương lai và quá khứ của các động từ có nguyên tắc và bất nguyên tắc.

📝ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC:

Bất cứ ai có hứng thú tìm hiểu về đất nước Tây Ban Nha và muốn học tiếng Tây Ban Nha.

📝THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Hình thức khóa học: 100% online.
 • Học phí: Miễn phí (nhưng không có giấy chứng nhận) hoặc $50 (được cấp chứng nhận và có thể chia sẻ đến các nền tảng khác).
 • Nền tảng: edX Academy.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Phụ đề: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
 • Giáo viên: Ana Gimeno, Virginia González, Cristina Navarro.

Lưu ý: Tại thời điểm Hoàng Oanh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

📝THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ: https://bit.ly/39dXhND.

_________________

📝COURSE INTRODUCTION:

In this Spanish course, you will learn basic vocabulary to talk about yourself and your everyday life, in the present and in the past, in simple and brief communication situations, as well as about plans for an immediate future. At the end of the course you will be able to communicate in everyday situations according to the A1 proficiency level as described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL, Council of Europe).

📝WHAT TOPICS WILL YOU COVER?

 • Week 1: Life and Work.
 • Week 2: Life and Family.
 • Week 3: Life in the city.
 • Week 4: Outdoor living.
 • Final exam.

📝WHAT WILL YOU ACHIEVE?

– Basic vocabulary to be able to use and understand information related to:

 • Daily routine and work such as schedules
 • Info related to daily activities at home and with the family
 • Leisure and leisure activities such as talking about time and experiences
 • Life in the city such as shopping or giving an address.

– Basic grammatical structures such as articles and nouns, adjectives, present, future and past tenses of regular and irregular verbs.

📝WHO IS THIS COURSE FOR?

This course is open to anyone with any background who is into Spain and want to learn Spanish.

📝COURSE INFORMATION:

 • Format: 100% online.
 • Tuition fee: Free (no certificate) or $50 (shareable certificate).
 • Platform: edX Academy.
 • Language: English
 • Subtitle: English, Spanish.
 • Educator: Ana Gimeno, Virginia González, and Cristina Navarro.

Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

📝FOR MORE INFORMATION AND REGISTER: https://bit.ly/39dXhND.

 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=39724

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network