Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Digital Marketing Of Google Digital Garage: Chứng Nhận Digital Marketing Của Google

📌NO DEADLINE

[English Caption Below]

Khóa học giúp nắm vững kiến thức cơ bản về tiếp thị kỹ thuật số, được Interactive Advertising Bureau Europe và The Open University công nhận. Khóa học có 26 mô-đun để khám phá, tất cả đều do các giảng viên của Google tạo ra, có đầy đủ các bài tập thực hành và ví dụ giúp bạn dễ dàng áp dụng kiến thức vào thực tế.

Digital marketing của Google, nó bao gồm đầy đủ các chủ đề như:

 • Chiến lược kinh doanh online
 • Search marketing
 • Social media marketing
 • Search Ads
 • Content marketing
 • Email marketing
 • Display Advertising

Các Marketing Acency thích chứng nhận giá trị từ các nền tảng đáng tin cậy như Google khi tuyển dụng cho các vị trí công việc. Nếu bạn không chắc nên bắt đầu từ đâu với khóa đào tạo Digital marketing của mình, thì Digital Garage chính là câu trả lời.

📌THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Tự học, linh hoạt
 • Video hướng dẫn
 • Quyền truy cập vô hạn
 • Có chứng nhận giá trị
 • Chi phí: miễn phí

📌CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ: https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-marketing

——————————————–

📌NO DEADLINE

Master the basics of digital marketing with our free course accredited by Interactive Advertising Bureau Europe and The Open University. There are 26 modules to explore, all created by Google trainers, packed full of practical exercises and real-world examples to help you turn knowledge into action.

Digital marketing by Google, it covers a full range of topics such as:

 • Online business strategy
 • Search marketing
 • Social media marketing
 • Search Ads
 • Content marketing
 • Email marketing
 • Display Advertising

Marketing agencies prefer valuable certifications from trusted platforms like Google when recruiting for job positions. If you’re not sure where to start with your Digital marketing training, then Digital Garage is the answer.

📌FOR MORE INFORMATION: https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-marketing

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=22089


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews