Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Diễn Giải Và Phác Thảo Bản Vẽ Thiết Kế Thời Trang

? NO DEADLINE

[English caption below]

 

? GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bản vẽ kỹ thuật là một công cụ quan trọng để triển khai những sáng tạo của bạn thành hiện thực. Để đảm bảo quá trình sản xuất không xảy ra sai sót, bạn cần học cách diễn giải chi tiết về sản phẩm may mặc của bạn một cách chính xác và rõ ràng với nhà sản xuất. Khóa học này sẽ dạy bạn cách xác định điểm đo của trang phục dựa trên các thông số kỹ thuật và số đo đã cho.

? BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC

 • Xác định điểm đo của quần áo dựa trên các thông số kỹ thuật và số đo đã cho.

? THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Udemy
 • Bao gồm: 7 bài giảng
 • Thời gian: 31 phút
 • Giảng viên: TaF.tc Textile and Fashion Industry Training Centre Pte Ltd
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • 100% Online

Lưu ý: Tại thời điểm Cẩm Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

? ĐĂNG KÍ

https://bit.ly/3hbEOFx

____________________________________

 

? DESCRIPTION

Technical drawing is an important tool to turn your creative thoughts into reality. Learn to communicate the details of your garments accurately and clearly to your manufacturer to ensure error-free production. This course will teach you how to determine points of measurement of garment based on given specifications and measurements.

? WHAT YOU’LL LEARN

 • Determine points of measurement of garment based on given specifications and measurements.

? ABOUT THIS COURSE

 • Offered by Udemy
 • Content: 7 lectures
 • Duration: 31 minutes
 • Instructor: TaF.tc Textile and Fashion Industry Training Centre Pte Ltd
 • Language: English
 • Price: Free
 • 100% Online

Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

? ENROLLMENT

https://bit.ly/3hbEOFx

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36720

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam