Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Cơ Bản Về Quản lý Hoạt Động

No Deadline

[English caption below]

Mô tả về khóa học

? Khóa học này mang đến một cái nhìn chung về quản lý hoạt động. Mục đích của khóa học này là giúp bạn làm quen với các vấn đề hoạt động chính và các vấn đề mà các nhà quản lý phải đối mặt qua đó cung cấp cho bạn ngôn ngữ, khái niệm, hiểu biết sâu sắc và công cụ để giải quyết những vấn đề này nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua hoạt động.

? Khóa học này đặc biệt quan tâm đến những người mong muốn sự nghiệp thiết kế và quản lý các quy trình kinh doanh, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc tư vấn quản lý.

? Khóa học cũng cần được quan tâm đối với những người quản lý giao diện giữa các hoạt động và các chức năng kinh doanh khác như tài chính, tiếp thị, kế toán quản lý và nguồn nhân lực. Cuối cùng, kiến ​​thức làm việc về các hoạt động, thường sử dụng số lượng nhân viên lớn nhất và đòi hỏi đầu tư lớn nhất vào tài sản, là điều không thể thiếu đối với các nhà quản lý chung và các doanh nhân.

? Chúng ta sẽ tham khảo các chiến lược kinh doanh khác nhau qua các quy trình kinh doanh khác nhau như thế nào, và ngược lại, các khả năng hoạt động khác nhau cho phép và hỗ trợ các chiến lược khác nhau như thế nào để đạt được lợi thế cạnh tranh.

Chi tiết khóa học: 

  • Học phí: miễn phí
  • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
  • Người dạy:  Gad Allon
  • Nền tảng: Udemy

? Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/operations-management/

——————————————————————————

Course description

? This school key to a general view about the activity management. The goal of this course is to help you alleviate the major operational problems and problems faced by managers that provide you with language, concepts, insights and tools to tackle. These issues aim to gain competitive advantage through operations.

? This learning is of particular interest to those who desire to design and manage business processes, directly or indirectly through management consulting.

? Key learning should also be of interest to those who interface between operations and other business functions such as finance, marketing, management accounting and human resources. Finally, work knowledge of operations, often employing the largest number of employees and asking the largest investor in assets, is indispensable for general managers and businesses. .

? We will reference how different business strategies cross different business rules, and vice versa, how different activities allow and support different business strategies to achieve get a competitive advantage.

Detail

  • Tution: free
  • Course Language: English
  • Created by  Gad Allon
  • Foundation: Udemy

For more information: https://www.udemy.com/course/operations-management/

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=17787

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER