Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Lập Trình Bằng JavaScript Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

⏰ NO DEADLINE 

[English caption below]

🔥 Giới thiệu :

Javascript là một trong những ngôn ngữ cơ bản để lập trình web , vì vậy nếu bạn muốn trở thành một nhà lập trình web thì Javascript là ngôn ngữ bắt buộc phải học. Chính vì vậy, khóa học này được tạo ra như một khóa học chuyên sâu tìm hiểu về ngôn ngữ này đồng thời so sánh nó với các ngôn ngữ lập trình phổ biến khác như C+, C, Java từ đó giúp bạn nhận định được sự khác nhau và dễ dàng hiểu cách viết các chương trình

Đừng chỉ là một lập trình viên giỏi, hãy trở thành người tuyệt nhất , bởi vì đó mới là điều quan trọng.

🔥 Nội dung khóa học:

 • Hiểu về hướng đối tượng trong javascript
 • Viết các chương trình chức năng bằng javascript
 • Biết một số cạm bẫy và cách tránh chúng
 • Viết được nhiều ứng dụng trên internet phong phú (kiểu AJAX)

🔥 Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: Udemy
 • Đối tượng : tất cả mọi người
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 4 tiếng 30 phút
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

❗ ❗ ❗ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây: 

https://bit.ly/3aS4G6k

——————–——————–

🔥 Introduction:

Javascript is the language of the web. So if you want to become a web developer, Javascript is a must learn language. Therefore, this course is created as a in-depth course which teaches seemingly difficult concepts about Javascript and compare it with some different it with other languages like C+ ,C , Java which will help you acknowledge the difference and easily understand how to programming

Don’t just be a good programmer, become a great one, because that is what matters.

  🔥  Course content:

 • understand object orientation in javascript
 • write functional programs in javascript
 • know some pitfalls and how to avoid them
 • write rich internet applications (AJAX style)

 🔥 About this course:

 • Offered by: Udemy
 • Participant: Everyone
 • Price: Free
 • Duration: 4 hours and 30 minutes
 • Language: English
 • 100% Online

❗ ❗ ❗ For more information and enrollment:  

https://bit.ly/3aS4G6k

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com

You may also like...