Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Khoa Học Pháp Y Cho Người Mới Bắt Đầu

⚠️NO DEADLINE

[English caption below]

Khóa học đề cập đến bốn loại bằng chứng chính: ma túy, DNA, súng cầm tay và vật chứng, đồng thời thảo luận về những bằng chứng này thông qua việc khám phá một tình huống trong suốt sáu tuần.

Bạn sẽ tìm hiểu khoa học pháp y thông qua một vụ án giết người đặt trong bối cảnh bên bờ hồ âm u Loch Lomond. Khi vụ án mở ra hằng tuần, một số bằng chứng và phương pháp tiếp cận khoa học pháp y có thể được sử dụng để đánh giá bằng chứng và tìm hung thủ. Tất cả các tình tiết sẽ được tiết lộ trong tuần cuối cùng, vì vậy hãy có mặt để tìm ra danh tính của kẻ sát nhân!

?Bạn sẽ học được:

 • Mô tả các nguyên tắc cơ bản được áp dụng cho bất kỳ cuộc điều tra nào có liên quan đến khoa học pháp y.
 • Tóm tắt các nguyên tắc cơ bản của công tác điều tra hiện trường vụ án.
 • Giải thích lý thuyết về dấu vân tay, phân tích mẫu máu, DNA, giày dép, các công cụ đánh dấu vật chứng và các loại ma túy được sử dụng trong bối cảnh Khoa học Pháp y.
 • Giải thích bằng chứng bằng cách xem xét bản chất chủ quan và khách quan của bằng chứng và nó có ý nghĩa gì đối với kết luận của bạn.
 • Phản ánh việc sử dụng khoa học pháp y trong hệ thống tư pháp hình sự.

?Thông tin khóa học: 

 • Nhà thành lập: Trường Đại học Strathclyde
 • Giảng viên: Laura Reaney
 • Nền tảng: Futurelearn
 • Lĩnh vực: Khoa học
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 6 tuần, 3 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

?Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bitly.com.vn/qpm33a =====================================================

⚠️NO DEADLINE

The course addresses four major evidence types: drugs of abuse, DNA, firearms and impression evidence, and discusses these through the exploration of a case-based scenario presented across a six-week modular framework.

You will learn forensic science through a theoretical murder case set on the murky shores of Loch Lomond. As the case unfolds each week, a number of evidence types, and the forensic science approaches that may be used to evaluate the evidence, are explored. All will be revealed in the final week, so make sure you are there to find out the identity of the murderer!

?What you’ll learn: 

 • Describe the fundamental principles applied to any investigation where forensic science is involved.
 • Summarise the basic principles of crime scene investigation.
 • Explain the theory of fingerprints, blood pattern analysis, DNA, footwear and tool mark impression evidence, and drugs of abuse in the context of Forensic Science.
 • Interpret the evidence presented as part of a case study by considering the subjective and objective nature of the evidence and what this may mean to the strength of your conclusions.
 • Reflect on the use of forensic science in the criminal justice system.

?About this course:

 • Institution: University of Strathclyde
 • Instructor: Laura Reaney
 • Foundation: Futurelearn
 • Subject: Science
 • Price: Free
 • Length: 6 weeks, 3 hours per week
 • Language: English
 • 100% online

?Register and have more information right here: https://bitly.com.vn/qpm33a

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16839

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Kênh khám phá trải nghiệm của giới trẻ, thế giới du lịch - ALONGWALKER