Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Hướng Dẫn Sơ Cứu: Hô Hấp Nhân Tạo

🔥 NO DEADLINE 
[English caption below]

✍️ Giới thiệu:

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho bạn kiến ​​thức lý thuyết về việc phải làm gì nếu bạn phát hiện ai đó bất tỉnh. Khóa học này cũng là một gói hướng dẫn Sơ cứu nguy cấp tuyệt vời để mọi người có được kiến ​​thức vô giá theo thời gian và tốc độ của riêng họ. Khóa học không thể bao quát được hết tất cả tình huống xảy ra , nó có thể trang bị cho bạn kiến ​​thức ,kỹ năng để chẩn đoán và điều trị thích hợp trong các tình huống thực tế không thể phán đoán . Nếu bạn nghi ngờ bị bệnh hoặc bị thương, bạn luôn phải tìm kiếm lời khuyên y tế chuyên nghiệp ngay lập tức.

✍️ Nội dung khóa học:

  • Thực hiện kiểm tra sơ bộ về vết thương
  • Xác định xem nạn nhân có còn thở bình thường hay không
  • Thực hiện hô hấp nhân tạo cho Người lớn, Trẻ em hoặc Trẻ sơ sinh
  • Sử dụng AED

✍️ Thông tin khoá học:

Cung cấp bởi: Udemy
Đối tượng : tất cả mọi người
Học phí: Miễn phí
Thời lượng: 1 tiếng
Hình thức: Online
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

❗❗❗ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây:

 https://www.udemy.com/course/cpr-cojc/

——————–——————–

✍️ Introduction:

This course is designed to give you the theoretical knowledge as to what to do if you find someone unconscious. This course is also an excellent First Aid Training package for people to gain invaluable knowledge at their own time and pace. It is impossible to cover all eventualities within this course, or to equip you with the knowledge and skills to appropriately diagnose and treat in unpredictable real life situations. If you suspect illness or injury, you should always seek immediate professional medical advice.

✍️ Course content:

  • Perform a Primary Survey on a casualty
  • Identify if a casualty is breathing normally
  • Perform CPR on a Adult, Child or Baby
  • Using an AED

✍️ About this course:

Offered by: Udemy
Participant: Everyone
Price: Free
Duration: 1 hours
Language: English
100% Online

❗❗❗ For more information and enrollment:  

https://www.udemy.com/course/cpr-cojc/

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Ngọc Bích Tống Thị

ngocbich.ivolunteer@gmail.com