[Online] Hội Nghị Sinh Viên Quốc Tế Nhật Bản Lần Thứ 67 Tuyển Điều Phối Viên

[Deadline: 22/11/2020]

Hội nghị sinh viên quốc tế (ISC) là một tổ chức được thành lập vào năm 1954, cung cấp các cơ hội trao đổi và thảo luận quốc tế. Học sinh từ khắp nơi trên thế giới được mời đến Nhật Bản 2 tuần mỗi năm để cùng bàn luận các giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. Vào ngày cuối cùng của chương trình, các thành viên sẽ bàn luận giải pháp cuối cùng trong suốt diễn đàn kết thúc. Do ảnh hưởng của Covid-19, hội nghị năm nay sẽ diễn ra dưới hình thức online. 

 

Chủ tọa đàm làm việc trên xây dựng cấu trúc và hoàn thiện nội dung cho các cuộc thảo luận và các giải pháp của chương trình. Hơn thế, một chủ tọa cũng là người điều hành cũng như là lãnh đạo của 1 nhóm khoảng 10 thành viên trong bảng xây dựng để giữ các thành viên ở đúng hướng và đảm bảo chất lượng kết quả của hội nghị.

 

🔶Tiêu chí:

 • Là sinh viên cao đẳng, đại học hoặc tốt nghiệp trường ở Nhật Bản và nước ngoài
 • Trên 18 tuổi (tính đến hết ngày 01/08/2021)
 • Có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh, làm việc hiệu quả trên các tài liệu đa dạng và giao tiếp xuyên suốt chương trình
 • Quan tâm đến các vấn đề đa dạng khu vực và toàn cầu, không giới hạn ở bất kỳ lĩnh vực nào
 • Cam kết gắn bó lâu dài, sự cống hiến và nỗ lực để đảm bảo chương trình đạt kết quả tốt đẹp

 

🌞Trách nhiệm của chủ tọa:

 • Chỉ định chủ đề cho các thành viên 
 • Lựa chọn người tham gia
 • Chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao vào tháng 5
 • Tham dự phiên chuẩn bị ngay trước Hội nghị chính
 • Chuẩn bị các cuộc thảo luận trong suốt Hội nghị chính vào tháng 8
 • Soạn thảo đề xuất

 

🔻Lịch trình:

 • Tháng 5: bắt đầu tập hợp với các thành viên
 • Tháng 6: meeting hàng tháng với các thành viên
 • Tháng 7: meeting hàng tháng với các thành viên
 • Tháng 8: meeting hàng tháng với các thành viên
 • 07/08: Thuyết trình tạm thời
 • 21/08: Deadline cho kết quả cuối cùng
 • 22/08: Diễn đàn kết thúc

 

⏳Các giai đoạn:

 • Phỏng vấn: 23-30/11/2020
 • Thông báo kết quả: 03/12/2020

✍🏻Đăng ký: Apply via this link (chú ý điền form bằng Tiếng Anh)

💏Thông tin liên hệ: ngk0605@gmail.com

—————————————————————————————————————-

🍀Theo dõi iVolunteer Vietnam ngay hôm nay để cập nhật thông tin về các thông tin mới nhất về tình nguyện, kỹ năng, học bổng mới nhất dành cho học sinh, sinh viên hằng ngày và tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày.

📌INSTAGRAM: https://instagram.com/ivolunteer_vn

📧EMAIL: ivolunteer20@gmail.com

👉GROUP: https://fb.com/groups/thongtintinhnguyen

🌎WEBSITE: https://ivolunteervietnam.com

🔔YOUTUBE: https://bit.ly/iVolunteerVietnam_Youtube

📖IVOLUNTEER HANDBOOK 2020: https://bit.ly/iVolunteerHandboook2020

#ivolunteer #ivolunteervietnam #isc #japan #hoinghisinhvienquocte #dieuphoivien #tinhnguyen #online

 

 

You may also like...