Những Dạng Bài Kiểm Tra Kỹ Năng Nghề Nghiệp Trong Quá Trình Ứng Tuyển

Khi nộp đơn xin việc, bạn có thể cần phải làm bài kiểm tra năng lực như một phần của quá trình ứng tuyển. Đánh giá năng lực kiểm tra các kỹ năng công việc mà bạn cần để thành công trong vai trò ứng tuyển. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện nhiều bài kiểm tra kỹ năng tương tự trên mạng liên quan đến nhiều chủ đề như môn học và lĩnh vực nghề nghiệp để có thể hiểu rõ hơn về các kỹ năng và chuyên môn của bạn . Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về các bài kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp là gì, chúng đo lường những gì và một số loại đánh giá phổ biến nhất dùng để kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp.

Bài kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp là gì?

Bài kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp là một hình thức đánh giá kỹ năng nghề nghiệp mà các nhà tuyển dụng thường sử dụng để đánh giá kỹ năng và khả năng của ứng viên. Một số bài kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp cũng có sẵn trực tuyến có thể giúp bạn xác định loại con đường sự nghiệp mà kỹ năng và khả năng của bạn phù hợp nhất. Bạn có thể sử dụng cả hai loại đánh giá để chứng minh trình độ kỹ năng và sự thành thạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của bạn.

Các bài kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp đánh giá điều gì?

Các bài kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp đánh giá một loạt các năng lực và kỹ năng, bao gồm cả kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và các kỹ năng cụ thể cho công việc mà bạn ứng tuyển. Ví dụ: các bài kiểm tra năng lực trực tuyến sẽ đánh giá các bộ kỹ năng khác nhau như khả năng giao tiếp và viết, khả năng toán học, khả năng lãnh đạo, quản lý thời gian và các kỹ năng bổ sung có thể giúp bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình.

Các bài kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp mà nhà tuyển dụng sử dụng để đánh giá trình độ và chuyên môn của ứng viên thường có thể là đánh giá tính cách, kỹ năng và đạo đức làm việc của ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc như thế nào. Ngoài ra, các loại bài kiểm tra năng khiếu này có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về cách cải thiện các khía cạnh khác nhau trong bộ kỹ năng của bạn.

1. Đánh giá kiểm tra kỹ năng công việc

Danh sách sau đây bao gồm các loại bài kiểm tra kỹ năng khác nhau và những nhà tuyển dụng đánh giá:

2. Đánh giá kỹ năng tư duy phản biện

Các bài kiểm tra năng lực về tư duy phản biện đánh giá khả năng nhận thức và cách tiếp cận để giải quyết vấn đề của bạn. Nhà tuyển dụng có thể xem xét các bài đánh giá tư duy phản biện để đánh giá khả năng của bạn trong việc nắm bắt các ý tưởng, giải quyết các vấn đề thách thức và áp dụng sự sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ. Bài kiểm tra kỹ năng tư duy phản biện mà bạn thực hiện một cách độc lập cũng có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về điểm mạnh và điểm yếu liên quan đến khả năng nhận thức của bạn. Dưới đây là một số chủ đề khác có thể có trong bài kiểm tra kỹ năng tư duy phản biện:

 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tình huống
 • Phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả
 • Nghiên cứu và ghi lại thông tin để tìm ra các mẫu
 • Kiểm tra các lý thuyết và phương pháp tiếp cận để đạt được kết quả tốt nhất

3. Bài kiểm tra giải quyết vấn đề

Các bài kiểm tra giải quyết vấn đề đôi khi có thể bao gồm các kỹ năng tư duy phản biện, tuy nhiên, các loại bài đánh giá này cũng có thể bao gồm các vấn đề kỹ thuật hoặc toán học thực tế mà bạn phải giải quyết. Nhà tuyển dụng sử dụng các bài đánh giá giải quyết vấn đề có thể đang tìm kiếm các kỹ năng và sự thành thạo cụ thể liên quan tới toán học hoặc kỹ thuật và các bài tự đánh giá mà bạn có thể thực hiện để kiểm tra các kỹ năng này cũng có thể bao gồm các chủ đề toán học và kỹ thuật.

Ngoài ra, một số bài kiểm tra kỹ năng giải quyết vấn đề cung cấp cho bạn các câu hỏi tình huống đánh giá khả năng giải quyết xung đột, thực hiện một chiến lược cụ thể hoặc đưa ra ví dụ về cách bạn sẽ cải thiện kết quả. Các ví dụ sau đây nhắc đến những gì bạn có thể gặp phải trong bài kiểm tra kỹ năng giải quyết vấn đề trong công việc:

 • Các phương pháp xử lý xung đột trong môi trường chuyên nghiệp
 • Phương pháp và công thức giải câu hỏi xác suất
 • Các kỹ thuật để giải quyết một loạt các bước hoặc thách thức

4. Bài kiểm tra tổ chức và quản lý thời gian

Tổ chức và quản lý thời gian của bạn là kỹ năng cần thiết cho bất kỳ công việc nào. Nhân viên có thể thực hiện các bài kiểm tra năng lực này để người tuyển dụng có thể đánh giá khả năng quản lý lịch trình, nhiệm vụ công việc, dự án và các trách nhiệm công việc khác của họ. Các bài kiểm tra kỹ năng tổ chức cũng có thể bao gồm các chủ đề đánh giá khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc, quản lý tài liệu, tuân theo quy trình và các chủ đề khác mà bạn có thể gặp phải ở nơi làm việc. Dưới đây là một số ví dụ khác về những bài kiểm tra kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian có thể tập trung vào:

 • Quản lý tệp và tài liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính
 • Áp dụng các kỹ thuật quản lý thời gian cụ thể
 • Sử dụng các phương pháp cụ thể để tổ chức quy trình làm việc, dự án và nhiệm vụ

5. Bài đánh giá kỹ năng kỹ thuật

Các bài kiểm tra năng lực này đánh giá các kỹ năng cứng như ứng dụng máy tính, thực hiện nhiệm vụ trực tuyến và thậm chí cả kỹ năng kỹ thuật tuỳ theo công việc cụ thể. Ví dụ, một nhà tuyển dụng tìm kiếm một kỹ sư phần mềm sẽ tìm kiếm các kỹ năng kỹ thuật cụ thể như thiết kế ứng dụng, lập trình với mã máy tính hoặc thiết kế ứng dụng di động. Bạn có thể tìm thấy các bài kiểm tra năng lực trực tuyến cho một loạt các kỹ năng của kỹ thuật viên, từ viết mã trên máy tính đến sử dụng Excel để thể hiện kỹ năng nhập dữ liệu. Dưới đây là một số ví dụ khác về các kỹ năng kỹ thuật mà các loại bài kiểm tra năng khiếu này thường bao gồm:

 • Điều hướng ứng dụng trực tuyến, chẳng hạn như phương tiện truyền thông mạng xã hội, phương tiện tương tác và trang web
 • Sử dụng các chức năng máy tính và lệnh phần mềm để hoàn thành các dự án và nhiệm vụ
 • Áp dụng các kỹ năng và chuyên môn để chứng minh trình độ trong một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể

6. Bài đánh giá khả năng lãnh đạo 

Nhiều nhà tuyển dụng sử dụng đánh giá lãnh đạo để kiểm tra kỹ năng của các nhà quản lý, giám sát viên tiềm năng và các vai trò lãnh đạo khác. Các chủ đề về tình huống và hành vi thường là trọng tâm của các loại đánh giá này, nơi bạn sẽ trả lời các câu hỏi dựa trên các tình huống giả định và cách bạn đã lãnh đạo người khác trong quá khứ. Ngoài ra, bạn có thể sẽ tìm thấy các câu hỏi về việc áp dụng các chiến lược lãnh đạo, cộng tác với nhóm, ủy quyền, lập kế hoạch chiến lược và các khía cạnh quan trọng khác của việc làm việc ở vị trí lãnh đạo. Một số chủ đề bổ sung mà các bài kiểm tra kỹ năng lãnh đạo bao gồm có thể là:

 • Phương pháp luận và phong cách lãnh đạo
 • Áp dụng các chiến lược lãnh đạo
 • Các lý thuyết lãnh đạo và quản lý

7. Bài kiểm tra viết và đánh máy

Giống như kỹ năng của các kỹ thuật viên, đánh máy là một kỹ năng khó mà nhà tuyển dụng có thể dùng để đánh giá ứng viên. Bạn cũng có thể tìm thấy nhiều bài kiểm tra đánh máy trực tuyến miễn phí để đánh giá số từ viết được mỗi phút và tỷ lệ lỗi sai của bạn. Bài kiểm tra viết có thể bao gồm các chủ đề kiểm tra khả năng ghi chú, giao tiếp bằng thư và email công việc, viết chỉ dẫn và các nhiệm vụ viết khác thể hiện khả năng phổ biến thông tin của bạn bằng cách sử dụng từ viết. Các chủ đề viết khác mà những đánh giá này có thể bao gồm:

 • Phiên âm các cuộc hội thoại đã ghi thông qua việc nhập vào phần mềm xử lý văn bản
 • Chuyển các tài liệu dạng văn bản sang cơ sở dữ liệu máy tính

8. Bài kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ

Các bài kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ thường đánh giá mức độ thông thạo của bạn với một ngôn ngữ cụ thể. Ví dụ: nếu bạn đang ứng tuyển một công việc yêu cầu bạn nói tiếng Pháp, nhà tuyển dụng có thể sử dụng bài kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ để đánh giá mức độ thông thạo ngôn ngữ của bạn. Trong các trường hợp khác, các bài kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ cũng có thể tập trung vào những thứ như cách bạn sử dụng và hiểu ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc và các khái niệm khác về ngôn ngữ. Hai kiểu khác mà bạn có thể tìm thấy trong các bài kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ bao gồm:

 • Ngữ dụng và khả năng hiểu các từ ngữ thông tục, các sắc thái và cách tiếp cận hội thoại
 • Các chiến lược để cải thiện việc sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt đối với các kỹ năng liên quan đến việc chuyển đổi giữa các ngôn ngữ

9. Bài kiểm tra phát triển cá nhân

Các loại bài kiểm tra kỹ năng này đánh giá khả năng thể hiện sự hiểu biết của bạn về việc lập kế hoạch cải thiện và đạt được mức độ thành thạo các bộ kỹ năng khác nhau. Nhà tuyển dụng có thể sử dụng những đánh giá này như một cách để đánh giá khả năng của ứng viên để nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của họ và áp dụng các kỹ thuật phát triển bản thân để cải thiện những lĩnh vực này. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy nhiều bài kiểm tra kỹ năng trực tuyến tập trung vào các chủ đề liên quan đến việc thành thạo các kỹ năng thực dụng và các kỹ năng sống khác mà bạn cần để thành công. Một số ví dụ khác về kỹ năng làm chủ cá nhân được đề cập trong các loại bài kiểm tra này bao gồm:

 • Các chiến lược và phương pháp để thiết lập và đạt được mục tiêu, chẳng hạn như các bước trong kỹ thuật mục tiêu SMART
 • Phương pháp tiếp cận để thiết lập kế hoạch, đưa ra cam kết và hoàn thành các mục tiêu hàng ngày
 • Các phương pháp xác định mục đích và tầm nhìn liên quan đến việc lập kế hoạch và tổ chức công việc của bạn

10. Bài kiểm tra tính cách

Nhiều nhà tuyển dụng sử dụng bài kiểm tra tính cách như một cách để đánh giá giá trị, sở thích và đạo đức làm việc của ứng viên để xem xét mức độ phù hợp của họ với công việc. Bài kiểm tra tính cách cũng là một trong những bài kiểm tra trực tuyến phổ biến nhất mà bạn có thể tìm thấy, với nhiều bài kiểm tra bao gồm mọi thứ từ kiểu tính cách Meyers-Briggs đến phong cách lãnh đạo của bạn. Bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều loại bài kiểm tra tính cách khác nhau có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về điểm mạnh, kỹ năng và các khả năng bẩm sinh khác của bạn, bao gồm hai loại sau:

 • Các bài kiểm tra tính cách màu sắc dùng đánh giá các đặc điểm khác nhau trên thang màu
 • Các bài kiểm tra tính cách được đánh số để phân loại các loại tính cách thành các nhóm được đánh số khác nhau, chẳng hạn như 16 loại tính cách

11. Bài kiểm tra trí thông minh

Các bài kiểm tra trí thông minh thuộc hai loại: bài kiểm tra IQ thông thường và bài kiểm tra EI. Một bài kiểm tra IQ (viết tắt của chỉ số thông minh) đánh giá mức trung bình thông minh của bạn trên thang điểm, trong đó 100 được coi là trung bình. Một bài kiểm tra EI (viết tắt của trí thông minh cảm xúc) sẽ đánh giá khả năng đồng cảm, thể hiện lòng trắc ẩn và tìm kiếm sự thấu hiểu với người khác và với cảm xúc của chính bạn. Một số chủ đề mà hai loại bài kiểm tra trí thông minh này có thể bao gồm:

 • Nhận thức về cảm xúc, cả cảm xúc của chính bạn và cảm xúc của những người xung quanh bạn
 • Khả năng trực giác của bạn để đọc cảm xúc của người khác thông qua ngôn ngữ cơ thể
 • Sự đồng cảm và khả năng hiểu người khác của bạn
 • Khả năng tư duy sáng tạo và áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo để giải quyết vấn đề (kiểm tra IQ)

12. Bài đánh giá công việc cụ thể

Đánh giá công việc cụ thể hầu như luôn luôn là bài kiểm tra năng lực mà nhà tuyển dụng sử dụng như một phần của quá trình sàng lọc khi bạn nộp đơn xin việc. Những đánh giá này thường sẽ liên quan trực tiếp đến công việc bạn đang ứng tuyển và nhiều nhà tuyển dụng có thể thực hiện các bài kiểm tra kỹ năng kết hợp nhiều loại kỹ năng trong danh sách này. Một số loại bài kiểm tra kỹ năng công việc bạn có thể thực hiện khi nộp đơn xin việc bao gồm:

 • Kiểm tra kỹ năng công việc dịch vụ khách hàng
 • Kiểm tra kỹ năng tổ chức và quản lý văn phòng
 • Các vai trò kỹ thuật đòi hỏi các kỹ năng cứng cụ thể
 • Kiểm tra kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
 • Đánh giá lãnh đạo và quản lý

Mẹo để làm bài kiểm tra kỹ năng nghề nghiệp

Nếu bạn đã ứng tuyển vào một vị trí mà yêu cầu bạn phải thực hiện bài kiểm tra kỹ năng công việc, thì những lời khuyên sau đây sẽ hữu ích cho trước và trong quá trình đánh giá của bạn:

 • Làm mới bản thân. Thực hiện một buổi học nhanh để làm mới bản thân về các kỹ năng mà bài kiểm tra sẽ bao gồm. Mặc dù bạn có thể thể hiện các kỹ năng của mình như hiện tại, nhưng đảm bảo bạn luôn cập nhật tất cả các khía cạnh của những gì bạn đang thực hiện là cực kỳ quan trọng để thành công.
 • Cho bản thân thời gian. Hãy cho bản thân nhiều thời gian để chuẩn bị và thực hiện bài đánh giá thực tế. Ngay cả khi bài kiểm tra kỹ năng chỉ dài từ 15 đến 30 phút, hãy đảm bảo bạn dành thời gian cần thiết để chuẩn bị và hoàn thành bài đánh giá của mình.
 • Nhận bất kỳ tài liệu nào bạn sẽ cần. Có tất cả bút chì, bút mực, giấy nháp và bất kỳ tài liệu nào khác cho bài kiểm tra kỹ năng của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang thực hiện bất kỳ bài đánh giá nào liên quan đến toán học, thì việc có giấy nháp và bút chì sẽ là lựa chọn lý tưởng để giải nhanh các vấn đề.
 • Loại bỏ những thứ gây phân tâm. Đảm bảo rằng bạn có không gian để có thể tập trung. Nếu bạn đang ở trong một căn phòng riêng biệt, hãy đóng cửa trong vài phút trong khi bạn hoàn thành bài kiểm tra của mình. Giảm tiếng ồn bên ngoài hoặc các yếu tố gây xao nhãng tiềm ẩn. Tương tự như vậy, âm nhạc thư giãn để tập trung là một lựa chọn tuyệt vời khác để làm dịu tiếng ồn xung quanh và hỗ trợ sự tập trung.

————————————————-

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=77093

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network