Deadline: 30/06/2021

[Nhật Bản] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Sau Đại Học Tại Đại Học Aizu 2021

📌 DEADLINE: 30/06/2021

📌 MÔ TẢ

 • Cấp độ khóa học: Bậc Thạc sĩ và Cử nhân
 • Giá trị học bổng: ¥35,000
 • Số lượng học bổng: 3
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Tất cả các quốc gia
 • Học bổng được trao tại Nhật Bản

📌 ĐIỀU KIỆN

 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Chương trình cấp bằng đại học và sau đại học trong bất kỳ lĩnh vực nào.
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, các ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
  • Phải là sinh viên quốc tế được tài trợ tư nhân
  • Phải được ghi danh vào một chương trình cấp bằng đại học và sau đại học tại trường

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

 • Làm thế nào để đăng ký: Các ứng cử viên, những người đã được chọn cho một khóa học áp dụng, có thể đăng ký xét chọn chương trình này
 • Hồ sơ hỗ trợ: Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) hoặc giấy chứng nhận nhập học, bảng điểm công chứng, điểm kiểm tra tiếng Anh, chứng chỉ năng lực học tập và thư giới thiệu
 • Yêu cầu nhập học: Yêu cầu đầu vào khác nhau giữa các khóa học
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Đối với tất cả những người không nói tiếng Anh bản ngữ, trường đại học yêu cầu cung cấp một trong các chứng chỉ sau về trình độ tiếng Anh: TOEFL-iBT, IELTS, TOEIC, Eiken, hoặc các chứng chỉ khác

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT: https://www.u-aizu.ac.jp/en/current/international/

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews