Deadline: 21/05/2021

[Nhật Bản] Học Bổng Bậc Thạc Sĩ Tại Các Trường Đại Học Tại Nhật Bản Từ World Bank

?Deadline: 21/05/2021

? Giới thiệu chung:

 •  Chương trình học bổng sau đại học chung của Nhật Bản / Ngân hàng Thế giới (JJ / WBGSP) dành cho công dân của một số quốc gia đang phát triển có kinh nghiệm chuyên môn liên quan và có lịch sử hỗ trợ các nỗ lực phát triển của quốc gia họ đang đăng ký chương trình thạc sĩ về chủ đề liên quan đến phát triển.
 •  Tùy thuộc vào nguồn tài trợ hiện có JJ/WBGSP sẽ cung cấp học bổng cho 48 Chương trình tham gia tại các trường đại học ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Đại Dương và Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển chính, bao gồm quản lý chính sách kinh tế, chính sách thuế và quản lý cơ sở hạ tầng. Nếu bạn không được nhận vào một trong 48 chương trình này, bạn sẽ không đủ điều kiện để đăng ký Học bổng JJ / WBGSP vào năm 2021.
 •  Sau khi lấy bằng, các học giả ở các nước đang phát triển cam kết trở về nước để sử dụng các kỹ năng mới và đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước họ.

? Đối tượng và điều kiện để xin học bổng:

 •  Là công dân của một quốc gia đang phát triển thành viên của Ngân hàng Thế giới trong danh sách này.
 •  Không mang hai quốc tịch của bất kỳ quốc gia phát triển nào.
 •  Có sức khỏe tốt.
 •  Có bằng Cử nhân (hoặc tương đương) kiếm được ít nhất 3 năm trước ngày hạn chót nộp đơn.
 •  Có 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến phát triển gần đây trở lên sau khi lấy bằng Cử nhân (hoặc tương đương).
 •  Được làm việc liên quan đến phát triển ở vị trí toàn thời gian được trả lương tại thời điểm nộp đơn xin học bổng.
 •  Có ít nhất 3 năm làm việc liên quan đến phát triển được trả lương kể từ khi có bằng Cử nhân (hoặc bằng đại học tương đương) và đạt được trong vòng 6 năm qua kể từ ngày.
 •  Vào hoặc trước ngày hạn chót nộp đơn xin học bổng, được nhận vào học vô điều kiện (ngoại trừ tài trợ) cho năm học sắp tới vào ít nhất một trong các chương trình thạc sĩ tham gia JJ / WBGSP nằm ngoài quốc tịch của ứng viên và quốc gia cư trú được liệt kê tại thời điểm cuộc gọi cho các đơn xin học bổng sẽ mở ra.
 •  Không phải là Giám đốc điều hành, người thay thế và / hoặc nhân viên của bất kỳ hình thức bổ nhiệm nào của Nhóm Ngân hàng Thế giới hoặc họ hàng gần của những người nói trên bằng huyết thống hoặc nhận con nuôi.

? Giá trị học bổng bao gồm:

 • Vé máy bay di chuyển bằng đường hàng không hạng phổ thông giữa quốc gia của bạn và trường đại học sở tại khi bắt đầu chương trình học của bạn và ngay sau khi kết thúc thời gian học bổng. Ngoài việc các học giả sẽ được trợ cấp đi lại 500 đô la Mỹ cho mỗi chuyến đi.
 • Học phí và chi phí bảo hiểm y tế cơ bản nhận được thông qua trường đại học.
 • Khi ở trong khuôn viên trường trong thời gian học bổng, một khoản trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng để trang trải mọi chi phí sinh hoạt (ăn ở, ăn uống, v.v., bao gồm cả sách). Số tiền trợ cấp khác nhau tùy thuộc vào quốc gia sở tại.

?Thông tin chi tiết xem thêm tạihttps://bit.ly/3bmHH41

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=9365

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam