Deadline: 06/04/2021

[Nhật Bản] Học Bổng Bậc Cử Nhân Yamaoka Kenichi Tại Đại Học Keio Dành Cho Sinh Viên Châu Á 2021

DEADLINE:6/4/2021

English below

📌 Giới thiệu

-Đại học/ Tổ chức cung cấp: Đại học Keio

-Trình độ khoá: Chưa tốt nghiệp 

-Phần thưởng: Lên đến 900,000 yên mỗi năm

-Số phần thưởng: 10 suất

-Chế độ truy cập: Online

-Quốc tịch: ứng viên Châu Á

 

📌Yêu Cầu

-Quốc tịch: ứng viên Châu Á

-Môn học: Tất cả

-Học bổng này dành cho sinh viên quốc tế Châu Á là sinh viên năm thứ nhất mới vào chương trình đại học.

 

📌Lợi ích

-Mỗi ứng viên thành công sẽ nhận được số tiền thưởng lên đến 900.000 yên mỗi năm để hoàn thành chương trình học của họ tại Nhật Bản.

 

📌Đăng ký

-Deadline: 6/4/2021

-Thông tin chi tiết: https://bit.ly/3bEMnRM

[Japan] Yamaoka Kenichi Memorial Scholarships

Bachelor Level Of Keio University For Asian Students 2021

 

DEADLINE:6/4/2021

 

📌Brief Description

-University or Organization: Keio University

-Course Level: Undergraduate 

-Award: Up to 900,000 yen per year

-Number of Awards: Up to 10

-Access Mode: Online

-Nationality: Asian students

 

📌 Eligibility

-Eligible Countries: Asian students

-Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded in any subject offered by the university

📌Registration 

-Deadline:6/4/2021

-Apply here: https://bit.ly/3bEMnRM

 

You may also like...