Làm Thế Nào Để Viết Một Sơ Yếu Lý Lịch Liên Bang?

Nếu bạn đang ứng tuyển vào một cơ quan chính phủ liên bang, bạn có thể phải nộp một sơ yếu lý lịch chuyên ngành bao gồm một số yếu tố độc đáo, ngoài các yếu tố truyền thống như giáo dục, kinh nghiệm làm việc và thông tin liên hệ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sơ yếu lý lịch liên bang là gì, những thông tin cần đưa vào trong đó và cung cấp một sơ yếu lý lịch liên bang mẫu để giúp bạn viết sơ yếu lý lịch của riêng mình.

💥 Sơ yếu lý lịch liên bang là gì?

Sơ yếu lý lịch liên bang là một tài liệu toàn diện được sử dụng khi nộp đơn xin việc trong chính phủ liên bang. Bạn cần cung cấp nhiều thông tin cụ thể hơn cả về bản thân và kinh nghiệm làm việc của bạn so với những gì bạn cung cấp trong một sơ yếu lý lịch thông thường. Sơ yếu lý lịch liên bang được điều chỉnh cho các nhà quản lý tuyển dụng liên bang và nhân viên nhân sự và giống như sơ yếu lý lịch truyền thống, vẫn bao gồm bằng cấp, lý lịch và các chi tiết cá nhân của bạn.

💥 Cách viết sơ yếu lý lịch liên bang

Sơ yếu lý lịch liên bang yêu cầu chi tiết bổ sung về lý lịch và kinh nghiệm của bạn cho các mục đích kiểm tra. Không giống như sơ yếu lý lịch bình thường dài một hoặc hai trang, sơ yếu lý lịch liên bang thường dài từ bốn đến sáu trang. Nó chứa thông tin như tình trạng công dân, bậc lương liên bang và thông tin về an ninh, trong số những thông tin khác. Những yếu tố này giúp người quản lý tuyển dụng đánh giá bạn cho các vị trí cụ thể và tổ chức chính phủ mà bạn đang ứng tuyển.

Bạn cũng có thể rút ra từ ngôn ngữ được sử dụng trong mô tả công việc khi mô tả trình độ, kỹ năng và nhiệm vụ công việc của bạn.

Dưới đây là các yếu tố chính cần đưa vào sơ yếu lý lịch liên bang của bạn và cách viết chúng:

 • Cung cấp thông tin liên hệ của bạn.
 • Bao gồm tình trạng công dân của bạn.
 • Xác định cấp GS cao nhất của bạn.
 • Đề cập đến sở thích của các cựu chiến binh.
 • Liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn.
 • Mô tả trình độ học vấn của bạn.
 • Xem xét các mục tùy chọn khác.

1. Cung cấp thông tin liên hệ của bạn

Phần này nên bao gồm các tiêu chuẩn bạn sẽ tìm thấy trong các bản sơ yếu lý lịch thông thường, bao gồm tên đầy đủ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Địa chỉ bưu điện của bạn là một yếu tố cần thiết khác làm cho hồ sơ liên bang trở nên khác biệt vì nó hỗ trợ quá trình kiểm tra.

2. Đưa vào tình trạng công dân của bạn

Cho dù bạn là công dân của quốc gia đó hay quốc gia khác, hãy bao gồm tình trạng công dân của bạn để hỗ trợ quá trình kiểm tra và nhận dạng. Đối với các vị trí ở Hoa Kỳ, bạn không bắt buộc phải là công dân Hoa Kỳ để nộp đơn cho nhiều vị trí liên bang. Các vị trí khác hoặc những vị trí ở các quốc gia khác có thể yêu cầu một số tư cách công dân nhất định. Trạng thái bắt buộc thường được liệt kê trong mô tả công việc, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không.

3. Xác định cấp GS cao nhất của bạn

Tất cả các công việc trong chính phủ liên bang được phân loại trong Lịch trình Chung (GS) để xác định mức lương và trách nhiệm công việc. Thang điểm GS tăng từ 1 đến 15 với 10 bậc trong mỗi cấp lớp có mức tăng lương được xác định trước ở mỗi bậc. Nếu bạn hiện đang làm việc cho chính phủ liên bang, hãy bao gồm cấp bậc GS cao nhất và mức lương hiện tại của bạn.

4. Đề cập sự ưu tiên cho các cựu chiến binh

Mặc dù không bắt buộc phải tiết lộ tình trạng cựu chiến binh được bảo vệ của bạn, nhưng chính phủ Hoa Kỳ ưu tiên các cựu chiến binh khuyến khích các hoạt động tuyển dụng hợp lý theo  Đạo Luật Trợ Giúp Tái Hòa Nhập cho Cựu Chiến Binh Thời Kỳ Chiến Tranh Việt Nam năm 1974 (VEVRAA). Các cựu chiến binh đủ điều kiện cho một số điểm nhất định dựa trên một số yếu tố bao gồm thời gian phục vụ và tình trạng giải ngũ. Một số thành viên gia đình của liệt sĩ đủ tiêu chuẩn cũng được ưu tiên.

5. Liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn

Sơ yếu lý lịch liên bang yêu cầu một bản liệt kê chi tiết về kinh nghiệm làm việc của bạn trong 10 năm qua. Tương tự như các bản sơ yếu lý lịch thông thường, tốt nhất bạn nên bắt đầu phần nội dung sơ yếu lý lịch liên bang của mình bằng kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt là ở các vị trí liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển. Nếu bạn đang thiếu kinh nghiệm chuyên môn đáng kể, trước tiên hãy cân nhắc liệt kê trình độ học vấn của bạn và chọn những vị trí thích hợp nhất để chứng minh bạn phù hợp với công việc.

Để cung cấp tài khoản chi tiết nhất về trình độ của bạn, hãy bao gồm thông tin sau khi mô tả từng kinh nghiệm làm việc của bạn:

Tên và vị trí của nhà tuyển dụng: Nếu công việc ở một quốc gia khác với tổ chức chính phủ liên bang mà bạn đang ứng tuyển, hãy nhớ liệt kê thành phố, khu vực hoặc tiểu bang và quốc gia nếu có.

Chức danh: Đảm bảo sử dụng đúng chức danh công việc do người sử dụng lao động chỉ định để có sự thống nhất trong quá trình xác minh.

Ngày bắt đầu và ngày kết thúc: Thông tin này cho phép nhân viên tuyển dụng hiểu được bạn đã trải qua thời gian bao lâu tại mỗi vị trí của mình, điều này có thể giúp họ xác định trình độ và sự phù hợp của bạn với vai trò cụ thể. Nếu bạn hiện đang làm việc, hãy sử dụng “hiện tại” để chỉ ra rằng bạn vẫn làm việc ở đó.

Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần: Bộ phận Nhân sự Liên bang sử dụng điều này để đánh giá kinh nghiệm của bạn. Không có gì lạ khi các công việc liên bang yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 52 tuần.

Mô tả chi tiết về trách nhiệm hàng ngày: Khi thích hợp, hãy sử dụng các cụm từ chính trong mô tả công việc để làm nổi bật kinh nghiệm và kỹ năng liên quan của bạn theo yêu cầu của vị trí.

Giải thưởng hoặc sự công nhận đặc biệt: Nếu bạn được công nhận cho bất kỳ thành tích nào, bạn có thể đưa chúng vào một phần riêng biệt hoặc bổ sung cho các chi tiết của công việc tương ứng. Nếu có thể, hãy sử dụng các con số và thống kê để định lượng thành tích của bạn.

Tên và thông tin liên hệ của người giám sát: Phần bổ sung này cho phép nhân viên tuyển dụng liên hệ với người sử dụng lao động cũ của bạn để xác minh việc làm, chức danh của bạn và các chi tiết khác cần thiết trong quá trình kiểm tra.

6. Mô tả trình độ học vấn của bạn

Đảm bảo bao gồm từng trường bạn đã theo học và bất kỳ bằng cấp hoặc chứng chỉ nào bạn đã nhận được. Chương trình giảng dạy tại gia đình, kinh nghiệm du học và các chương trình và bằng cấp đã hoàn thành đều là những bổ sung có thể chấp nhận được. Đối với mỗi trường, hãy bao gồm các thông tin sau nếu có:

 • Số năm đã theo học
 • Bằng cấp hoặc bằng cấp đạt được, bao gồm cả
 • Điểm trung bình của trẻ vị thành niên
 • Số giờ tín chỉ kiếm được
 • Ngày hoàn thành
 • Bất kỳ giải thưởng hoặc sự công nhận đặc biệt nào đã nhận được, bao gồm cả danh hiệu tư
 • Cách thành viên cho các tổ chức nghề nghiệp hoặc giáo dục, bao gồm cả hiệp hội nghề nghiệp
 • Các môn học, dự án, bài thuyết trình hoặc giấy tờ có liên quan

7. Xem xét các mục tùy chọn khác

Bạn cũng có thể muốn bao gồm những điều sau:

 • Giải phóng mặt bằng an ninh: Nếu có, hãy nêu rõ mức độ an ninh của bạn do công việc hiện tại của bạn trong một tổ chức chính phủ.
 • Vị trí mong muốn: Tin tuyển dụng có thể liệt kê nhiều vị trí mà vị trí ứng tuyển. Nêu vị trí ưa thích của bạn để hỗ trợ tuyển dụng nhân sự trong việc lựa chọn ứng viên của họ.
 • Đào tạo bổ sung: Liệt kê bất kỳ môn học nào có liên quan hoặc đào tạo kỹ năng đặc biệt ngoài kinh nghiệm làm việc hoặc học vấn.
 • Công việc tình nguyện: Trải nghiệm này có thể là một bổ sung mạnh mẽ để thể hiện các kỹ năng và sở thích khác cũng như làm nổi bật sự cống hiến phục vụ cộng đồng của bạn.
 • Tài liệu tham khảo: Đây là những tài liệu tham khảo bổ sung cho các nhà tuyển dụng trước đây mà bạn đã cung cấp thông tin ở trên. Cung cấp tên, thông tin liên hệ và mối quan hệ cho mỗi người tham khảo. Sử dụng tài liệu tham khảo chuyên môn, chẳng hạn như đồng nghiệp cũ hoặc tài liệu tham khảo cá nhân, chẳng hạn như người cố vấn.
 • Ngôn ngữ: Thông thạo các ngôn ngữ khác với ngôn ngữ bản địa của tổ chức chính phủ mà bạn đang ứng tuyển có thể rất cần thiết ở nhiều vị trí liên bang.
 • Chi nhánh: Liệt kê bất kỳ tổ chức nào, chuyên nghiệp hoặc cách khác, mà bạn thuộc về. Chúng có thể bao gồm các hội anh em hoặc hội từ thiện, các tổ chức từ thiện hoặc các hiệp hội thương mại.
 • Ấn phẩm: Cung cấp tiêu đề, ấn phẩm và ngày xuất bản của bất kỳ bài báo nào bạn đã viết cho các tạp chí được công nhận về các chủ đề phù hợp với công việc.
 • Các kỹ năng bổ sung: Đặc biệt, liệt kê các kỹ năng kỹ thuật nằm ngoài kinh nghiệm làm việc của bạn nhưng có thể hữu ích trong công việc tiếp theo của bạn.

💥 Ví dụ về sơ yếu lý lịch liên bang

Ngoài những điểm lưu ý ở trên, sơ yếu lý lịch của bạn nên bao gồm tên công việc, cấp bậc GS và mã số công việc mà bạn đang ứng tuyển. Bạn cũng nên bao gồm một hồ sơ chuyên môn ngắn gọn để cung cấp cho người đọc sơ yếu lý lịch của bạn bản tóm tắt về khả năng của bạn cho công việc.

Dưới đây là một ví dụ để giúp bạn tạo bản sơ yếu lý lịch liên bang toàn diện của riêng mình:

Chuyên gia CNTT (Hỗ trợ khách hàng) – GS-2210HANNAH BROWN1721 Pilots LaneChi Chicago, IL 60616Cell Phone: (555) 555-1234

Email: hbrown@email.com

Quốc tịch: Công dân Hoa Kỳ Ưa thích của người khuyết tật: Không

Vị trí mong muốn: US-IL-Cook County-Chicago

⚡ LÝ LỊCH NGHỀ NGHIỆP

Chuyên gia công nghệ thông tin với kỹ năng phát triển và hỗ trợ ứng dụng. Trải nghiệm đã được chứng minh về nâng cấp ứng dụng, bảo trì máy tính, khắc phục sự cố và hỗ trợ bàn trợ giúp trên nhiều môi trường khác nhau bao gồm Windows và Linux. Hoạt động tốt theo nhóm, có thể chỉ đạo và đưa ra phương hướng và quen với các tình huống áp lực cao. Tự động viên và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đến cùng. Kỹ năng quản lý thời gian tốt, có khả năng xử lý nhiều dự án. Người giao tiếp xuất sắc, cả bằng lời nói và bằng văn bản. Hai lần được công nhận vì hỗ trợ khách hàng xuất sắc.

⚡ LỊCH SỬ VIỆC LÀM

CHUYÊN GIA HỖ TRỢ HỆ THỐNG, 40 giờ / tuần — ngày 23 tháng 4 năm 2015 tới Ngân hàng First American, 123 Cherry Harvest Lane, Chicago, IL 60616

– Người quản lý: Brian Briggs (773) 555-5656. Có thể liên hệ.

 • Trách nhiệm:

– Quản lý và duy trì phần mềm và ứng dụng được sử dụng bởi dòng Dịch vụ tự động của doanh nghiệp

– Liên hệ với sự hỗ trợ của nhà cung cấp để khắc phục sự cố và khắc phục các sự cố phần mềm của bên thứ ba

– Cài đặt bản cập nhật hệ điều hành và máy chủ

– Giám sát các phần mềm độc hại tiềm ẩn hoặc các cuộc tấn công máy chủ khác. Quản lý nâng cấp phần mềm

– Quản lý, bảo trì và sửa chữa phần cứng (PC, máy in và máy chủ) được sử dụng bởi ngành Dịch vụ Tự động của doanh nghiệp. Làm việc với các nhà cung cấp để khắc phục sự cố máy in.

– Thiết kế và phát triển các ứng dụng năng suất nhỏ cho doanh nghiệp bằng cách sử dụng C # và Access

– Interfacing với các đối tác kinh doanh, cung cấp hỗ trợ trực tiếp và qua điện thoại đối với các nhu cầu của họ

 • Thành tích:

– Đã nhận được giải thưởng công nhận của doanh nghiệp về dịch vụ khách hàng vào tháng 2 năm 2018

– Đã phát triển một ứng dụng để thực hiện chức năng thanh toán đặc biệt không được phần mềm bên thứ ba của doanh nghiệp hỗ trợ

– Tiếp tục hoạt động kinh doanh khi máy chủ gặp sự cố trong giờ cao điểm. Định tuyến lại lưu lượng truy cập đến các máy chủ dự phòng, truy tìm lỗi, sửa lỗi và khôi phục máy chủ sản xuất trong vòng hai giờ

PHÂN TÍCH HỖ TRỢ HỆ THỐNG, 40 giờ / tuần — 1/10 / 2013-23 / 4/2015 Ngân hàng First American, 123 Cherry Harvest Lane, Chicago, IL 60616

Người quản lý: Brian Briggs (773) 555-5656. Có thể liên hệ.

 • Trách nhiệm:

– Duy trì phần mềm và ứng dụng được sử dụng bởi ngành kinh doanh Dịch vụ Ô tô tự động. Cài đặt các bản cập nhật hệ điều hành.

– Bảo trì và sửa chữa phần cứng (PC, máy in và máy chủ) được sử dụng bởi ngành kinh doanh Dịch vụ Tự động

– Cung cấp hỗ trợ trực tiếp và qua điện thoại cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi

– Tạo báo cáo quản lý bằng Microsoft Word và Excel. Phát triển bản trình bày PowerPoint cho cuộc họp nhóm IT hàng tháng

 • Thành tích:

– Nhận được chứng nhận của tập đoàn về dịch vụ khách hàng, 21/09/2014

– Liên tục hoàn thành báo cáo quy định liên bang trước thời hạn hàng tháng từ năm 2013 đến năm 2015

– Nhận được chứng chỉ MCSE (Chuyên gia giải pháp được Microsoft chứng nhận), tháng 3 năm 2015

 HỖ TRỢ DỊCH VỤ, 40 giờ / tuần — 07/03/2011 đến 11/10/2013 Ngân hàng First American Bank, 123 Cherry Harvest Lane, Chicago, IL 60616

Người quản lý: Julie-Ann Glover (773) 555-0902. Có thể liên hệ.

 • Trách nhiệm:

– Cung cấp hỗ trợ điện thoại công nghệ cấp độ 3

– Hỗ trợ nhân viên về các vấn đề phần mềm và phần cứng. Sử dụng công nghệ chia sẻ màn hình để truy cập vào các máy trạm của nhân viên để được hỗ trợ nâng cao.

– Ghi nhật ký các phiếu trợ giúp và làm việc thông qua các phiếu được giao

– Duy trì và cập nhật trang wiki nội bộ của bộ phận trợ giúp

– Tạo báo cáo hàng tuần cho quản lý bằng cách sử dụng Crystal Reports

 • Thành tích:

– Đã cố vấn thành công 12 nhân viên mới cho bộ phận trợ giúp từ năm 2011 đến năm 2013

– Đã hoàn thành khóa đào tạo về C # và bảo trì máy chủ nâng cao

HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ, 40 giờ / tuần — 06/22 / 2008-07 / 03/2011 Bệnh việnFirstCare, 903 Phố Phẫu thuật, Chicago, IL 60616

Người quản lý: Terry Flynn (773) 555-8398. Có thể liên hệ.

 • Trách nhiệm:

– Cung cấp hỗ trợ điện thoại công nghệ cấp độ 1 và 2

– Đánh giá và chuyển hướng các cuộc gọi hỗ trợ để được hỗ trợ thêm

– Giúp nhân viên có các vấn đề cơ bản về máy tính và phần mềm

– Đăng nhập phiếu hỗ trợ vào hệ thống quản lý hỗ trợ

– Tạo báo cáo từ hệ thống quản lý bàn trợ giúp bằng Crystal Reports và Access

 • Thành tích:

– Đã hoàn thành khóa đào tạo về hỗ trợ phần mềm và bảo trì máy tính

– Đã nhận được giải thưởng “Star Help” về CNTT cho sự xuất sắc trong hỗ trợ công nghệ

⚡ GIÁO DỤC

 • Đại học Illinois, IL 61820 Cử nhân Nghệ thuật, Kinh doanh, thạc sĩ kiêm cử nhân — 2008 Chuyên ngành: Công nghệ kinh doanh; 128 giờ học kỳ
 • Điểm trung bình: 3.6 / 4.0
 • Trường trung học Terrence B. Outhwaite, Chicago, IL 60007 Bằng tốt nghiệp trung học — 2004
 • Điểm trung bình: 3.9 / 4.0

⚡ ĐÀO TẠO BỔ SUNG

 • Visual Basic for Applications, Chicago Community College, 06/2004
 • UNIX Essentials, Chicago Technical College, 10/2013
 • Linux cho người dùng UNIX, Chicago Technical College, 02/2014
 • NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
 • C # (Thành thạo)
 • JavaScript (Thành thạo)
 • HTML / CSS (Thành thạo)

⚡ CÔNG VIỆC TÌNH NGUYỆN

Trung tâm cứu hộ động vật, Downtown Chicago, IL

Tech4All, một sáng kiến cộng đồng nhằm huấn luyện trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cách sử dụng và bảo trì máy tính, Chicago, IL

CHI NHÁNH

Phi Sigma Rho, 2004-2008

Những công việc có thể yêu cầu sơ yếu lý lịch liên bang

Có rất nhiều công việc có sẵn với chính phủ liên bang cần một sơ yếu lý lịch liên bang hoàn chỉnh, bao gồm:

 • Thực thi pháp luật: Các vị trí cảnh sát, điều tra tội phạm, an ninh biên giới hoặc an ninh quốc gia thường yêu cầu sơ yếu lý lịch liên bang.
 • Pháp lý: Nếu bạn được đào tạo về luật pháp, bạn có thể cân nhắc một vị trí như luật sư công, luật sư hoặc thẩm phán.
 • Quan hệ quốc tế: Bạn có thể áp dụng khả năng ngoại ngữ của mình khi làm thông dịch viên hoặc làm việc trong các bộ phận đối ngoại và các vị trí ngoại giao khác.
 • Công nghệ: Nếu bạn có trình độ học vấn và kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, bạn có thể tìm việc làm trong lĩnh vực lập trình, mạng và các chuyên ngành CNTT khác trong nhiều cơ quan chính phủ.
 • Kỹ thuật: Cho dù là kỹ thuật điện tử, dân dụng hay tổng hợp, các cơ quan chính phủ khác nhau thường thuê các chuyên ngành này bao gồm Giao thông và Năng lượng.
 • Kinh doanh: Kỹ năng kế toán, quản lý và tiếp thị có thể được sử dụng khi làm việc trong lĩnh vực thương mại hoặc kho bạc.
 • Y tế: Chính phủ liên bang thường thuê bác sĩ, y tá, dược sĩ và kỹ thuật viên y tế để thực hiện các vai trò trong chính sách y tế công cộng, nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe.

———————————————————————

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

– Bài viết gốc: https://media.ivolunteervietnam.com/how-to-write-a-police-officer-recommendation-letter.html

– Người dịch: Lê Thùy Dương

– Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Lê Thùy Dương – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=78666

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network