Làm Thế Nào Để Viết Một Hồ Sơ PMO? (Với Mẫu Và Ví Dụ)

Một số doanh nghiệp thực hiện các cơ quan quản lý dự án, thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn và kỳ vọng cho các hoạt động quản lý dự án. Nếu bạn có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý dự án, bạn có thể đăng ký vai trò quản lý PMO để giúp giám sát các văn phòng này và các hoạt động của họ. Chứng minh rằng bạn đã chuẩn bị để thực hiện vai trò này đòi hỏi phải gửi hồ sơ làm nổi bật các bằng cấp của bạn, bao gồm các kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích có liên quan của bạn. Trong vai trò này, chúng tôi thảo luận về vai trò của một người quản lý PMO và cung cấp một số bước, một mẫu và ví dụ bạn có thể sử dụng để tạo ra một bản lý lịch khi áp dụng cho công việc này.

Trình quản lý PMO là gì?  

Một Phòng Quản lý Dự án (PMO) quản lý các dự án kinh doanh từ phát triển của họ để hoàn thành. Họ quản lý quy trình quản lý dự án bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn, lập lịch trình và giao nhiệm vụ. Những chuyên gia này thường phục vụ như là các mối liên lạc giữa đội dự án và các nhà tài trợ chính, chuyển thông tin giữa các nhóm này, như tiến bộ và cập nhật của dự án. Những trách nhiệm khác nhau đòi hỏi các nhà quản lý PMO có các giao tiếp quản lý, giao tiếp, tổ chức và tổ chức thời gian để giữ cho các dự án tập trung vào các dự án của các bên liên quan. Một số nhiệm vụ điển hình của họ bao gồm:

Phối hợpvới lãnh đạo bộ phận và nhà tài trợ dự án xác định và phát triển các dự án

Thiết lập kế hoạch dự án, bao gồm các thời hạn và ưu tiên

Xác định các yêu cầu về tài chính và khả năng phân bổ ngân sách và nguồn lực

Trình kế hoạch cho dự án dự án và báo cáo tài chính cho lãnh đạo hoặc nhà tài trợ dự án để phê duyệt

Giám sát quá trình quản lý dự án để đảm bảo công việc đạt tiêu chuẩn chất lượng và nằm trong thời hạn và ngân sách được thiết lập

Ghi lại tiến độ của dự án và cung cấp thông tin liên tục thường xuyên cho các bên quản lý chính sách

Đảm bảo hiệu quả của các quy trình dự án, thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết

Cách viết sơ yếu lý lịch trình quản lý PMO 

Một bản lý lịch hiệu quả cho thấy những gì làm cho bạn trở thành một người quản lý PMO đủ điều kiện.Mục tiêu của bạn là tham gia sự chú ý của người quản lý sự chú ý của việc hiển thị các kỹ năng, kinh nghiệm và truy cập có liên quan mà bạn có thể cung cấp làm nhân viên. Bạn có thể sử dụng các bước sau để giúp bạn viết một bộ phận quản lý PMO:

 1. Nghiên cứu cơ hội việc làm  

Khi trả lời một công việc cụ thể, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ của chủ nhân làm hướng dẫn cho hồ sơ của bạn. Làm nổi bật từ khoá liên quan đến các kỹ năng cụ thể, đặc điểm và các bằng cấp khác mà họ đang tìm kiếm từ các ứng cử viên. Xác định các từ khoá phù hợp với trải nghiệm chuyên nghiệp của bạn, sau đó kết hợp chúng trong suốt các phần tiếp tục khác nhau để chứng minh sự liên kết của bạn với vai trò.

Sử dụng ngôn ngữ của họ giúp cho thấy rằng bạn hiểu được mong đợi của chủ lao động và có thể hoàn thành chúng. Sử dụng chiến thuật này cho mỗi cơ hội bạn nộp đơn, cho phép bạn tạo các hồ sơ tùy chỉnh cho mọi chủ lao động. Các nhà quản lý tuyển dụng đánh giá cao cách tiếp cận này bởi vì nó cho thấy cách bạn có thể cung cấp những đóng góp tích cực đối với các mục tiêu và nhu cầu độc đáo của họ và giúp chứng minh sự quan tâm chính của bạn trong việc làm việc cho họ.

2. Cung cấp thông tin liên lạc của bạn  

Các tiêu đề Resume là một phần hiển thị tên đầy đủ của bạn và thông tin liên lạc cập nhật để thuê người quản lý ngay lập tức. Những chi tiết này đảm bảo họ biết bạn là ai và cách liên hệ với bạn để có nhiều cuộc trò chuyện thêm. Bạn có thể nhấn mạnh tên của bạn bằng cách sử dụng phông chữ đậm, đậm và đặt nó vào trung tâm hàng đầu của tài liệu. Theo tên của bạn, liệt kê số điện thoại, địa chỉ email và thành phố hiện tại và tiểu bang hiện tại. Nếu có thể, bạn cũng có thể cung cấp liên kết đến các tài nguyên bổ sung, chẳng hạn như hồ sơ của bạn trên một trang web mạng chuyên nghiệp. Tiểu sử này có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn về sự nghiệp và kỹ năng chuyên nghiệp của bạn.

3. Tóm tắt trình độ của bạn cho công việc

Tóm tắt chuyên nghiệp thường đại diện cho phần đầu tiên của hồ sơ của bạn. Phần này ngắn tóm tắt các bằng cấp chuyên nghiệp của bạn, thường trong vòng hai đến bốn câu. Mục đích của nó là để thu hút người quản lý tuyển dụng và chứng minh giá trị của bạn ngay lập tức, khuyến khích họ tiếp tục đọc hồ sơ của bạn để tìm hiểu thêm về nền của bạn. Một bản tóm tắt chuyên nghiệp thường bắt đầu bằng cách giới thiệu mình bằng cách sử dụng một đặc điểm chuyên nghiệp có liên quan, chẳng hạn như “phân tích”, “tự hướng” hoặc “hướng tới mục tiêu” và tiêu đề công việc hiện tại hoặc gần đây nhất của bạn.

Bạn có thể làm theo những chi tiết này bằng cách đề cập đến số năm kinh nghiệm bạn có trong lĩnh vực-nếu nó trên 10, bạn chỉ có thể viết “10+” chứ không phải là số cụ thể. Các câu tiếp theo có thể mô tả kỹ năng ấn tượng, liên quan nhất của bạn, các trách nhiệm và hoàn thành từ sự nghiệp của bạn. Sử dụng mô tả công việc để xác định chi tiết và từ khoá nào bao gồm, giúp chứng minh sự liên kết của bạn với vai trò. Nếu bạn có ít hơn ba năm kinh nghiệm, bạn có thể thay thế bản tóm tắt của bạn với một mục tiêu chuyên nghiệp. Một mục tiêu tập trung vào các mục tiêu chuyên nghiệp và kỹ năng và dịch đặc theo chuyển nhượng của bạn.

 4. Phác thảo kinh nghiệm chuyên môn của bạn  

Khi thuê ứng cử viên cho các vị trí quản lý cấp, người sử dụng lao động thường mong họ có kinh nghiệm chuyên nghiệp trước. Phần này phác thảo lịch sử công việc của bạn, bắt đầu với vai trò gần đây nhất của bạn. Là ứng viên quản lý, lệnh trật tự ngược lại cũng có thể giúp cho sự tiến triển nghề nghiệp của bạn để cho thấy bạn tiếp tục phát triển như thế nào. Định dạng phần chuyên môn của bạn bao gồm cả hai danh sách công việc mà bạn đã giữ, người sử dụng lao động và địa điểm của họ và ngày làm việc của bạn. Đảm bảo rằng bạn giữ phần này có liên quan và súc tích bằng cách hạn chế mình trong 10 năm qua của sự nghiệp của bạn.

Dưới mỗi lần công việc, tạo danh sách các mục đạn mà mô tả ngắn gọn về trách nhiệm và đóng góp ngắn hạn của bạn. Khi áp dụng cho việc quản lý PMO, hãy cân nhắc nhấn mạnh trải nghiệm và kỹ năng liên quan đến lãnh đạo của bạn để chứng minh khả năng quản lý một nhóm. Bạn cũng có thể sử dụng mô tả công việc để giúp bạn mô tả từng vai trò và cách nó chuẩn bị cho bạn cơ hội này, kết hợp các từ khoá thường xuyên. Nếu có thể, bao gồm các thành tích và kết quả định lượng định số để giúp giới thiệu giá trị hữu hình của bạn như là một nhân viên. Chi tiết đóng góp tích cực của bạn có thể giúp bạn hiển thị những gì làm cho bạn độc đáo như một ứng cử viên.

5. Phát triển phần Kỹ năng của bạn  

Phần Kỹ năng cho phép thuê nhà quản lý để đánh giá các bằng cấp cốt lõi của bạn một cách nhanh chóng. Các ứng cử viên thường định dạng phần này bằng cách sử dụng danh sách đầu từ sáu đến 12 mục. Trong định dạng Resides-Trenteric-Resume, phần này đi dưới phần kinh nghiệm làm việc của bạn. Nếu bạn có ít kinh nghiệm chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng định dạng chức năng chức năng và đặt phần Kỹ năng của bạn lên lịch sử công việc của bạn. Giống như các phần khác, sử dụng từ khoá từ mô tả công việc để giúp bạn chứng minh bạn là một ứng cử viên phù hợp và chuẩn bị.

Kỹ năng cứng nhắc đến kỹ năng kỹ thuật hoặc công việc được phát triển thông qua giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm thực tế của bạn. Là một người quản lý PMO, ví dụ về những kỹ năng này có thể bao gồm thông tin của bạn về phần mềm máy tính cụ thể, các công cụ quản lý dự án, phân tích dữ liệu và kỹ thuật kiểm soát chi phí. Kỹ năng mềm cũng có thể mang lại lợi ích cho bạn trong nghề này, và chúng đại diện cho các đặc điểm và khả năng bạn sử dụng để làm việc với người khác và thực hiện các nhiệm vụ của bạn một cách hiệu quả. Ví dụ về các kỹ năng mềm liên quan cho các nhà quản lý PMO bao gồm:

Quản lý thời gian

Giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói

Tổ chức và ưu tiên

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Lãnh đạo và xây dựng nhóm

Sự hợp tác

6. Cung cấp chi tiết về phần học thuật của bạn  

Phần giáo dục thường nằm đối diện dưới cùng của một hồ sơ. Chứng minh bạn đáp ứng bằng cấp giáo dục của người sử dụng lao động bằng cách liệt kê loại mức độ bạn đã kiếm được, tổ chức chính và giáo dục của bạn mà bạn đã tham dự. Trừ khi bạn tốt nghiệp gần đây hoặc có ít kinh nghiệm chuyên nghiệp, bạn không cần phải bao gồm ngày tốt nghiệp của mình. Nếu bạn có nhiều cấp, hãy liệt kê một trong những gần đây nhất của bạn.

Trong khi chứng nhận không phải lúc nào cũng yêu cầu, bạn có thể liệt kê các chứng chỉ có liên quan mà bạn đã kiếm được để chứng minh các kỹ năng và kiến thức chuyên ngành của bạn có liên quan đến quản lý ngành hoặc dự án của bạn. Tương tự như danh sách theo cấp, cung cấp tên xác nhận và tổ chức phát hành. Tùy thuộc vào chứng nhận, bạn có thể cần phải bao gồm ngày bạn nhận được nó để chứng minh rằng các kỹ năng và kiến thức của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn hiện tại.

7. Xem xét và chỉnh sửa tài liệu của bạn làm 

Giám đốc PMO, bạn có trách nhiệm giám sát công việc do đội dự án sản xuất và cộng tác với các bên liên quan khác nhau. Những trách nhiệm này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và sự chú ý đến chi tiết, mà bạn có thể giới thiệu bằng cách gửi một bản lý lịch miễn phí, không có lỗi. Xem lại hồ sơ của bạn một cách cẩn thận để xác định và giải quyết lỗi chính tả và ngữ pháp. Nếu bạn cần trợ giúp thêm, hãy xem xét sử dụng một chính tả hoặc chính tả về ngữ pháp hoặc hỏi một đồng nghiệp hoặc bạn bè để kiểm tra tài liệu cho bạn.

 Mẫu cho một hồ sơ PMO 

Trong khi đó là một ý tưởng tốt để điều chỉnh hồ sơ của bạn cho mỗi cơ hội việc làm, làm việc từ một mẫu có thể giúp làm cho quá trình viết hiệu quả hơn. Đây là một mẫu bạn có thể sử dụng cho hồ sơ PMO của bạn:

[Tên đầy đủ] của bạn] [Số điện thoại của bạn] [địa chỉ email của bạn]

[Tiểu sử của bạn và tiểu bang]

Tóm tắt chuyên nghiệp

[Trong hai đến bốn câu, mô tả điều gì làm cho bạn một ứng cử viên đủ điều kiện cho vai trò quản lý PMO. Đề cập đến các đặc điểm chuyên nghiệp quan trọng nhất, kỹ năng, kinh nghiệm hoặc thành tích phù hợp với vai trò và trách nhiệm của nó.]

Kinh nghiệm làm việc

[Tiêu đề công việc] | [Ngày kết thúc]

[[Tổ chức] [Thành phố] – [Thành phố], [Tiểu bang]

Các trách nhiệm ấn tượng nhất hoặc liên quan nhất của bạn và đóng góp của mỗi vai trò của bạn

Trách nhiệm và đóng góp của bạn trong từng vai trò của bạn

Trách nhiệm liên quan nhất của bạn và các đóng góp của bạn và các đóng góp của bạn

Kỹ năng

Kỹ năng cứng hoặc mềm liên quan đến vai trò của người quản lý PMO

Kỹ năng cứng hoặc mềm liên quan đến vai trò của người quản lý PMO

Kỹ năng cứng hoặc mềm liên quan đến vai trò của người quản lý PMO

Học thuật:

[Loại bằng cấp] của [ngành học], [ngày tốt nghiệp (tùy chọn)]
[Tên trường] – [địa điểm]

Các chứng nhận liên quan (tùy chọn):

[Tên chứng nhận], [ngày]
[Tên tổ chức phát hành]

Ví dụ về sơ yếu lý lịch PMO 

Bạn có thể thấy hữu ích khi xem lại hồ sơ PMO mẫu như một nguồn cảm hứng, chẳng hạn như sau:

Harvey Simmons (123) 555-6778hsimmons@email.com

thành phố San Diego, bang California

Tiểu sử chuyên môn

Quản lý PMO dựa trên kết quả với hơn năm năm kinh nghiệm lãnh đạo trong quản lý chương trình và dự án. Thoải mái làm việc theo thời hạn nghiêm ngặt trong môi trường có nhịp độ nhanh và sử dụng các kỹ năng hiệu quả giữa các cá nhân để giữ cho các nhóm dự án có động lực hoàn thành các mục tiêu. Hồ sơ đã được chứng minh về việc phân tích các quy trình một cách hiệu quả, thực hiện các thay đổi nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu sai sót.

Lịch sử công việc

Quản lý PMO | Tháng 8 năm 2020-nay

Roseview Co. — San Diego, California

Giám sát một nhóm 25 nhân viên, bao gồm bốn báo cáo trực tiếp

Quản lý nhiều dự án với ngân sách 15 triệu đô la trở lên

Giám sát việc phát triển và thực hiện các hệ thống hỗ trợ nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả trong các dự án đa chức năng

Tạo báo cáo dự án hàng tuần cho các bên liên quan chính, bao gồm cả các nhóm quản lý cấp trên, để cập nhật cho họ về tiến độ và thành công của dự án

Giám đốc dự án PMO | Tháng 3 năm 2017-7 năm 2020

Dịch vụ CasaNieve — San Diego, California

Chỉ đạo một dự án phát triển phần mềm với ngân sách 25 triệu đô la, cung cấp hướng dẫn và lãnh đạo từ thiết kế đến phân phối cuối cùng

Giám sát trực tiếp ba quản lý dự án, cung cấp đào tạo và hỗ trợ khi cần thiết

Xem xét các phân phối dự án trước khi đệ trình để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các yêu cầu của các bên liên quan

Xác định và giám sát các rủi ro của dự án, thực hiện các chiến lược để giúp giảm thiểu hoặc tránh chúng

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tuyệt vời

Thành thạo các hệ thống quản lý tài liệu (DMS)

Kinh nghiệm thực hiện báo cáo chỉ số và các KPI có liên quan, bao gồm lợi tức đầu tư (ROI), phương sai chi phí, phương sai lịch trình và giá trị kiếm được

Chú ý mạnh mẽ đến các kỹ năng tổ chức và chi tiết, chẳng hạn như quản lý thời gian và sắp xếp thứ tự ưu tiên

Hồ sơ đã được chứng minh về việc thực hiện lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch chiến lược và cải tiến quy trình

Giáo dục

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh

Cao đẳng Seaside – San Diego, California

Các chứng nhận liên quan:

Chuyên gia quản lý dự án được chứng nhận (PMP)

Viện Quản lý Dự án (PMI), 2020

……………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẽ vô cùng bổ ích!

  • Theo: media.ivolunteervietnam.com
  • Người dịch: Phan Bảo Ngọc
  • Khi chia sẽ cần phải trích nguồn là “Người dịch: Phan Bảo Ngọc –  nguồn iVolunteer Vietnam” 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=77251

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/