Làm Thế Nào Để Viết Một Bản Sơ Yếu Lý Lịch Cho Người Quản Lý Dự Án Agile? (Kèm Ví Dụ)

Nếu bạn đang theo đuổi vị trí quản lý dự án Agile, sơ yếu lý lịch có thể thể hiện năng lực độc đáo của bạn cho vai trò này. Học cách tạo sơ yếu lý lịch cho vị trí này có thể giúp bạn gây ấn tượng với người quản lý tuyển dụng và tăng cơ hội được phỏng vấn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những gì bạn có thể đưa vào sơ yếu lý lịch người quản lý dự án Agile, cung cấp 6 bước hướng dẫn để viết riêng và đưa ra một mẫu và sơ yếu lý lịch mẫu.

Sơ yếu lý lịch người quản lý dự án Agile là gì?

Sơ yếu lý lịch người quản lý dự án Agile là tài liệu minh họa trình độ chuyên môn của bạn cho các vị trí quản lý dự án Agile, chẳng hạn như kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng, chứng chỉ và trình độ học vấn có liên quan của bạn. Để mô tả khả năng quản lý các nhóm Agile trong sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể đưa vào các ví dụ về các dự án trước đây mà bạn đã quản lý, nơi bạn đã triển khai thành công các phương pháp Agile. Điều này có thể cho người quản lý tuyển dụng thấy cách bạn có thể đạt được thành công trong vai trò mở.

Cách viết sơ yếu lý lịch người quản lý dự án Agile

Dưới đây là sáu bước có thể giúp bạn viết sơ yếu lý lịch của riêng mình cho vai trò này:

1. Thêm thông tin liên lạc của bạn

Viết các chi tiết sau vào đầu sơ yếu lý lịch của bạn:

 • Họ và tên
 • Thành phố và tiểu bang
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Liên kết đến hồ sơ trực tuyến chuyên dụng của bạn

Thông thường, sử dụng phông chữ lớn hơn một chút cho tên của bạn để giúp người quản lý tuyển dụng nhớ đến bạn. Bạn cũng có thể căn giữa tiêu đề của mình để tách nó ra khỏi phần còn lại của sơ yếu lý lịch.

2. Viết tóm tắt hoặc mục tiêu

Bên dưới thông tin liên hệ của bạn, hãy thêm một bản tóm tắt lý lịch ngắn gọn hoặc mục tiêu. Mục tiêu thường là mô tả về các mục tiêu nghề nghiệp và kỳ vọng về vai trò của bạn, trong khi bản tóm tắt chi tiết về trình độ tổng thể của bạn. Cả hai mục tiêu và tóm tắt thường tóm gọn từ một đến ba câu. Khi viết phần này cho các vai trò quản lý dự án Agile, bạn có thể mô tả kinh nghiệm chuyên môn của mình với việc quản lý dự án và phương pháp Agile hoặc bất kỳ kinh nghiệm giáo dục nào liên quan đến quản trị kinh doanh, lãnh đạo hoặc quản lý.

3. Mô tả kinh nghiệm có liên quan của bạn

Phần tiếp theo trong sơ yếu lý lịch của bạn nên bao gồm bất kỳ vai trò nào trước đây mà bạn từng đảm nhiệm có trách nhiệm liên quan đến quản lý dự án Agile. Các vai trò trước đây như một người quản lý dự án Agile, bậc thầy scrum hoặc một vai trò lãnh đạo kinh doanh khác đều có thể hữu ích để đưa vào phần này. Khi mô tả các vị trí này, hãy cố gắng đề cập đến các dự án hoặc nhiệm vụ cụ thể mà bạn đã hoàn thành để cung cấp thông tin chi tiết về kinh nghiệm cụ thể của bạn trong các vai trò này.

Bao gồm những điều sau đây khi trình bày chi tiết từng công việc:

 • Chức vụ
 • Người thuê lao động
 • Vị trí
 • Ngày làm việc
 • Danh sách gạch đầu dòng về trách nhiệm hoặc thành tích

4. Chương trình giáo dục chi tiết

Theo kinh nghiệm nghề nghiệp của bạn, hãy thêm một phần cho giáo dục của bạn. Bao gồm các chi tiết sau:

 • Bằng cấp
 • Cơ quan trao giải
 • Vị trí
 • Ngày tốt nghiệp

Bắt đầu với bằng cấp gần đây nhất hoặc cao nhất của bạn. Bạn có thể bỏ qua thông tin chi tiết về trường trung học nếu bạn có bằng cử nhân hoặc cao hơn.

5. Liệt kê các kỹ năng của bạn

Trong phần tiếp theo, hãy tạo một danh sách gạch đầu dòng các kỹ năng cứng và mềm để minh họa khả năng của bạn trong vai trò quản lý dự án Agile. Các kỹ năng cứng cho vai trò này có thể bao gồm rủi ro trong quản lý, mua sắm và quản lý hợp đồng và lập ngân sách. Các kỹ năng mềm có thể bao gồm giao tiếp, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Để xác định kỹ năng nào cần liệt kê hoặc ưu tiên, hãy tham khảo mô tả công việc để xem nhà tuyển dụng đã liệt kê những gì. Bạn thường có thể tìm thấy phần yêu cầu các kỹ năng trong phần yêu cầu của danh sách việc làm.

6. Cung cấp các chứng chỉ có liên quan

Có thể hữu ích nếu bạn tạo một phần riêng cho bất kỳ chứng chỉ Agile án hoặc chứng chỉ dự án nào mà bạn có, đặc biệt nếu nhà tuyển dụng yêu cầu cụ thể bất kỳ chứng chỉ nào trong danh sách việc làm. Bao gồm tiêu đề chứng nhận, cơ quan trao giải và ngày nó hết hạn nếu cần. Nếu bạn chỉ có một chứng chỉ hoặc bạn cần tiết kiệm không gian trên sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể thêm thông tin đăng nhập của mình vào phần học vấn của mình.

Mẫu sơ yếu lý lịch người quản lý dự án Agile

Đây là một mẫu có thể giúp bạn viết sơ yếu lý lịch của riêng bạn cho vai trò này:

[Họ và tên] [Thành phố, tiểu bang] [Số điện thoại] [Địa chỉ email]

[Liên kết đến hồ sơtrực tuyến chuyên dụng]

Mục tiêu hoặc tóm tắt

[Một đến hai câu mô tả kinh nghiệm chuyên môn, kỹ năng hoặc mục tiêu nghề nghiệp tổng thể của bạn]

Kinh nghiệm

[Tên công ty] [Tiêu đề]

[Ngày bắt đầu – ngày kết thúc]

Mô tả trách nhiệm

Mô tả trách nhiệm

Mô tả trách nhiệm

[Tên công ty][Chức vụ]

[Ngày bắt đầu – ngày kết thúc]

Mô tả trách nhiệm

Mô tả trách nhiệm

Mô tả trách nhiệm

Học vấn

[Tên tổ chức] [Năm tốt nghiệp]

[Loại bằng cấp]

Kỹ năng

Kỹ năng

Kỹ năng

Kỹ năng

Kỹ năng

Kỹ năng

Chứng chỉ

[Tên chứng nhận], [Tên tổ chức chứng nhận], hết hạn [Ngày]

[Tên chứng nhận], [Tên tổ chức chứng nhận], hết hạn [Ngày]

Ví dụ về lý lịch quản lý dự án Agile

Đây là một bản sơ yếu lý lịch mẫu

James Tilly877-873-7652james.tilly@email.com

jamestilly.com

Tóm lược

Người quản lý dự án Agile có kinh nghiệm với chuyên môn về phát triển sản phẩm, tương tác với khách hàng và lập trình phần mềm. Tìm kiếm vai trò với Vanderly Industries nơi tôi có thể giúp tăng tỷ lệ hài lòng của khách hàng.

Kinh nghiệm

Công ty phương Tây Giám đốc dự án Agile

Tháng 1 năm 2016 – nay

 • Tạo ngân sách và quản lý chi phí dự án cho trung bình 10 dự án phần mềm hàng năm
 • Đạt được 100% tỷ lệ khách hàng hài lòng từ năm 2018 đến nay
 • Quản lý ngân sách dự án ít nhất 500.000 đô la
 • Giao tiếp với khách hàng và tích hợp phản hồi vào các nguyên tắc của dự án
 • Lập kế hoạch lặp lại để phù hợp với các mục tiêu kinh doanh cụ thể
 • Chủ trì các cuộc họp dự phòng cho các nhóm trung bình 10 người
 • Tạo tồn đọng sản phẩm

Giám đốc dự án Northern, Inc.

Tháng 3 năm 2015 – tháng 1 năm 2016

 • Dẫn dắt các dự án phát triển với hơn 10 nhóm người
 • Cung cấp huấn luyện cho các thành viên trong nhóm về các quy trình nhanh
 • Các cuộc họp đứng ra tổ chức
 • Hỗ trợ tạo ra các tồn đọng sản phẩm
 • Lập kế hoạch và đặt mục tiêu để hoàn thành các sản phẩm được giao

Học vấn

Đại học tốt nhất miền Nam Luistown, OHMay 2015

Thạc sĩ quản lý dự án

Đại học tốt nhất miền NamLuistown, OHMay 2013

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh

Kỹ năng

 • JIRA, Dự án Zoho, Làm việc theo nhóm
 • Khả năng lãnh đạo
 • Giao tiếp
 • Quản lý rủi ro
 • Phân tích lợi ích chi phí
 • Kiến thức về phát triển ứng dụng

Chứng chỉ

 • Học viên được chứng nhận Agile, PMI, hết hạn vào tháng 3 năm 2023
 • Quản lý dự án Professional, PMI, hết hạn vào tháng 7 năm 2022

Xin lưu ý rằng không có tổ chức nào được đề cập trong bài viết này có liên kết với Indeed.

————————————————————————————–

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

Bài viết gốc: www.indeed.com

Người dịch: Nguyễn Thị Khánh Đoan

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Khánh Đoan – Nguồn iVolunteer Vietnam

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=78231

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network