Làm Thế Nào Để Trở Thành Trợ Lý Pháp Lý?

💥Trợ lý pháp lý phải làm công việc gì?

Trợ lý pháp lý là một chuyên gia pháp lý thực hiện nhiều công việc khác nhau cho một luật sư. Những trợ lý pháp lý giúp luật sư chuẩn bị cho các phiên tòa, cung cấp bằng chứng và phiên điều trần cũng như hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu bế mạc cho các vụ án. Nhiệm vụ của họ khác nhau tùy thuộc vào quy mô công ty của họ, nhưng thường bao gồm:

 • Soạn thảo các văn bản pháp luật và các báo cáo theo yêu cầu của luật sư
 • Xây dựng lập luận pháp lý, yêu cầu đương sự và hồ sơ vụ việc với luật sư
 • Thực hiện nghiên cứu vụ kiện qua việc sử dụng các tệp hiện có và các tài nguyên có liên quan khác
 • Thu thập bằng chứng vụ việc, bao gồm cả bản khai và tuyên bố chính thức
 • Duy trì và sắp xếp các hồ sơ pháp lý cho các trường hợp đang diễn ra và đã giải quyết
 • Giám sát những thay đổi thích hợp đối với các quy định và hướng dẫn của chính phủ
💥Yêu cầu đối với một trợ lý pháp lý

Để trở thành một luật sư thành công đòi hỏi phải có giáo dục, đào tạo chính quy chuyên ngành và nhiều kỹ năng cần thiết để những chuyên gia này có thể hỗ trợ các luật sư mà họ làm việc cùng.

Học vấn

Các trợ lý pháp lý thường cần ít nhất bằng cao đẳng trong các nghiên cứu pháp lý, mặc dù nhiều công ty thích bằng cử nhân hơn. Trong một số trường hợp, một công ty có thể thuê một người có bằng tốt nghiệp trung học làm trợ lý pháp lý, sau đó cung cấp đào tạo tại chỗ để trở thành luật sư.

Đào tạo

Các trợ lý pháp lý thường nhận được hầu hết các khóa đào tạo về công việc. Nếu họ làm việc cho một công ty, họ sẽ tìm hiểu thêm về chuyên môn của công ty đó, chẳng hạn như gia đình, lao động hoặc luật doanh nghiệp.

Luật sư cũng có thể tham dự các hội nghị hoặc hội thảo như một phần của khóa đào tạo ngoài công việc. Trong các hội nghị này, luật sư có thể tìm hiểu về các quy định cập nhật nhất trong chuyên ngành của họ. Các hội nghị và hội thảo thường là một phần trong quá trình đào tạo liên tục của luật sư vì luật pháp thường xuyên thay đổi.

Chứng chỉ

Một số tiểu bang cũng yêu cầu chứng nhận từ một cơ quan chính thức, chẳng hạn như:

 • Hiệp hội Trợ lý Pháp lý Quốc gia (NALA): NALA cung cấp chương trình đào tạo Luật pháp được Chứng nhận (CP). CP là một chứng chỉ được quốc gia công nhận cho thấy một cá nhân có thể thực hiện các chức năng pháp lý một cách hiệu quả. Để kiếm được CP thì cần phải hoàn thành chương trình pháp lý được Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ công nhận hoặc có bằng cao đẳng hoặc cử nhân về nghiên cứu pháp luật. Sự kết hợp giữa giáo dục và kinh nghiệm có thể thay thế cho những yêu cầu này. Thí sinh cũng phải vượt qua một kỳ thi trực tuyến bao gồm cả câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
 • Liên đoàn quốc gia của các hiệp hội pháp lý (NFPA): Các sĩ quan có thể tham gia hai kỳ thi chứng chỉ với NFPA — Kỳ thi Năng lực Paralegal CORE hoặc Kỳ thi Năng lực Nâng cao Paralegal. Vượt qua Bài kiểm tra năng lực Paralegal CORE bạn sẽ nhận được chứng chỉ Paralegal đã đăng ký CORE trong khi vượt qua Bài kiểm tra năng lực nâng cao Paralegal giúp bạn kiếm được chứng chỉ Paralegal đã đăng ký. Để đủ điều kiện hoàn thành một trong hai kỳ thi, bạn phải có sự kết hợp giữa trình độ học vấn và kinh nghiệm. Chứng nhận CRP cho thấy ứng viên hiểu được nền tảng của nghề pháp lý, trong khi chứng chỉ RP thể hiện kiến ​​thức pháp luật nâng cao.
 • Hiệp hội Chuyên gia Pháp lý (NALS): Đối với các luật sư, NALS tổ chức kỳ thi Pháp lý Chuyên nghiệp. Để tham dự kỳ thi Pháp luật Chuyên nghiệp, một cá nhân phải có sự kết hợp giữa trình độ học vấn và kinh nghiệm pháp luật. Kỳ thi bao gồm bốn phần kéo dài 60 phút, kiểm tra các thí sinh về nhiều năng lực pháp lý. Kiếm được PP cho thấy luật sư có kiến ​​thức nâng cao về một số khía cạnh của luật.
 • American Alliance of Paralegals, Inc. Để đạt được AACP, các ứng cử viên phải là thành viên của AAPI, có cả trình độ học vấn và kinh nghiệm pháp lý và vượt qua một kỳ thi.

Hầu hết các chứng chỉ pháp lý yêu cầu gia hạn thường xuyên.

Kỹ năng

Các công ty luật và các tổ chức khác tìm kiếm các kỹ năng sau đây trong các kỹ năng của các trợ lý pháp lý:

 • Giao tiếp bằng lời nói và văn bản: Các trợ lý pháp lý sử dụng kỹ năng giao tiếp của họ để hiểu các yêu cầu của luật sư, giải thích các kết quả nghiên cứu và viết báo cáo cũng như các tài liệu pháp lý khác. Các trợ lý có kỹ năng giao tiếp tốt có thể làm việc hiệu quả với các chuyên gia pháp lý khác và thân chủ của họ.
 • Tổ chức: Kỹ năng tổ chức tốt giúp các trợ lý pháp lý lập hồ sơ, duy trì và truy xuất các tài liệu pháp lý và ghi chú khi quản lý một số trường hợp cùng một lúc. Kỹ năng tổ chức cũng giúp những người hợp tác thích nghi khi thời hạn thay đổi.
 • Nghiên cứu: Các trợ lý pháp lý sử dụng các kỹ năng nghiên cứu của họ để tìm thông tin họ cần để xây dựng một tình huống vững chắc và tổng hợp thông tin. Nhiều nhà tuyển dụng thích trải nghiệm sử dụng phần mềm nghiên cứu pháp lý bao gồm Westlaw và Lexisnexis, mặc dù họ có thể cung cấp đào tạo tại chỗ để giảng dạy các chương trình này.
 • Trình độ tin học: Các trợ lý pháp lý thành thạo về công nghệ có thể nhập thông tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu pháp lý một cách hiệu quả và cập nhật thông tin theo yêu cầu. Có thể hữu ích nếu có kinh nghiệm sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu pháp lý phổ biến, bao gồm Clio và MyCase. Vì nhiều công ty sử dụng Microsoft Office Suite, nên họ cũng phải có kiến ​​thức cơ bản về các chương trình đó.
💥Môi trường làm việc của trợ lý pháp lý

Các trợ lý pháp lý thường làm việc trong các công ty luật, bộ phận pháp lý của các công ty vừa đến lớn và các cơ quan chính phủ. Những văn phòng này thường là những môi trường có nhịp độ nhanh, nơi những người hợp tác làm việc trong một số trường hợp cùng một lúc với thời hạn nghiêm ngặt. Họ làm việc độc lập và với các chuyên gia pháp lý khác, bao gồm luật sư, các trợ lý pháp lý và những chuyên gia khác.

Các trợ lý pháp lý dành phần lớn thời gian làm việc trong văn phòng của họ. Tuy nhiên, họ có thể dành thời gian bên ngoài văn phòng để nghiên cứu các vụ việc, thu thập chứng cứ và tài liệu, tháp tùng luật sư đến tòa và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Hầu hết các trợ lý pháp lý đều làm việc toàn thời gian. Một số người có thể làm việc với các vị trí hợp đồng khi các công ty luật có nhiều hợp đồng. Họ đôi khi làm việc hơn 40 giờ một tuần để đáp ứng thời hạn.

💥Làm thế nào để trở thành một trợ lý pháp lý

Các trợ lý pháp lý thường kiếm được bằng cấp chính thức, thường là trong lĩnh vực pháp lý, trước khi kiếm được việc làm. Nhiều trợ lý pháp lý đi theo các bước sau:

 • Theo đuổi giáo dục về pháp luật: Họ phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Thông thường, để trở thành trợ lý pháp lý thì cần phải học thêm, nhưng một số công ty luật sẽ đào tạo học sinh tốt nghiệp trung học trở thành trợ lý pháp lý. Kiếm được bằng cao đẳng hoặc bằng cử nhân trong các nghiên cứu pháp lý hoặc lĩnh vực liên quan. Các nghiên cứu sâu hơn thường được yêu cầu, ngay cả đối với những người có bằng cấp dưới luật, vì nhiều bằng cấp dưới luật không được Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ chấp thuận.
 • Thi chứng chỉ trong các nghiên cứu pháp lý: Bạn có thể học được kiến ​​thức chuyên ngành thông qua một khóa học cấp chứng chỉ. Các khóa học này bao gồm các chủ đề liên quan đến pháp luật bao gồm đạo đức, nghiên cứu pháp lý và viết và các chuyên ngành luật như kinh doanh, gia đình và luật thương tích cá nhân. Một số tiểu bang yêu cầu chứng nhận hợp pháp để hành nghề. Một số tổ chức cũng thích tuyển dụng các ứng viên có chứng chỉ hợp pháp.
 • Chuẩn bị sơ yếu lý lịch: Tạo một sơ yếu lý lịch có tổ chức và chuyên nghiệp bao gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm liên quan, chứng chỉ và các kỹ năng có thể áp dụng. Cân nhắc sử dụng danh sách công việc mà bạn đang ứng tuyển cho các từ khóa cụ thể mà bạn có thể đưa vào sơ yếu lý lịch của mình để điều chỉnh trình độ của bạn phù hợp với kỳ vọng của các nhà tuyển dụng tiềm năng.
 • Nộp đơn xin luật sư hỗ trợ: Sử dụng sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp của bạn để ứng tuyển vào các vai trò pháp lý mà bạn đủ tiêu chuẩn. Hãy chắc chắn để xem xét các bằng cấp mong muốn. Cân nhắc lựa chọn các vị trí phù hợp với sở thích của bạn, chẳng hạn như trong luật doanh nghiệp.
 • Nâng cao trình độ học vấn pháp luật của bạn: Vì luật pháp thường xuyên thay đổi, nhiều chứng chỉ yêu cầu các pháp nhân phải trải qua quá trình giáo dục liên tục để đổi mới.
💥Ví dụ về mô tả công việc trợ lý pháp lý

Chúng tôi, một công ty luật đang phát triển, đang tìm kiếm một trợ lý pháp lý đáng tin cậy và chủ động để tham gia vào đội ngũ năng động của chúng tôi. Bạn sẽ làm việc trực tiếp với các luật sư để chuẩn bị cho các vụ kiện sắp tới, nghiên cứu các vấn đề pháp lý và phát triển và duy trì cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Với số lượng khách hàng ngày càng tăng, chúng tôi cần một chuyên gia có tổ chức và tận tâm với kỹ năng nghiên cứu và giao tiếp vượt trội để giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Một ứng viên có cơ hội trúng tuyển sẽ đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bằng cử nhân về nghiên cứu pháp luật
 • Chứng nhận hiện tại từ NALA
 • Ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật doanh nghiệp
 • Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời
 • Có kinh nghiệm với LexisNexis và Cilo

________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Thành Hồ Thanh Trúc
 • Khi chia sẻ phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Thành Hồ Thanh Trúc – Nguồn iVolunteer Vietnam”

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=98459

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


New UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda WallHow to Get to Imugan FallsHow to Get to Awao Falls?About SipalayComiran Island: The Pink Beach of Balabac, Palawan | LakwatseroBagan! Oh Bagan! | LakwatseroBuntot Palos Falls, Laguna’s Hidden Grandeur | LakwatseroSandugan WallMagtutuka RocksKoh Dac MaiPresenting Calayan IslandAbout Dumaguete CityOffbeat Cebu: Ten Amazing Waterfalls of the SouthHow to Get to Merloquet FallsMount Masaraga ItineraryBudget Stay in Boracay: W Hostel Boracay | LakwatseroRetail Therapy? Here Are 18 Best Places To Go Shopping in Seoul!10 Essential Tips for Exploring Tokyo on a Budget6 Reasons This Quaint Nova Scotia Town Is The Perfect Weekend Getaway From Maine10 Bantayan Island Resorts, Hotels, and Rentals for Your Tropical EscapeThe Incredible European Bike Tour That Takes You Through Three Countries In A Single Morning9 Foods You Must Experience In Alaska And Where To Find Them8 Things You Should Do Every Time You Walk Into A Hotel Room According To A Flight AttendantRetirement Diaries: Jan Suggests Staying Active But Not Too ActiveI’ve Only Paid For One Flight To Europe In 12 Years, Here’s HowI Worked At EPCOT, These Are My 10 Favorite Delicious Treats To Try At The Food And Wine FestivalFor The First Time, It’s A Family Affair In The Cockpit Of This AirlineAfter Nearly 70 Years, This Popular Train Route Returns On The East CoastThis Week’s Full Moon Is The Last Of Its Kind This Year, Here’s WhyWhy A Popular National Park Attraction Is Now Off Limits And Could Cost You ThousandsFarmers’ Almanac Predicts Cold, Snowy Winter For Most Of U.S., Here’s Where It Will Be Mild And DryPort Klang Day Trip: 10 Hours in Port Klang & Kuala Lumpur11 Extreme Things to Do in Queenstown New Zealand — The Adventure Capital of the WorldMuseum Of Ice Cream Singapore – 14 Playful IG-worthy Exhibitions, Unlimited Ice Cream, and the Largest Sprinkle Pool EverBurias Island: Your DIY Island Hopping in MasbateEl Nido Tour A: Breathtaking Lagoons7D Hong Kong Itinerary — Exploring Beyond the Food And Shopping Paradise17 Exciting Things to Do in Perth — Not For the Faint-Hearted19 Unique Travel Experiences You Can Buy That Make You RicherUlleungdo (울릉도): Misadventures at the secret island in KoreaTokyo Famous Food Guide: 7 things you can’t leave Tokyo without trying5D Lake Toba & Medan Itinerary — Caldera views and Gastronomic Adventures10D Germany Itinerary under S$1.1k — Gems in Munich, Düsseldorf, Cologne, Dortmund, Frankfurt9 Exciting Day Trips from San Francisco to Escape The City — From Skydiving to Exploring Coastal TownsKota Bharu Guide: Gateway to the Beautiful Perhentian Islands and a Lesser-known MalaysiaInterview with Alvin Ng on Travel Photography3D2N Koh Samui Itinerary — The Luxurious Adventure Getaway You NeedUltimate Singapore Food Guide — 54 Local-Approved Things to Eat in Singapore30D Backpacking in Japan Itinerary: 12 Cities Under S$3.1k for the Adventurous with the JR Pass — Sapporo, Tokyo, Osaka, Kyoto & KyushuHow I managed to convince myself and everyone else I could travel solo for a yearVisit the New Singapore Garden Oasis Tucked Away in a 51-Storey Skyscraper6 attractions in Busan you shouldn’t missBook a Staycation and Earn 50% AgodaCash Rebate For Your Next Holiday — Agoda 2.2 Flash SaleAll you need to know about WWOOFing in New ZealandOne-Week Bali Itinerary — The Lesser Known Side Most Tourists MissThe Only Guide You’ll Need To Nightlife in Phuket: Top 11 Places to Check Out for an Epic NightPhoto Guide to 15 of the Most Photogenic Places in Europe – France, Italy, Germany, Slovenia, Czech Republic, Hungary Edition7D Budget Tokyo & Mount Fuji Itinerary For S$1.3k Including AccommodationWhy you should skip Boracay and vist Palawan instead10 Taobao Travel Essentials Recommended by Frequent Travellers for Your Next Trip13 Reasons Why a Cruise Getaway is the Best Vacation Anyone can have7 different ways to experience the cultural activities in Yogyakarta10 Best Adventurous Things To Do In Bali Other Than ChillingThe Best Multi-currency Travel Card For Travellers — YouTrip vs Revolut vs InstaReM vs TransferWise ReviewYunnan Nature Bucket List For Outdoor Lovers — Best Spots in Kunming, Lijiang, Dali & Shangri-laWhy This Is My Favorite Hotel Credit Card, And Tips For Scoring The Most BenefitsSurviving the Wilderness at Sub-Zero Temperatures — Travel to Mongolia with TTI ExperiencesHow to Fall in Love In & With Tokyo2D1N Matsumoto Japan Itinerary — The Hidden Gem 3.5 Hours From TokyoSydney Food Trail Guide – 10 Must try things to eat in SydneyAn upgrade on your airline – Emirates Economy Class ReviewWhere to Stay In Taipei — 11 Gorgeous Hostels & Hotels at Prime Locations from S$14/nightA Rockstar Experience — Hard Rock Hotel Pattaya ReviewThe Ultimate Sapporo City Guide: 18 Things To Do-See-Eat In The Gateway To HokkaidoUltimate Bali Accommodation Guide — Value for Money Hostels to Affordably Luxurious VillasGuide to Climbing Mount Fuji — Everything You Need To Know About Climbing Japan’s Highest Mountain9 Ways to Satisfy Your Wandermust Without Breaking Your Wallet11 Instagram-Worthy Places in Singapore That Are FreeHakone Guide — The Day Trip You Need in Your Tokyo ItineraryFirst Timer’s Guide to India — Everything You Need to Travel India Like a ProWhere to Eat in Hanoi — 31 Local-Approved Places to Eat in Vietnam’s Charming Capital21 Most Rewarding Hikes Around the World — From Stunning Glaciers to Active VolcanoesTokyo Capsule Hotels — 11 Surprisingly Luxurious Places to Stay in Tokyo for Under S$707-Day Cambodia Itinerary Under S$600 — An Epic Journey of History, Adventure and TranquilityMorocco Photo Guide: 15 Insta-worthy Locations That’ll Change Your Mind About Africa40 Lesser-Known Things to Do in Australia Highly Recommended by Locals, Travellers and Celebrities3D2N Blue Mountains Itinerary: The Perfect Getaway Just 90-Minutes From SydneyHow to pack light and smart10 Essential Apps for Travelling in ChinaConquering Fears 1,463 Miles Away — TTI Bootcamp in PhilippinesWhere to Stay in Shanghai — Centrally-located Hostels, Hotels and Apartments Under S$53/pax15 Cheap Things to Do in Seoul for Under S$12Standing between India and Pakistan; the Wagah Border Experience10 Cheap and Affordable Hostels in Singapore Under S$30Where to Stay in Seoul — 14 Aesthetic Yet Affordable Accommodations In Rising Hipster Districts5D4N Japan Itinerary — A First Timer’s Experience in Niigata and the Remote Sado IslandWhat to Do in Cebu, Philippines — 10 Epic Experiences That Are Surprisingly AffordableTravellers in Quarantine — 12 Satisfying Things to Do Before Your Next AdventureTop 11 Outdoor Activities in Singapore — Places to Hike, Picnic and Get Closer to Nature13 Tips to Travel in Japan Over Peak Seasons — Cherry Blossoms, Autumn Foliage, Golden Week8-Day Japan Itinerary: 9 Cities in Kansai for Under S$900Swimming With Whale Sharks in Oslob — IG Worthy Photos at What Expense?5 Christmas Gift Ideas for Friends Who Love TravellingThe Complete Phillip Island Guide: The Day Trip From Melbourne You Can’t MissByron Bay Guide: 25 Things to Do in NSW’s Ultimate Hipster Paradise