Làm Thế Nào Để Thiết Kế Một Hồ Sơ Giám Đốc Chăm Sóc Trẻ Em

Giám đốc chăm sóc trẻ em cung cấp môi trường nuôi dưỡng và học tập hỗ trợ cho trẻ sơ sinh và trẻ em. Họ dẫn dắt một nhóm nhân viên và đảm bảo sự an toàn và tăng trưởng. Nếu bạn đang ứng tuyển vào vị trí giám đốc chăm sóc trẻ em, bạn sẽ cần một bản sơ yếu lý lịch ấn tượng. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích những yếu tố bạn nên đưa vào sơ yếu lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ em của mình và mô tả cách thiết kế tài liệu của bạn để nó tác động tích cực đến người đọc.

 Giám đốc chăm sóc trẻ em là gì?

Giám đốc chăm sóc trẻ em là người có chức vụ cấp cao. Công việc của họ là quản lý nhân viên và cung cấp một môi trường học tập an toàn và nuôi dưỡng cho trẻ em và trẻ sơ sinh trong độ tuổi từ sáu tuần tuổi đến năm tuổi. Giám đốc chăm sóc trẻ em thường thiết kế chương trình giảng dạy cho các nhóm tuổi khác nhau và đặt hàng các thiết bị giáo dục, trò chơi và tài liệu cần thiết cho sự phát triển và phong phú. Họ cũng đảm bảo rằng mỗi không gian học tập có đồ đạc và tài nguyên thích hợp để vui chơi, nghỉ ngơi và học tập an toàn. Giám đốc chăm sóc trẻ em thường có kiến ​​thức nền tảng về phát triển trẻ em, tâm lý học, giáo dục hoặc kinh doanh. Họ có những vai trò quản lý rất quan trọng và thường có kinh nghiệm lãnh đạo nhóm hoặc quản lý nhân viên. Nhiệm vụ của họ bao gồm viết báo cáo, cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp, tạo mục tiêu cho nhân viên, đưa ra phản hồi và tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn. Ngoài ra, họ tổ chức các sự kiện, phối hợp và duy trì liên lạc thường xuyên với phụ huynh.

Các yếu tố chính trong sơ yếu lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ

Dưới đây là năm yếu tố chính cần đưa vào sơ yếu lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ em của bạn:

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp đề cập đến khả năng truyền đạt suy nghĩ và ý kiến ​​của một người bằng ngôn ngữ viết và nói. Giám đốc chăm sóc trẻ em có trách nhiệm liên lạc với phụ huynh và các thành viên trong cộng đồng, đồng thời họ cung cấp đào tạo và phản hồi cho các nhân viên. Điều quan trọng là bạn có thể thông báo, giáo dục và truyền cảm hứng một cách khéo léo cho mọi người bằng lời nói của mình. Nếu bạn có kinh nghiệm viết bản ghi nhớ, thuyết trình bằng miệng hoặc cung cấp phản hồi bằng văn bản hoặc bằng lời nói tại nơi làm việc, hãy đảm bảo rằng bạn đánh dấu điều đó trên sơ yếu lý lịch của mình.

Kinh nghiệm trước đây làm việc với trẻ em

Giám đốc chăm sóc trẻ em cung cấp hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho trẻ em và trẻ sơ sinh bằng cách thuê, đào tạo và giảng dạy các nhân viên chăm sóc trẻ em. Hầu hết các công việc cho giám đốc chăm sóc trẻ em yêu cầu kinh nghiệm làm việc với trẻ em trước đó. Dưới đây là danh sách 13 kinh nghiệm có thể có trong sơ yếu lý lịch của bạn:

 • Giám đốc chăm sóc trẻ em
 • Giám đốc trại Trợ lý giám đốc chăm sóc trẻ em
 • Giáo viên
 • Phụ tá của giáo viên
 • Cố vấn trại Giảng viên âm nhạc
 • Gia sư Nhân viên cứu hộ
 •  Bảo mẫu Nhà hành vi trẻ em
 •  Tâm lý trẻ em
 • Nhân viên xã hội

 Kiến thức về sự phát triển của trẻ hoặc tâm lý trẻ em

Có rất nhiều lý thuyết được công nhận rộng rãi liên quan đến sự phát triển của trẻ em và tâm lý trẻ em. Các giám đốc chăm sóc trẻ em cần hiểu những lý thuyết đó và thực hành của họ phù hợp với chúng. Nếu bạn đã có bất kỳ giáo dục hoặc đào tạo chính thức nào liên quan đến sự phát triển của trẻ em, nhu cầu xã hội-tình cảm của trẻ em hoặc tâm lý trẻ em, hãy làm nổi bật điều đó trong sơ yếu lý lịch của bạn. Điều quan trọng là người đọc sơ yếu lý lịch của bạn biết bạn có thể thiết kế kế hoạch đơn vị, hoạt động, nội quy lớp học và kỳ vọng của cơ sở phù hợp với sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ em mà bạn chăm sóc.

Tổ chức và chú ý đến từng chi tiết

Một người có khả năng tổ chức và chú ý tại nơi làm việc mạnh mẽ có thể lập danh mục và phân loại thông tin một cách dễ dàng. Họ có khả năng giữ một văn phòng gọn gàng và ngăn nắp, và họ quản lý hệ thống hồ sơ một cách thành thạo. Giám đốc chăm sóc trẻ em tổ chức các sự kiện và thói quen hàng ngày, và họ quản lý lịch trình của nhân viên. Họ cũng chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin bí mật liên quan đến trẻ em, các nhu cầu đặc biệt và các khoản thanh toán học phí. Để hoàn thành những công việc này, một giám đốc chăm sóc trẻ em phải rất chu đáo và có óc tổ chức. Nếu bạn sở hữu những đặc điểm này, hãy nhớ làm nổi bật chúng trong phần kỹ năng hoặc phần kinh nghiệm liên quan đến công việc trong sơ yếu lý lịch của bạn.

Kinh nghiệm quản lý hoặc lãnh đạo

Công việc giám đốc chăm sóc trẻ em là một vị trí cấp cao, thường yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm trong quản lý hoặc lãnh đạo nhóm. Bạn cần thể hiện rằng bạn có khả năng quản lý lịch trình, giải quyết xung đột giữa các cá nhân giữa các nhân viên, phối hợp với các nhà cung cấp hoặc dịch vụ bên ngoài và giao tiếp với phụ huynh. Cũng có khả năng là nhà tuyển dụng hoặc người quản lý tuyển dụng sẽ tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm đáp ứng các mục tiêu bán hàng và cải thiện lợi nhuận.

Cách viết sơ yếu lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ em

Dưới đây là tám bước cần làm để viết một bản sơ yếu lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ em ấn tượng:

1. Nghiên cứu trung tâm chăm sóc trẻ em

Điều quan trọng là niềm tin của giám đốc chăm sóc trẻ em về sự phát triển và giáo dục trẻ em phản ánh các giá trị của trung tâm mà họ điều hành. Khi ứng tuyển vào loại vị trí này, hãy nghiên cứu trung tâm học tập, trường mầm non hoặc nhà trẻ mà bạn đang ứng tuyển. Tìm hiểu mục tiêu giáo dục, hành vi và an toàn của họ là gì, đồng thời nghiên cứu triết lý mà họ sử dụng trong việc chăm sóc trẻ em. Đảm bảo rằng niềm tin cá nhân và nền tảng giáo dục của bạn phù hợp với những nhu cầu và giá trị đó. Điều này sẽ giúp bạn xác định rõ nhất liệu công việc có phù hợp với bạn hay không.

2. Điền vào tiêu đề sơ yếu lý lịch của bạn

Sử dụng phần tiêu đề của tài liệu để cho người đọc biết bạn là ai và cách liên hệ với bạn. Bắt đầu phần này với tên của bạn và chức danh của vị trí bạn đang nắm giữ. Bao gồm số điện thoại, địa chỉ email và liên kết đến trang truyền thông xã hội chuyên nghiệp hoặc hồ sơ nghề nghiệp của bạn. Thêm vào một liên kết đến tài khoản mạng xã hội chuyên nghiệp của bạn sẽ cung cấp cho nhà tuyển dụng cái nhìn sâu sắc hơn về bạn là ai và bạn có những kỹ năng gì.

3. Chọn một lời giới thiệu chuyên nghiệp

Phần giới thiệu chuyên nghiệp là một câu giới thiệu từ một đến ba câu thể hiện bạn là một người chuyên nghiệp. Những loại giới thiệu này thường được tìm thấy ở gần đầu phần sơ yếu lý lịch của một người và bạn có thể chèn lựa chọn giới thiệu sơ yếu lý lịch của mình ngay bên dưới thông tin tiêu đề của bạn. Dưới đây là danh sách ba kiểu giới thiệu sơ yếu lý lịch phổ biến nhất kèm theo giải thích về sự khác biệt của chúng với nhau: Tóm tắt sơ yếu lý lịch: Bản tóm tắt sơ yếu lý lịch thường dài từ hai đến ba câu. Lời giới thiệu hoặc tuyên bố này tóm tắt một số kinh nghiệm liên quan đến giáo dục và công việc của bạn. Nó cũng mô tả bạn là kỹ năng quan trọng nhất và giải thích lý do tại sao bằng cấp của bạn sẵn sàng cho vị trí bạn đang ứng tuyển. Mục tiêu của sơ yếu lý lịch: Sơ yếu lý lịch cũng là một tuyên bố ngắn từ hai đến ba câu. Tuy nhiên, mục đích của bản sơ yếu lý lịch là làm nổi bật mục tiêu nghề nghiệp của bạn và giải thích mục đích ứng tuyển vào một vị trí hoặc công ty. Mục tiêu sơ yếu lý lịch phổ biến đối với những người có ít kinh nghiệm hoặc những người đang có những thay đổi đáng kể đối với sự nghiệp của họ. Tuyên bố về thương hiệu cá nhân: Tuyên bố về thương hiệu cá nhân là một câu giới thiệu từ một đến hai câu thể hiện bạn là một người chuyên nghiệp. Nó thường là một cụm từ hấp dẫn và nó có nghĩa là để giúp xác định thương hiệu chuyên nghiệp cá nhân của bạn.

4. Mô tả lịch sử nghề nghiệp của bạn

Phần kinh nghiệm làm việc liên quan của bạn nên trực tiếp theo phần giới thiệu chuyên môn của bạn. Liệt kê từng kinh nghiệm làm việc có liên quan của bạn theo thứ tự thời gian ngược lại, bắt đầu với vị trí gần đây nhất của bạn. Để làm cho phần này hiệu quả nhất có thể, hãy bao gồm ba đến sáu danh sách gạch đầu dòng dưới mỗi phần. Danh sách này phải mô tả trách nhiệm chính của bạn và những thành tựu hoặc thành tích chính, và nó phải truyền tải thông tin về sự nghiệp của bạn bằng ngôn ngữ hấp dẫn và có thể hành động.

5. Liệt kê trình độ học vấn của bạn

Phần học vấn sẽ xuất hiện sau kinh nghiệm làm việc có liên quan của bạn. Phần này nên có các gạch đầu dòng thông báo cho người đọc về kinh nghiệm giáo dục, bằng cấp, chứng chỉ hoặc thông tin đăng nhập của bạn. Là giám đốc chăm sóc trẻ em, điều quan trọng là bạn phải có bằng cử nhân tối thiểu và hầu hết các nhà tuyển dụng có khả năng thích những ứng viên có bằng cấp hoặc chứng chỉ liên quan đến phát triển trẻ em, giáo dục, tâm lý trẻ em, phúc lợi trẻ em, quản lý kinh doanh hoặc tổ chức. Hãy nhớ đưa bằng cấp cao nhất của bạn vào đầu danh sách để nhà tuyển dụng hoặc người quản lý tuyển dụng có thể dễ dàng nhìn thấy thông tin đăng nhập của bạn trong khi quét sơ yếu lý lịch của bạn.

6. Nêu chi tiết các kỹ năng và khả năng của bạn

Để tạo một sơ yếu lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ em đáng nhớ và có tác động, điều quan trọng là bạn phải làm nổi bật cả kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật của mình. Là một giám đốc chăm sóc trẻ em, bạn sẽ cần có kỹ năng lắng nghe tế nhị, tích cực, thông cảm và thái độ vui vẻ khi tiếp xúc với trẻ em, cha mẹ và các thành viên trong cộng đồng. Bạn cũng cần phải cung cấp thông tin và hỗ trợ khi cung cấp hướng dẫn và lãnh đạo cho các nhân viên, đồng thời bạn sẽ cần các kỹ năng kỹ thuật và kiến ​​thức về ngành để thiết kế các chương trình, đơn vị và lịch trình. Đảm bảo liệt kê ít nhất bảy kỹ năng áp dụng cho các nhiệm vụ công việc chính này.

7. Thêm một phần tùy chọn

Phần sơ yếu lý lịch tùy chọn là một tiêu đề phụ bổ sung cung cấp cho người đọc cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử cá nhân hoặc sự nghiệp nghề nghiệp độc đáo của một người. Khi nộp đơn xin việc làm giám đốc chăm sóc trẻ em, hãy cân nhắc thêm một phần tùy chọn để nổi bật trong số những người nộp đơn khác. Phần tùy chọn của bạn sẽ xuất hiện ngay bên dưới phần kỹ năng của bạn. Sử dụng không gian này để giới thiệu điều gì đó ấn tượng về bản thân bạn vượt ra ngoài các yêu cầu tiêu chuẩn cho vị trí. Để có tác động nhất, phần này phải phản ánh những khía cạnh khác biệt nhất trong tính cách của bạn, những thành tích độc đáo của bạn hoặc hệ thống niềm tin giáo dục của bạn.

Dưới đây là danh sách sáu phần tùy chọn xem xét sử dụng cho lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ em của bạn:

 • Kinh nghiệm tình nguyện
 •  Chứng nhận an toàn
 • Các khóa học phát triển chuyên nghiệp
 •  Giải thưởng và danh hiệu
 • Trải nghiệm cuộc sống độc đáo
 • Các tác phẩm đã xuất bản

8. Xem xét và chỉnh sửa

Sau khi viết bản thảo sơ yếu lý lịch đầu tiên, điều quan trọng là bạn phải xem lại và chỉnh sửa công việc của mình. Đọc qua tài liệu của bạn và kiểm tra kỹ xem định dạng của bạn có nhất quán và sơ yếu lý lịch của bạn không có lỗi chính tả hay không. Bạn cũng có thể chọn xem lại bản nháp của mình bằng phần mềm chỉnh sửa. Sơ yếu lý lịch của bạn phải không có sai sót và nó cần phản ánh khả năng làm việc của bạn ở vị trí quản lý cấp cao.

Mẫu sơ yếu lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ em

Dưới đây là một mẫu để làm theo khi tạo sơ yếu lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ em của bạn:

[Tên] [Chức danh] [Địa chỉ email] [Số điện thoại]

[Liên kết chuyên nghiệp]

[Giới thiệu chuyên môn]

[Lời giới thiệu hoặc tuyên bố từ một đến ba câu.]

[Kinh nghiệm làm việc có liên quan] [Chức danh]

[Chủ nhân và ngày làm việc]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Chức danh]

[Chủ nhân và ngày làm việc]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Chức danh]

[Chủ nhân và ngày làm việc]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Nhiệm vụ chính, trách nhiệm hoặc thành tích]

[Giáo dục và thông tin đăng nhập]

[Đại học, cao đẳng hoặc tổ chức, ngày tham dự]

[Bằng cấp, chứng chỉ hoặc thành tích]

[Đại học, cao đẳng hoặc tổ chức, ngày tham dự]

[Bằng cấp, chứng chỉ hoặc thành tích]

[Kỹ năng và khả năng]

[Kỹ năng, khả năng hoặc năng lực cốt lõi]

[Kỹ năng, khả năng hoặc năng lực cốt lõi]

[Kỹ năng, khả năng hoặc năng lực cốt lõi]

[Kỹ năng, khả năng hoặc năng lực cốt lõi]

[Kỹ năng, khả năng hoặc năng lực cốt lõi]

[Kỹ năng, khả năng hoặc năng lực cốt lõi]

Phần sơ yếu lý lịch tùy chọn

Liệt kê chi tiết]

[Liệt kê chi tiết]

[Liệt kê chi tiết]

[Liệt kê chi tiết]

[Liệt kê chi tiết]

Mẫu ví dụ về sơ yếu lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ em

Dưới đây là một mẫu sơ yếu lý lịch giám đốc chăm sóc trẻ em để bạn tham khảo:

* Ryker HartlineChild Care DirectorRhartline@growingminds.com973.210.6721

@ LittleGrowingMinds *

Tiểu sử chuyên môn

Tôi là một giám đốc chăm sóc trẻ dày dạn kinh nghiệm với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và quản lý. Tôi thường xuyên vượt quá các mục tiêu liên quan đến việc đi học và khả năng sinh lời, và tôi có một con mắt tuyệt vời trong việc phát hiện ra những giáo viên và trợ lý phù hợp để thuê.

Kinh nghiệm làm việc

Giám đốc Chăm sóc Trẻ em

Tâm trí bé nhỏ Trường mầm non, tháng 8 năm 2014 – nay

Lịch trình của nhân viên được quản lý

Chương trình giảng dạy và kế hoạch bài học được thiết kế cho ba nhóm tuổi

Thông tin liên lạc được quản lý cho phụ huynh và người giám hộ về hành vi, sự cải thiện, các hoạt động và học phí cho 28 trẻ em.

* Trợ lý Giám đốc Trung tâm Gia sư

Green Brook Academic Tutor, tháng 6 năm 2011 – tháng 7 năm 2014 *

Giúp tổ chức lịch trình của nhân viên

Tài liệu dạy kèm đã đánh giá

Các buổi dạy kèm được giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động

Giáo dục

Đại học St. Lucy, tháng 9 năm 2007 – tháng 5 năm 2011

Bằng Cử nhân Quản trị Giáo dục

Kỹ năng mềm

 • Kĩ năng giao tiếp tốt
 • Hiểu biết tuyệt vời về sự phát triển của trẻ
 • Thiết kế đơn vị học thuật
 • Khả năng lãnh đạo và đào tạo mạnh mẽ
 • Thiết lập mục tiêu tuyệt vời và quản lý lợi nhuận

Giải thưởng và danh hiệu

 • Được trao nhượng quyền thương mại có hiệu suất cao nhất bởi Little grow Minds Inc. vào năm 2020 và 2021
 • Tốt nghiệp trong top 5% hàng đầu của lớp đại học của tôi
 • Được trao 60% học bổng học tập

————————————————————————————-

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

Bài viết gốc: www.indeed.com

Người dịch: Nguyễn Thị Khánh Đoan

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Thị Khánh Đoan – Nguồn iVolunteer Vietnam

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=73313

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network