Làm Thế Nào Để Tạo Một Sơ Yếu Lý Lịch Cho Chuyên Gia Tính Toán (Với Ví Dụ Và Mẫu)

Nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro. Họ thường thuê các chuyên gia được gọi là chuyên gia tính toán để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc đánh giá mức độ rủi ro. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một chuyên gia tính toán, có một sơ yếu lý lịch tuyệt vời có thể giúp bạn được tuyển dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về những gì một chuyên gia tính toán làm và cung cấp cho bạn các bước và ví dụ để tạo sơ yếu lý lịch chuyên gia tính toán của riêng bạn.

Chuyên gia tính toán là gì?

Chuyên gia tính toán là một chuyên gia tài chính, người sử dụng toán học để đánh giá tác động tài chính của sự không chắc chắn. Điều này giúp khách hàng hoặc người sử dụng lao động của họ giảm thiểu rủi ro. Sử dụng các kỹ năng phân tích, nhà tính toán đánh giá khả năng xảy ra các sự kiện trong tương lai dựa trên dữ liệu thu thập được. Các nhà thiết kế điện tử làm việc trong nhiều ngành nhưng thường được tuyển dụng nhất là trong các ngành tài chính và bảo hiểm.

Chuyên gia tính toán làm gì?

Các nhà thiết kế dành phần lớn thời gian để phân tích dữ liệu. Loại dữ liệu họ phân tích phụ thuộc vào chủ nhân hoặc khách hàng của họ. Ví dụ, một chuyên gia tính toán làm việc cho một công ty bảo hiểm có thể dành thời gian của họ để phân tích những tổn thất và chi phí trong tương lai để họ có thể tính phí khách hàng của mình một mức phí phù hợp. Chuyên gia tính toán làm việc cho một tổ chức tài chính có thể thực hiện phân tích để xác định mức độ rủi ro của một dự án. Để tiến hành phân tích, các chuyên gia tính toán thường dựa vào phần mềm bảng tính hoặc các công cụ lập trình như SQL.

Ngoài việc thực hiện các phân tích này, các chuyên gia tính toán cũng truyền đạt những phát hiện của họ cho người giám sát hoặc khách hàng của họ. Họ dịch các con số của mình thành các thuật ngữ trong thế giới thực để giúp những người khác hiểu rõ hơn về mức độ rủi ro liên quan. Các nhà thực hành có thể hoạt động riêng lẻ hoặc với một nhóm, tùy thuộc vào quy mô của dự án.

Cách viết một sơ yếu lý lịch chuyên gia tính toán

Để tạo sơ yếu lý lịch cho vị trí quan trọng, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Nêu thông tin liên hệ của bạn

Ở đầu sơ yếu lý lịch của bạn, hãy thêm thông tin liên hệ của bạn. Điều này bao gồm tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ email của bạn và liên kết đến bất kỳ trang mạng chuyên nghiệp nào, nếu có liên quan. Thêm thông tin này vào đầu sơ yếu lý lịch của bạn, căn giữa trang hoặc căn bên trái, cho phép nhà tuyển dụng liên hệ với bạn để phỏng vấn.

2. Bắt đầu bằng một bản tóm tắt chuyên nghiệp

Bên dưới thông tin liên hệ của bạn, sẽ có lợi khi bắt đầu bằng một bản tóm tắt chuyên nghiệp. Đây là mô tả nhanh về bạn là ai và các thuộc tính tốt nhất của bạn. Bản tóm tắt thường chỉ là một hoặc hai câu xác lập giá trị của bạn và tạo ra lý do để đọc phần còn lại của sơ yếu lý lịch của bạn. Đối với một sơ yếu lý lịch tính toán, hãy thử tập trung phần tóm tắt chuyên môn của bạn vào các kỹ năng phân tích và những thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của bạn.

3. Mô tả kinh nghiệm làm việc của bạn

Đối với sơ yếu lý lịch chuyên gia tính toán, tốt nhất bạn nên sử dụng định dạng trình tự thời gian đảo ngược cho phần kinh nghiệm làm việc của bạn. Điều này có nghĩa là bạn liệt kê các vị trí gần đây nhất của mình trước, sau đó là các vị trí trước đó của bạn. Hãy chắc chắn bao gồm chức danh công việc chính thức của bạn, tên của tổ chức và ngày làm việc của bạn. Sử dụng các gạch đầu dòng để liệt kê các trách nhiệm chính hoặc thành tích lớn nhất của bạn ở mỗi vị trí. Cố gắng bao gồm ba đến năm mục cho mỗi công việc và bất cứ khi nào có thể, hãy định lượng thành công của bạn và liệt kê chi tiết. Ví dụ: thay vì nêu:  “đã cung cấp báo cáo”, “đã đưa ra báo cáo hai tháng một lần với giám đốc tài chính tại các cuộc họp chính sách.”

4. Thêm danh sách các kỹ năng của bạn

Trong phần tiếp theo, hãy bao gồm danh sách các kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm của bạn. Kỹ năng mềm bao gồm các khả năng như tư duy phân tích hoặc giao tiếp, trong khi kỹ năng kỹ thuật bao gồm các ứng dụng phần mềm cụ thể hoặc kỹ thuật thống kê. Liệt kê các kỹ năng quan trọng nhất của bạn và bất kỳ kỹ năng nào phù hợp với những kỹ năng được liệt kê trong mô tả công việc.

5. Xem chi tiết trình độ học vấn của bạn

Cung cấp thông tin về trình độ học vấn của bạn, bao gồm tên bằng cấp, cơ sở giáo dục bạn nhận được và ngày bạn theo học. Nếu bạn có nhiều bằng cấp, hãy bắt đầu với bằng cấp gần đây nhất của bạn.

6. Đề cập đến bất kỳ chứng chỉ chuyên môn nào

Nếu bạn có bất kỳ chứng chỉ chuyên môn nào liên quan đến việc trở thành chuyên gia tính toán, hãy sử dụng phần cuối cùng của bạn để trình bày chi tiết về những chứng chỉ này. Bao gồm tên của chứng chỉ, người đã quản lý nó và khi bạn nhận được chứng chỉ đó. Nếu bạn có chỗ trống, bạn cũng có thể bao gồm một số chi tiết về chứng chỉ, chẳng hạn như các kỹ năng mà nó bao gồm hoặc những gì bạn đã học được trong khóa học.

Mẫu sơ yếu lý lịch chuyên gia tính toán

Dưới đây là một mẫu bạn có thể sử dụng để giúp bạn tạo sơ yếu lý lịch chuyên gia tính toán của mình:

[Họ và tên] [Thành phố và tiểu bang] [Số điện thoại]

[Địa chỉ email]

Tóm tắt chuyên môn

[Tóm tắt kinh nghiệm nghề nghiệp]

Kinh nghiệm nghề nghiệp [Chức danh]

[Tổ chức], [Vị trí], [Ngày bắt đầu – ngày kết thúc]

Mô tả trách nhiệm
Mô tả trách nhiệm
Mô tả trách nhiệm

[Chức danh]

[Tổ chức], [Vị trí], [Ngày bắt đầu – ngày kết thúc]

Mô tả trách nhiệm
Mô tả trách nhiệm
Mô tả trách nhiệm

Kỹ năng

Kỹ năng kỹ thuật
Kỹ năng kỹ thuật
Kỹ năng mềm
Kỹ năng mềm

Học Vấn  [Học viện], [Năm tốt nghiệp]

[Bằng cấp đã nhận]

Chứng chỉ

Chứng nhận, tổ chức, ngày hoàn thành
Chứng nhận, tổ chức, ngày hoàn thành

Ví dụ về sơ yếu lý lịch chuyên gia tính toán

Sau đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch chuyên gia tính toán:

Omari IbrahimLos Angeles, CaliforniaOIbrahim@email.com

555-444-3333

* Tóm tắt chuyên môn: Chuyên gia chi tiết và năng động với hơn 5 năm kinh nghiệm thống kê và phân tích trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Có kinh nghiệm về quy trình báo cáo tài chính, dự báo và lập mô hình. Tìm cách tiếp tục giải quyết những thách thức này trong ngành tài chính. *

Kinh nghiệm chuyên môn 

Nhà phân tích hành động của Pacific Health Care, Los Angeles, California, tháng 6 năm 2016 – nay

 • Tạo mô hình định giá cho một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn
 • Phân tích rủi ro cho một nhóm lớn hơn 10.000 khách hàng
 • Điều chỉnh giá của một nhóm sản phẩm nhỏ, dẫn đến tỷ lệ lỗ giảm 25%
 • Đã phát triển một hệ thống mới để phân tích rủi ro dẫn đến tốc độ phân tích tăng 15%

Trợ lý kế toán

Oceanic Services, Los Angeles, California, tháng 4 năm 2015 – tháng 6 năm 2016

 • Sử dụng kiến ​​thức về các nguyên tắc kế toán để hỗ trợ bộ phận kế toán
 • Thực hiện phân tích sơ bộ về doanh thu và chi phí trong tương lai
 • Hỗ trợ người quản lý Kế toán thu thập và định dạng dữ liệu

Kỹ năng

 • Oracle
 • Phần mềm bảng tính
 • Phân tích dữ liệu
 • Thống kê và phân tích thống kê
 • Sự chú ý đến chi tiết
 • Quản lý dự án
 • Quản lý thời gian

Học Vấn 

Đại học Bang, tháng 4 năm 2015

Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh

Mẹo viết sơ yếu lý lịch tính toán

Khi viết sơ yếu lý lịch tính toán của bạn, hãy xem xét sử dụng các mẹo sau:

 • Làm nổi bật những thành tựu của bạn

Nhấn mạnh những kết quả bạn đạt được trong quá trình làm việc trước đây. Ví dụ, thay vì nói rằng bạn có kinh nghiệm đánh giá rủi ro, bạn có thể liệt kê cách đánh giá rủi ro của bạn đã mang lại lợi ích cho công ty. Tập trung vào kết quả giúp chứng minh giá trị cụ thể của bạn đối với một tổ chức mới và cung cấp thông tin chi tiết để người quản lý tuyển dụng hỏi bạn trong cuộc phỏng vấn.

 • Lấy từ khóa từ mô tả công việc

Trước khi viết sơ yếu lý lịch, bạn nên đọc lại mô tả công việc và cẩn thận tìm kiếm các từ khóa thể hiện những gì nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Ví dụ, mô tả công việc có thể liệt kê các kỹ năng như quản lý cơ sở dữ liệu hoặc kinh nghiệm với các chính sách bảo hiểm. Bất cứ khi nào bạn thấy một kỹ năng hoặc kinh nghiệm chuyên môn cụ thể được liệt kê, nếu bạn đáp ứng yêu cầu, hãy sử dụng từ ngữ chính xác của mô tả công việc trong sơ yếu lý lịch của bạn. Một số nhà tuyển dụng sử dụng phần mềm quét sơ yếu lý lịch để tìm các từ khóa cụ thể, vì vậy việc đưa những từ khóa này vào sơ yếu lý lịch của bạn có thể giúp bạn chuyển sang giai đoạn tiếp theo của quá trình tuyển dụng.

 • Sử dụng một định dạng đơn giản

Khi chọn một định dạng cho sơ yếu lý lịch của bạn, hãy áp dụng một định dạng sử dụng kiểu đơn giản và phông chữ đơn giản. Ngoài ra, tốt nhất bạn nên giữ sơ yếu lý lịch của mình ở một trang duy nhất. Các nhà tuyển dụng của các cơ quan tính toán thường tìm kiếm các chi tiết cụ thể trong sơ yếu lý lịch của bạn, vì vậy hãy làm cho sơ yếu lý lịch của bạn dễ đọc với một định dạng đơn giản.

Xin lưu ý rằng không có công ty nào được đề cập trong bài viết này có liên kết với Indeed.

……………………………………

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=78187

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network