Làm Thế Nào Để Liệt Kê Chuyên Ngành Phụ Của Bạn Trong Sơ Yếu Lý Lịch?

Sinh viên đại học thường chọn cả lĩnh vực chính và lĩnh vực nghiên cứu phụ để tập trung nghiên cứu. Chuyên ngành phụ ở đại học là một tập hợp các khóa học cụ thể mà sinh viên chọn tham gia để bổ sung hoặc nâng cao giá trị của chuyên ngành của họ. Biết cách liệt kê chính xác chuyên ngành phụ ở bậc đại học của bạn trong sơ yếu lý lịch có thể giúp làm cho phần giáo dục của bạn trở nên nổi bật với các nhà tuyển dụng và người quản lý tuyển dụng. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về cách liệt kê chuyên ngành phụ ở bậc đại học trên sơ yếu lý lịch của bạn với các mẹo và ví dụ.

⭐ Việc liệt kê chuyên ngành phụ vào sơ yếu lý lịch có quan trọng không?

Việc liệt kê chuyên ngành phụ ở bậc đại học vào sơ yếu lý lịch của bạn có thể quan trọng vì một số lý do. Nếu bạn đang tạo một sơ yếu lý lịch cho sinh viên, sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm làm việc hạn chế, bao gồm phần giáo dục trên sơ yếu lý lịch của bạn đầy đủ chi tiết, có thể giúp làm cho sơ yếu lý lịch của bạn nổi bật với các nhà tuyển dụng và người quản lý tuyển dụng. Trong những trường hợp này, bạn càng có nhiều thông tin liên quan trong phần học vấn của sơ yếu lý lịch, thì bạn sẽ càng sáng giá hơn với tư cách là một ứng viên.

Nếu bạn có một số lượng kinh nghiệm đáng kể trong ngành của mình, thì bạn không nhất thiết phải cần nhiều thông tin trong phần học vấn trong sơ yếu lý lịch của mình. Tuy nhiên, việc bao gồm cả chuyên ngành phụ phụ đại học của bạn vẫn có thể quan trọng nếu môn học cho thấy sự mở rộng kiến ​​thức có liên quan đến vị trí bạn đang ứng tuyển.

⭐ Cách liệt kê chuyên ngành phụ của bạn vào sơ yếu lý lịch

Làm theo các bước sau để liệt kê chuyên ngành phụ đại học của bạn vào sơ yếu lý lịch của bạn:

1. Xác định xem có nên đưa vào sơ yếu lý lịch của bạn hay không

Bước đầu tiên là xác định xem chuyên ngành phụ của bạn có đủ liên quan để được đưa vào danh sách hay không. Nhìn chung, bạn đều muốn cố gắng giữ cho sơ yếu lý lịch của mình thật đẹp và đơn giản nhất có thể và chỉ bao gồm những thông tin làm tăng giá trị cho đơn xin việc của bạn. Bạn nên đưa chuyên ngành phụ đại học vào sơ yếu lý lịch của mình nếu chuyên ngành phụ của bạn thuộc ngành học có liên quan đến vị trí bạn đang ứng tuyển.

2. Tạo phần giáo dục trên sơ yếu lý lịch của bạn

Tiếp theo, bạn cần tạo phần học vấn trong sơ yếu lý lịch của mình và quyết định nơi đặt nó. Phần học vấn trong sơ yếu lý lịch của bạn nên bao gồm ít nhất tên và địa điểm của trường bạn đã theo học, ngày tháng, loại bằng cấp bạn nhận được và lĩnh vực học tập chính và phụ của bạn. Bạn cũng có thể cân nhắc việc đính kèm thông tin giáo dục bổ sung như điểm trung bình của bạn, các môn học liên quan và các hoạt động, giải thưởng hoặc danh hiệu. Phần học vấn trong sơ yếu lý lịch của bạn có thể đứng trước phần kinh nghiệm làm việc nếu bạn là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm làm việc hạn chế.

3. Quyết định nơi liệt kê chuyên ngành phụ của bạn trong phần giáo dục của bạn

Bước tiếp theo là quyết định nơi bạn sẽ liệt kê chuyên ngành phụ trong phần giáo dục. Có một số tùy chọn khác nhau để lựa chọn. Bạn có thể chọn liệt kê chuyên ngành phụ cùng dòng với bằng cấp và chuyên ngành chính bằng cách chỉ cần tách chuyên ngành chính và chuyên ngành phụ bằng dấu phẩy. Hoặc bạn có thể chọn liệt kê chuyên ngành phụ của mình trên một dòng riêng bên dưới dòng ghi bằng cấp và chuyên ngành chính của bạn.

4. Sử dụng định dạng thích hợp

Cuối cùng, bạn cần đảm bảo rằng bạn sử dụng định dạng phù hợp khi đưa chuyên ngành phụ vào sơ yếu lý lịch của mình. Điều quan trọng là đảm bảo định dạng của sơ yếu lý lịch của bạn luôn nhất quán, sử dụng cùng một phông chữ, kích thước và màu sắc. Bạn cũng nên ghi nhãn rõ ràng cho từng phần trong sơ yếu lý lịch của mình. Làm điều này sẽ giúp bạn dễ đọc và duyệt sơ yếu lý lịch hơn.

⭐ Các cách liệt kê chuyên ngành phụ trong sơ yếu lý lịch với các ví dụ

Sử dụng các ví dụ sau làm mẫu để hướng dẫn bạn khi liệt kê chuyên ngành đại học chính và phụ của bạn trên sơ yếu lý lịch:

Cách thứ nhất: chuyên ngành phụ và chuyên ngành chính trên cùng một dòng

Đây là một vài ví dụ về cách liệt kê chuyên ngành phụ đại học của bạn cùng dòng với chuyên ngành chính của bạn trong phần giáo dục trong sơ yếu lý lịch của bạn:

Ví dụ 1

Giáo dục

Đại học TampaTampa, FL, 2010 – 2014
Cử nhân Khoa học Điều dưỡng, chuyên ngành phụ Tâm lý học

Ví dụ 2

Giáo dục

Đại học MarylandCollege Park, MD, 2013 – 2017
Cử nhân Nghệ thuật Lịch sử Nghệ thuật, chuyên ngành phụ bằng tiếng Latinh

Ví dụ 3

Giáo dục

York CollegeYork, PA, 2014-2018
Cử nhân Khoa học Công nghệ Thông tin, chuyên ngành phụ Ngành Truyền thông Kinh doanh

Cách thứ hai: chuyên ngành phụ đại học trên một dòng riêng

Dưới đây là một số ví dụ về cách liệt kê chuyên ngành phụ đại học của bạn trên dòng riêng của phần giáo dục trong sơ yếu lý lịch của bạn:

ví dụ 1

Giáo dục

Đại học TampaTampa, FL, 2010 – 2014 Cử nhân Khoa học về Điều dưỡng
chuyên ngành phụ Tâm lý học

Ví dụ 2

Giáo dục

Đại học MarylandCollege Park, MD, 2013 – 2017 Cử nhân Nghệ thuật về Lịch sử Nghệ thuật
chuyên ngành phụ bằng tiếng Latin

Ví dụ 3

Giáo dục

York CollegeYork, PA, 2014-2018 Cử nhân Khoa học Công nghệ Thông tin

chuyên ngành phụ Truyền thông Kinh doanh

Cách thứ ba: chuyên ngành phụ đại học với thông tin bổ sung có liên quan

Dưới đây là một số ví dụ về cách liệt kê chuyên ngành phụ đại học của bạn ngoài thông tin giáo dục có liên quan khác trong sơ yếu lý lịch của bạn:

ví dụ 1

Giáo dục

Đại học TampaTampa, FL, 2010 – 2014 Cử nhân Khoa học Điều dưỡng, chuyên ngành phụ Tâm lý học
Tốt nghiệp thạc sĩ ưu tú(GPA: 3.9 / 4.0)

Các môn học liên quan: Giải phẫu, Hóa học, Dinh dưỡng, Thực hành và Lý thuyết Điều dưỡng, Giới thiệu về Tâm lý học Lâm sàng, Giới thiệu về Khoa học Thần kinh Nhận thức và Tâm lý Bất thường

Ví dụ 2

Giáo dục

The University of Maryland College Park, MD , 2013-2017

Các môn học liên quan: Lịch sử nghệ thuật 101, Lịch sử nghệ thuật phương Tây, Phục hồi nghệ thuật, Nghệ thuật hiện đại, Lịch sử nghệ thuật tôn giáo, Khảo cổ học phương tiện truyền thông, Tiếng Latinh III, Tiếng Latinh IV, Tiếng Latinh V và Tiếng Latinh trong Thế giới ngày nay

Ví dụ 3

Giáo dục

York College York, PA, 2014-2018
Cử nhân Khoa học Công nghệ Thông tin, chuyên ngành phụ Ngành Truyền thông Kinh doanh

Các môn học liên quan: Cơ bản về Công nghệ thông tin, Thực hành bảo mật mạng, Quản trị hệ thống, Khắc phục sự cố, Thiết kế và phát triển web, Giao tiếp giữa các cá nhân, Viết kinh doanh và Nói trước công chúng

⭐ Mẹo để liệt kê chuyên ngành phụ trong sơ yếu lý lịch

Dưới đây là một số mẹo chung cần nhớ khi liệt kê chuyên ngành phụ đại học của bạn vào sơ yếu lý lịch:

Đọc mô tả công việc. Đọc kỹ mô tả công việc cho vị trí bạn đang ứng tuyển có thể giúp bạn xác định thông tin cụ thể mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm ở những ứng viên đủ tiêu chuẩn. Các nhà tuyển dụng đôi khi sẽ chỉ ra sự ưu tiên cho các yêu cầu cụ thể theo yêu cầu về điều kiện giáo dục của họ như có chuyên ngành chính hoặc phụ cụ thể, tham gia các môn học liên quan và được vinh danh với điểm trung bình cao. Thông tin trong bản mô tả công việc có thể giúp bạn quyết định những thông tin nào cần đưa vào sơ yếu lý lịch của mình.

Cân nhắc đưa thêm thông tin vào phần giáo dục của bạn. Nếu nhà tuyển dụng đang tìm kiếm các yêu cầu giáo dục cụ thể hoặc nếu bạn đã tham gia vào các hoạt động hoặc nhận được các giải thưởng và danh hiệu trong lĩnh vực có liên quan đến vị trí bạn đang ứng tuyển, thì bạn có thể muốn xem xét việc liệt kê thông tin này trong phần giáo dục của mình cùng với chuyên ngành chính và phụ của bạn. Điều quan trọng là thêm thông tin có liên quan đến vị trí bạn đang ứng tuyển và điều đó sẽ giúp phần học vấn của bạn nổi bật trên sơ yếu lý lịch của bạn.

Hãy xem xét những chỗ khác mà bạn có thể liệt kê chuyên ngành chính và phụ của mình. Ngoài việc liệt kê ngành học chính và phụ trên sơ yếu lý lịch, bạn cũng nên cân nhắc đưa thông tin này vào bản tóm tắt cá nhân và thư xin việc. Liệt kê chuyên ngành chính và phụ của bạn trong mỗi tài liệu ứng tuyển này có thể giúp bạn đảm bảo nhà tuyển dụng hoặc người quản lý tuyển dụng nhìn thấy điều đó khi xem xét đơn đăng ký của bạn.

⭐ Câu hỏi thường gặp về việc liệt kê chuyên ngành phụ trong sơ yếu lý lịch

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về chuyên ngành phụ và liệt kê chúng trong sơ yếu lý lịch:

? Khi nào chuyên ngành phụ phù hợp hơn với công việc?

Chuyên ngành phụ phù hợp hơn với công việc trong một vài tình huống khác nhau. Ví dụ: nếu bạn muốn ứng tuyển một công việc không phù hợp với chuyên ngành chính của bạn, nhưng phù hợp với chuyên ngành phụ, đính kèm cả chuyên ngành phụ cho phép bạn kết nối sở thích và kiến ​​thức của mình với một lĩnh vực chủ đề có liên quan. Tương tự, nếu chuyên ngành phụ của bạn liên quan đến một hoặc nhiều nhiệm vụ công việc, việc đính kèm cả nhiệm vụ đó có thể giúp nhà tuyển dụng xác định những điểm mạnh mà bạn có thể mang lại cho công việc.

? Điều gì xảy ra nếu tôi có một chuyên ngành phụ kép?

Nếu bạn có một chuyên ngành phụ kép, bạn có thể dễ dàng đưa nó vào sơ yếu lý lịch của mình. Dưới đây là một ví dụ về phần giáo dục bao gồm chuyên ngành phụ kép:

Giáo dục

Đại học Bắc CarolinaCharleston, NC, 2015-2019B Cử nhân Khoa học Truyền thông
chuyên ngành phụ kép Viết sáng tạo và Tiếp thị

Tôi có phải đưa chuyên ngành phụ vào sơ yếu lý lịch của mình không?

Về mặt kỹ thuật, bạn không cần phải đưa chuyên ngành phụ vào sơ yếu lý lịch của mình. Tuy nhiên, nó cho nhà tuyển dụng thấy đạo đức làm việc của bạn và quyết tâm hoàn thành không chỉ chuyên ngành chính mà cả chuyên ngành phụ. Điều này có nghĩa là hoàn thành khoảng 18 tín chỉ đại học bổ sung và sáu khóa học. Hơn nữa, hoàn thành một môn chuyên ngành phụ thể hiện khả năng của bạn để xử lý nhiều nhiệm vụ hoặc môn học cùng một lúc và động lực của bạn để tối đa hóa cơ hội học tập của mình.

Tôi có nên đưa chuyên ngành phụ vào sơ yếu lý lịch của mình nếu nó không liên quan đến chuyên ngành chính của tôi không?

Đúng vậy, bạn vẫn nên ghi tên chuyên ngành phụ vào sơ yếu lý lịch của mình, ngay cả khi nó không liên quan đến chuyên ngành của bạn, vì nó chứng minh cho nhà tuyển dụng hoặc người quản lý tuyển dụng rằng bạn thích học hỏi và mở rộng kiến ​​thức chuyên môn của mình. Nó cũng có thể cung cấp cho bạn một chủ đề trò chuyện trong các cuộc phỏng vấn việc làm, vì nhà tuyển dụng có thể muốn tìm hiểu thêm về lý do của bạn để theo đuổi chuyên ngành phụ trong một chủ đề khác.

—————————————————-

Bài viết gốc: https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/how-to-put-a-minor-on-a-resume

Người dịch: Nguyễn Tiến Trung

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nguyễn Tiến Trung – Nguồn iVolunteer Vietnam

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=70031

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/