Kỹ Sư Xây Dựng Cần Những Kỹ Năng Gì?

💥Kỹ sư xây dựng làm gì?

Họ là người có trách nhiệm thiết kế và xây dựng các cấu trúc để nó có thể vững chắc. Họ quan tâm đến việc đảm bảo tính toàn vẹn của từng phần tử của kết cấu,như dầm, móng, cột và sàn nhà. Công việc của họ liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho một vài loại cấu trúc khác nhau như tòa nhà, cầu, đường hầm, tháp và đập. Họ cũng cải thiện tính toàn vẹn của các cấu trúc hiện có. Kỹ thuật xây dựng là một chuyên ngành của xây dựng dân dụng, và những người muốn làm nghề kỹ thuật kết cấu phải tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ. Chứng chỉ kỹ thuật kết cấu cho phép họ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho công chúng.

Một số trách nhiệm của kỹ sư xây dựng bao gồm:

 • Chuẩn bị thiết kế tòa nhà và tính toán tải trọng và ứng suất mà tòa nhà có thể chịu được
 • Sử dụng phần mềm hỗ trợ máy tính để tính toán phản ứng của tòa nhà khi gặp thời tiết
 • Xin giấy phép xây dựng theo quy định
 • Chuẩn bị ước tính chi phí của cấu trúc và lựa chọn vật liệu cho một tòa nhà
 • Giám sát việc xây dựng tòa nhà và tư vấn cho các nhà quản lý dự án
 • Liên hệ với các chuyên gia khác như kiến ​​trúc sư, kỹ sư và nhà xây dựng để thực hiện dự án
 • Quản lý dự án và điều hành hợp đồng
💥Yêu cầu dành cho kỹ sư xây dựng

Một kỹ sư kết cấu phải hoàn thành nhiều năm đào tạo. Nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư xây dựng, hãy xem xét các yêu cầu sau:

Học vấn

Kỹ sư xây dựng cần có bằng cử nhân về kỹ thuật xây dựng hoặc công trình dân dụng. Họ học các môn như cơ học vật liệu, thủy lực kỹ thuật và thiết kế kết cấu thép. Trường cao đẳng phải được công nhận bởi Hội đồng Công nhận Kỹ thuật và Công nghệ (ABET).

Để tăng khả năng tuyển dụng cũng như kiến ​​thức và kỹ năng, các kỹ sư xây dựng cũng có thể chọn theo học bằng thạc sĩ.

Đào tạo

Các kỹ sư xây dựng bắt đầu sự nghiệp của họ với tư cách là Kỹ sư đào tạo (EIT) với một nhà tuyển dụng được công nhận sau khi hoàn thành ba năm trong một chương trình kỹ thuật được công nhận và vượt qua bài kiểm tra Cơ bản về Kỹ thuật (FE) kéo dài sáu giờ. Chương trình đào tạo tại chỗ này cho phép họ có được kinh nghiệm bước đầu trong lĩnh vực kỹ thuật khi họ cố gắng hoàn thành bằng cử nhân và chuẩn bị lấy bằng Kỹ sư chuyên nghiệp (PE). Thời gian EIT kéo dài cho đến khi kỹ sư kiếm được giấy phép PE của họ, thường là trong bốn hoặc năm năm.

Chứng chỉ

Chứng chỉ là điều mà kỹ sư xây dựng cần có để bạn hành nghề như một chuyên gia kỹ thuật được công nhận và hầu hết các tiểu bang cũng yêu cầu giấy phép của tiểu bang. Các chứng chỉ và giấy phép sau đây rất quan trọng đối với bất kỳ ai đang tìm kiếm sự nghiệp như một kỹ sư xây dựng:

 • Chứng chỉ Kỹ thuật cơ bản (FE)

Hội đồng Chứng nhận Kỹ thuật Kết cấu cung cấp chứng nhận này như một phương tiện cung cấp chứng chỉ quốc gia cho tất cả các khu vực pháp lý. Sinh viên kỹ thuật tham dự kỳ thi này sau khi hoàn thành năm thứ ba của chương trình học. Và từ đó có đủ điều kiện để họ bắt đầu chương trình Kỹ sư trong Đào tạo (EIT). Kỳ thi kiểm tra sự hiểu biết về các khái niệm kỹ thuật cơ bản. Đây là một kỳ thi trắc nghiệm kéo dài trong tám giờ và đây cũng là bước đầu tiên để trở thành một kỹ sư được cấp phép chuyên nghiệp.

 • Nguyên tắc và Thực hành của giấy phép Kỹ thuật (PE)

Giấy phép chuyên nghiệp với tư cách là một kỹ sư xây dựng được trao thông qua Hội đồng Quốc gia về Hiệp hội Kỹ sư xây dựng. Chứng nhận này dành cho người đã làm việc bốn năm sau khi tốt nghiệp trong lĩnh vực mà họ đã chọn. Trước khi trao giấy phép, kỹ sư phải viết và vượt qua các kỳ thi cấp chứng chỉ. Giấy phép PE thể hiện rằng một kỹ sư đã nắm vững các nguyên tắc hành nghề và có thể cung cấp dịch vụ cho công chúng.

 • Giấy phép Kỹ thuật xây dựng (SE)

Trong sự nỗ lực nhằm tăng các tiêu chuẩn cần thiết cho các kỹ sư xây dựng để đảm bảo sự an toàn của các kết cấu, nhiều bang hiện nay yêu cầu các kỹ sư phải có giấy phép SE thông qua Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ để thực hiện một số loại công việc về kết cấu. Các yêu cầu đối với giấy phép khác nhau tùy theo tiểu bang, vì vậy hãy kiểm tra với hội đồng cấp phép của tiểu bang của bạn để tìm hiểu các yêu cầu trong khu vực của bạn. Nói chung, các kỹ sư sẽ cần phải có giấy phép PE trước khi họ có thể nhận được giấy phép SE.

Kỹ năng

Các kỹ sư kết cấu thường cần các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng phân tích: Họ là người có thể phân tích các dữ kiện và số liệu trước khi đưa ra phán đoán, chẳng hạn như chỉnh sửa các cấu trúc có vấn đề. Khả năng phân tích các việc đã trình bày để tìm ra giải pháp là một kỹ năng bắt buộc đối với nghề này.
 • Tổ chức: Những người thực hành kỹ thuật kết cấu cần làm việc có tổ chức bởi vì họ thiết kế các cấu trúc sẽ được xây dựng. Kỹ năng tổ chức vững chắc giúp họ biết trình tự các bước để thực hiện các dự án của họ.
 • Chú ý đến chi tiết: Các kỹ sư kết cấu cần phải định hướng chi tiết bởi vì họ thiết kế các cấu trúc cơ bản để giữ một tòa nhà, vì vậy một sai sót nhỏ có thể phải trả giá đắt. Chú ý đến từng chi tiết sẽ giảm thiểu sai lầm.
 • Kỹ năng toán học: Một công việc kỹ thuật kết cấu đòi hỏi các kỹ năng toán học tốt, vì nó sẽ yêu cầu sử dụng các nguyên tắc của cả toán học và vật lý để thiết kế các dự án cấu trúc đúng đắn.
 • Giải quyết vấn đề: Các kỹ sư kết cấu sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề để tạo ra giải pháp cho các kế hoạch xây dựng bị lỗi hoặc các cấu trúc hiện có có vấn đề.
 • Kỹ năng lãnh đạo: Những chuyên gia này thường là người quản lý dự án. Công việc của người quản lý dự án liên quan đến việc quản lý một nhóm và đảm bảo nhóm đó thực hiện một dự án theo đúng tiến độ thời gian đã thỏa thuận.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ sư kết cấu cần truyền đạt các thiết kế và báo cáo thông qua thuyết trình và bằng văn bản. Họ cũng cần thảo luận hiệu quả về nhu cầu và tình trạng dự án với khách hàng.
 • Kỹ năng về máy tính: Công việc của kỹ sư xây dựng yêu cầu thiết kế và tính toán bằng phần mềm như AutoCAD và RISA. Những chuyên gia này cũng nên quen với việc sử dụng email, xử lý văn bản và bảng tính.
💥Môi trường làm việc

Các kỹ sư kết cấu có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau như công ty xây dựng, công ty tiện ích, cơ sở chính phủ và công ty tư vấn kỹ thuật. Một kỹ sư xây dựng thường làm việc cả trong môi trường văn phòng và các công trường dự án khi cần thiết. Vị trí việc làm có thể khác nhau giữa các vùng đô thị và vùng nông thôn và công việc của họ có thể phải đi lại nếu các dự án của khách hàng không ở cùng một nơi. Các kỹ sư xây dựng thường làm việc toàn thời gian trong giờ tiêu chuẩn , mặc dù đôi lúc họ có thể cần phải làm việc ngoài giờ để đáp ứng các thời hạn cụ thể khi dự án của họ cần. Các thiết bị văn phòng thông thường bao gồm máy tính, điện thoại và phần mềm thiết kế.

💥Làm thế nào để trở thành một kỹ sư kết cấu

Làm các bước sau để theo đuổi sự nghiệp của một kỹ sư kết cấu:

1. Có bằng cấp.

Để trở thành một kỹ sư kết cấu, bạn sẽ cần tối thiểu bằng cử nhân về kỹ thuật. Nhiều sinh viên chọn theo đuổi bằng thạc sĩ hoặc hoàn thành chương trình cấp bằng cử nhân và thạc sĩ kết hợp có thể được thực hiện trong năm năm.

2. Nhận chứng chỉ FE.

Sau khi hoàn thành năm thứ ba của chương trình cử nhân, bạn có thể làm bài kiểm tra kiến ​​thức cơ bản về kỹ thuật. Vượt qua kỳ thi này sẽ cấp phép cho bạn để bắt đầu làm việc với tư cách là EIT trong khi bạn tiếp tục hoàn thành chương trình cấp bằng cử nhân hoặc thạc sĩ của mình.

3. Hoàn thành chương trình EIT.

Trong chương trình EIT, bạn sẽ được thực hành với các chuyên gia và học hỏi trong công việc. Vào cuối năm thứ tư làm việc với tư cách là EIT, bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị để tham gia các kỳ thi để đủ điều kiện trở thành một kỹ sư chuyên nghiệp.

4. Hoàn thành giấy phép của bạn.

Sau khi bạn đã hoàn thành bốn năm trong chương trình EIT, bạn sẽ đủ điều kiện để tham gia các kỳ thi lấy các giấy phép mà bạn sẽ cần để tự mình thực hiện công việc kỹ thuật xây dựng. Yêu cầu đối với giấy phép khác nhau tùy theo tiểu bang, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra với hội đồng cấp phép của tiểu bang của bạn để xác định xem bạn cần giấy phép PE, giấy phép SE hay cả hai.

5. Xem xét việc tham gia các tổ chức nghề nghiệp.

Trở thành thành viên của các tổ chức kỹ thuật chuyên nghiệp, chẳng hạn như Viện Kỹ sư xây dựng, có thể nâng cao sơ ​​yếu lý lịch của bạn, cung cấp cơ hội kết nối và giáo dục thường xuyên, đồng thời thể hiện sự quan tâm của bạn đến nghề nghiệp của mình.

6. Chuẩn bị sơ yếu lý lịch của bạn.

Khi bạn đã có được các giấy phép thích hợp, hãy tạo một bản lý lịch nêu bật trình độ học vấn, đào tạo và chứng nhận mà bạn đã nhận được. Tập trung vào kinh nghiệm bạn đã đạt được trong chương trình EIT của mình và đảm bảo rằng sơ yếu lý lịch của bạn nêu rõ bằng cấp và giấy phép bạn đã đạt được.

7. Ứng tuyển vào vị trí kỹ sư xây dựng.

Bạn có thể tìm kiếm các công việc kỹ sư xây dựng có sẵn và ứng tuyển vào các vị trí này trên trực tuyến. Khi xem xét các tin tuyển dụng, hãy chú ý đến các kỹ năng, kinh nghiệm và việc cấp phép mà nhà tuyển dụng mong đợi các ứng viên phải có để đảm bảo bạn là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng. Đánh dấu các từ khóa tại mô tả công việc trong thư xin việc của bạn

💥Ví dụ về mô tả công việc

Abilene Construction Co. đang tìm kiếm các dịch vụ của một kỹ sư xây dựng được cấp phép, đó là người sẽ tham gia vào đội ngũ kỹ sư của chúng tôi để làm việc trong danh mục dự án đang mở rộng của chúng tôi. Kỹ sư kết cấu sẽ quản lý danh mục dự án và xem quá trình hoàn thành của chúng. Các nhiệm vụ bao gồm các nhóm thiết kế hàng đầu để điều tra các khiếm khuyết về cấu trúc và tìm ra các giải pháp lâu dài cho chúng ngoài việc phê duyệt và giúp thiết kế các kế hoạch xây dựng mới. Kỹ sư xây dựng sẽ sử dụng phần mềm để tạo ra các thiết kế cho các dự án của khách hàng, trình bày báo cáo và dạy các kỹ sư đào tạo trong các chuyến thăm thực địa.

Ứng viên thành công sẽ có các đặc điểm cần thiết sau đây: Chú ý đến chi tiết, kỹ năng máy tính, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và tổ chức. Một ứng viên lý tưởng nên có bằng cử nhân kỹ thuật – mặc dù chúng tôi ưu tiên bằng thạc sĩ hơn. Các ứng cử viên được yêu cầu phải có cả giấy phép PE và SE để được xem xét cho vị trí này.

________________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích!

 • Theo: indeed
 • Người dịch: Lê Phương Thảo
 • Khi chia sẻ phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Lê Phương Thảo – Nguồn iVolunteer Vietnam”

 

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=93611

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


New UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda WallHow to Get to Imugan FallsHow to Get to Awao Falls?About SipalayComiran Island: The Pink Beach of Balabac, Palawan | LakwatseroBagan! Oh Bagan! | LakwatseroBuntot Palos Falls, Laguna’s Hidden Grandeur | LakwatseroSandugan WallMagtutuka RocksKoh Dac MaiPresenting Calayan IslandAbout Dumaguete CityOffbeat Cebu: Ten Amazing Waterfalls of the SouthHow to Get to Merloquet FallsMount Masaraga ItineraryBudget Stay in Boracay: W Hostel Boracay | LakwatseroRetail Therapy? Here Are 18 Best Places To Go Shopping in Seoul!10 Essential Tips for Exploring Tokyo on a Budget6 Reasons This Quaint Nova Scotia Town Is The Perfect Weekend Getaway From Maine10 Bantayan Island Resorts, Hotels, and Rentals for Your Tropical EscapeThe Incredible European Bike Tour That Takes You Through Three Countries In A Single Morning9 Foods You Must Experience In Alaska And Where To Find Them8 Things You Should Do Every Time You Walk Into A Hotel Room According To A Flight AttendantRetirement Diaries: Jan Suggests Staying Active But Not Too ActiveI’ve Only Paid For One Flight To Europe In 12 Years, Here’s HowI Worked At EPCOT, These Are My 10 Favorite Delicious Treats To Try At The Food And Wine FestivalFor The First Time, It’s A Family Affair In The Cockpit Of This AirlineAfter Nearly 70 Years, This Popular Train Route Returns On The East CoastThis Week’s Full Moon Is The Last Of Its Kind This Year, Here’s WhyWhy A Popular National Park Attraction Is Now Off Limits And Could Cost You ThousandsFarmers’ Almanac Predicts Cold, Snowy Winter For Most Of U.S., Here’s Where It Will Be Mild And DryPort Klang Day Trip: 10 Hours in Port Klang & Kuala Lumpur11 Extreme Things to Do in Queenstown New Zealand — The Adventure Capital of the WorldMuseum Of Ice Cream Singapore – 14 Playful IG-worthy Exhibitions, Unlimited Ice Cream, and the Largest Sprinkle Pool EverBurias Island: Your DIY Island Hopping in MasbateEl Nido Tour A: Breathtaking Lagoons7D Hong Kong Itinerary — Exploring Beyond the Food And Shopping Paradise17 Exciting Things to Do in Perth — Not For the Faint-Hearted19 Unique Travel Experiences You Can Buy That Make You RicherUlleungdo (울릉도): Misadventures at the secret island in KoreaTokyo Famous Food Guide: 7 things you can’t leave Tokyo without trying5D Lake Toba & Medan Itinerary — Caldera views and Gastronomic Adventures10D Germany Itinerary under S$1.1k — Gems in Munich, Düsseldorf, Cologne, Dortmund, Frankfurt9 Exciting Day Trips from San Francisco to Escape The City — From Skydiving to Exploring Coastal TownsKota Bharu Guide: Gateway to the Beautiful Perhentian Islands and a Lesser-known MalaysiaInterview with Alvin Ng on Travel Photography3D2N Koh Samui Itinerary — The Luxurious Adventure Getaway You NeedUltimate Singapore Food Guide — 54 Local-Approved Things to Eat in Singapore30D Backpacking in Japan Itinerary: 12 Cities Under S$3.1k for the Adventurous with the JR Pass — Sapporo, Tokyo, Osaka, Kyoto & KyushuHow I managed to convince myself and everyone else I could travel solo for a yearVisit the New Singapore Garden Oasis Tucked Away in a 51-Storey Skyscraper6 attractions in Busan you shouldn’t missBook a Staycation and Earn 50% AgodaCash Rebate For Your Next Holiday — Agoda 2.2 Flash SaleAll you need to know about WWOOFing in New ZealandOne-Week Bali Itinerary — The Lesser Known Side Most Tourists MissThe Only Guide You’ll Need To Nightlife in Phuket: Top 11 Places to Check Out for an Epic NightPhoto Guide to 15 of the Most Photogenic Places in Europe – France, Italy, Germany, Slovenia, Czech Republic, Hungary Edition7D Budget Tokyo & Mount Fuji Itinerary For S$1.3k Including AccommodationWhy you should skip Boracay and vist Palawan instead10 Taobao Travel Essentials Recommended by Frequent Travellers for Your Next Trip13 Reasons Why a Cruise Getaway is the Best Vacation Anyone can have7 different ways to experience the cultural activities in Yogyakarta10 Best Adventurous Things To Do In Bali Other Than ChillingThe Best Multi-currency Travel Card For Travellers — YouTrip vs Revolut vs InstaReM vs TransferWise ReviewYunnan Nature Bucket List For Outdoor Lovers — Best Spots in Kunming, Lijiang, Dali & Shangri-laWhy This Is My Favorite Hotel Credit Card, And Tips For Scoring The Most BenefitsSurviving the Wilderness at Sub-Zero Temperatures — Travel to Mongolia with TTI ExperiencesHow to Fall in Love In & With Tokyo2D1N Matsumoto Japan Itinerary — The Hidden Gem 3.5 Hours From TokyoSydney Food Trail Guide – 10 Must try things to eat in SydneyAn upgrade on your airline – Emirates Economy Class ReviewWhere to Stay In Taipei — 11 Gorgeous Hostels & Hotels at Prime Locations from S$14/nightA Rockstar Experience — Hard Rock Hotel Pattaya ReviewThe Ultimate Sapporo City Guide: 18 Things To Do-See-Eat In The Gateway To HokkaidoUltimate Bali Accommodation Guide — Value for Money Hostels to Affordably Luxurious VillasGuide to Climbing Mount Fuji — Everything You Need To Know About Climbing Japan’s Highest Mountain9 Ways to Satisfy Your Wandermust Without Breaking Your Wallet11 Instagram-Worthy Places in Singapore That Are FreeHakone Guide — The Day Trip You Need in Your Tokyo ItineraryFirst Timer’s Guide to India — Everything You Need to Travel India Like a ProWhere to Eat in Hanoi — 31 Local-Approved Places to Eat in Vietnam’s Charming Capital21 Most Rewarding Hikes Around the World — From Stunning Glaciers to Active VolcanoesTokyo Capsule Hotels — 11 Surprisingly Luxurious Places to Stay in Tokyo for Under S$707-Day Cambodia Itinerary Under S$600 — An Epic Journey of History, Adventure and TranquilityMorocco Photo Guide: 15 Insta-worthy Locations That’ll Change Your Mind About Africa40 Lesser-Known Things to Do in Australia Highly Recommended by Locals, Travellers and Celebrities3D2N Blue Mountains Itinerary: The Perfect Getaway Just 90-Minutes From SydneyHow to pack light and smart10 Essential Apps for Travelling in ChinaConquering Fears 1,463 Miles Away — TTI Bootcamp in PhilippinesWhere to Stay in Shanghai — Centrally-located Hostels, Hotels and Apartments Under S$53/pax15 Cheap Things to Do in Seoul for Under S$12Standing between India and Pakistan; the Wagah Border Experience10 Cheap and Affordable Hostels in Singapore Under S$30Where to Stay in Seoul — 14 Aesthetic Yet Affordable Accommodations In Rising Hipster Districts5D4N Japan Itinerary — A First Timer’s Experience in Niigata and the Remote Sado IslandWhat to Do in Cebu, Philippines — 10 Epic Experiences That Are Surprisingly AffordableTravellers in Quarantine — 12 Satisfying Things to Do Before Your Next AdventureTop 11 Outdoor Activities in Singapore — Places to Hike, Picnic and Get Closer to Nature13 Tips to Travel in Japan Over Peak Seasons — Cherry Blossoms, Autumn Foliage, Golden Week8-Day Japan Itinerary: 9 Cities in Kansai for Under S$900Swimming With Whale Sharks in Oslob — IG Worthy Photos at What Expense?5 Christmas Gift Ideas for Friends Who Love TravellingThe Complete Phillip Island Guide: The Day Trip From Melbourne You Can’t MissByron Bay Guide: 25 Things to Do in NSW’s Ultimate Hipster Paradise