Deadline: All year round

Khóa Học Về Văn Hóa Và Đương Đại Trung Quốc Từ Đại Học Nam Kinh

[English caption below] 

⭐️MÔ TẢ KHÓA HỌC:

– Khóa học này sẽ khám phá những nền tảng của nền văn minh Trung Quốc và các khía cạnh của văn hóa Trung Quốc, nhấn mạnh mối quan hệ giữa văn hóa và cuộc sống ngày nay của người Trung Quốc và các yếu tố khác nhau của xã hội, tín ngưỡng, văn học, nghệ thuật, phong tục, v.v. nhằm cung cấp cho người học kiến thức sâu hơn về văn hóa Trung Quốc, từ đó giúp họ hiểu rõ hơn về Trung Quốc.

– Khóa học sẽ bao gồm các lĩnh vực chủ đề chính sau đây:

 1. Nền tảng của nền văn minh Trung Quốc: địa lý, ngôn ngữ và lịch sử.
 2. Các khái niệm cốt lõi trong triết học và tôn giáo Trung Quốc: Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo.
 3. Văn học và nghệ thuật, bao gồm: thư pháp Trung Quốc, hội họa, thơ Đường, và tiểu thuyết cổ điển.
 4. Xã hội và cuộc sống, bao gồm giáo dục, vai trò của phụ nữ, ẩm thực Trung Quốc và các ngày lễ truyền thống.
 5. Du lịch và phong cảnh, bao gồm: các thành phố, núi, vùng dân tộc và phong tục tập quán nổi tiếng của Trung Quốc.
 6. Truyền thông, văn hóa và thể thao Trung Quốc, bao gồm: truyền hình và phim ảnh, thời trang, cồng chiêng và thái cực quyền của Trung Quốc.

⭐️GIÁO TRÌNH CỦA KHÓA HỌC: Khóa này bao gồm 6 phần học, mỗi phần sẽ có 3-5 videos dạy học.

 • Phần 1: Khái niệm cơ bản của tư tưởng Nho giáo Trung Quốc
 • Phần 2: Những điều cần biết về Hội họa Trung Quốc
 • Phần 3: Những điều cần biết về Âm nhạc Trung Quốc
 • Phần 4: Những điều cần biết về Thời trang Trung Quốc
 • Phần 5: Ẩm thực Trung Quốc
 • Phần 6: Các lễ hội truyền thống của Trung Quốc

📌LƯU Ý:  Bạn học có thể tham gia vào một chương trình (nằm ngoài giáo trình đại học) nếu có cơ hội đến Đại học Nam Kinh. Lý tưởng nhất là bạn sẽ được ghép đôi: một sinh viên quốc tế với một sinh viên Đại học Nam Kinh để cho phép bạn tìm hiểu trực tiếp về phong tục, văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc. Bạn học cũng sẽ được yêu cầu hoàn thành các dự án và bài tập về nhà khác nhau, điều này sẽ khuyến khích bạn sử dụng Đại học Nam Kinh và thành phố Nam Kinh như một phòng thí nghiệm để áp dụng những gì họ học được trong khóa học này.

⭐️THÔNG TIN KHOÁ HỌC: 

– Nhà cung cấp: Đại học Nam Kinh.

– Nền tảng: Coursera. – Khóa học 100% online và chỉ cần tối đa 12 tiếng để hoàn thành khóa học.

– Học phí: Miễn phí (Có chứng chỉ sau khi hoàn thành với $29)

– Bắt đầu bất cứ khi nào và thời hạn hoàn toàn linh hoạt tùy thuộc vào thời gian của bạn.

– Ngôn ngữ: Anh

– Phụ đề: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiến Đức, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha.

⭐️ ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Phương Minh chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

——————–———–

[English caption]

⭐️ABOUT THIS SPECIALIZATION:

– This course will explore the foundations of Chinese civilization and the dimensions of Chinese culture. It will pay particular attention to the relationship between Chinese culture and the present-day life of the Chinese people and to the different elements of the culture which are under the present social structures, belief systems, literature, arts, customs, etc. The course aims at providing students with a deeper knowledge of Chinese culture, thus enabling them to better understand China.

– The course will cover the following main areas of topics:

 1. The foundations of Chinese civilization: its geography, language, and history.
 2. The core concepts in Chinese philosophies and religions: Confucianism, Taoism, and Buddhism.
 3. Literature and arts, including Chinese calligraphy, painting, Tang poetry, and classical fiction.
 4. Society and life, including education, the role of women, Chinese food, and traditional holidays.
 5. Travel and landscapes, including well-known Chinese cities, mountains, ethnic regions and customs.
 6. Chinese media, culture and sports, including TV and movies, fashion, Chinese gongfu and taiji.

⭐️HOW THE SPECIALIZATION WORKS: This course is a combination of 6 parts, each contains 3-5 videos.

 • Part 1: Essentials of Chinese Confucian Thought
 • Part 2: Essentials of Chinese Painting
 • Part 3: Essentials of Chinese Music
 • Part 4: Essentials of Chinese Costume
 • Part 5: Chinese Cuisine
 • Part 6: Chinese Traditional Festivals

📌NOTE: Students will be expected to participate in a buddy program beyond curriculum if they have a chance to come to Nanjing. Ideally they will be paired up: an international student with a Nanjing University student to allow students to learn firsthand about Chinese customs, culture, and language. Students will be required to complete various projects and homework assignments as well, which will encourage them to use Nanjing University and the city of Nanjing as a laboratory to apply what they learn during their stay at Nanjing University.

⭐️SPECIALIZATION DETAILS:

– Provider: Nanjing University

– Platform: Coursera

– 100% online and takes approx. 12 hours to complete

– The course is free (Shareable Certificate with $29).

– Flexible deadlines

– Language: English

– Subtitles: French, Portuguese, German, Russian, English, Spanish

⭐️ENROLL: HERE

📌NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49101

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Phương Minh Phan Thùy

phuongminh.ivolunteer@gmail.com