Deadline: All year round

Khóa Học Về Ứng Dụng Trao Đổi Mua Bán Hàng Hóa Online Trên Ứng Dụng Shopify

[English caption below]

🌟 Mô tả khoá học

Shopify là một nền tảng thương mại điện tử tiện lợi giúp bạn bán hàng trực tuyến. Khóa học này cung cấp cho bạn những điều cơ bản về Shopify, những gì Shopify có thể hỗ trợ bạn trong việc bán hàng, giúp bạn hiểu rõ các tính năng của nền tảng công nghệ này. Khóa học này cũng sẽ cung cấp thông tin, hỗ trợ bạn trong việc tạo kế hoạch và sử dụng trang chủ Shopify, cũng như giải thích cách để bạn thêm chủ đề vào trang Shopify của mình. Thông qua khóa học này, bạn có thể trả lời những câu hỏi đơn giản như: ‘Làm thế nào bạn có thể tạo một tên miền?’ hoặc ‘Làm thế nào bạn có thể kích hoạt chủ đề trong Shopify?’.

📝 Lộ trình khóa học

Phần 1: Giới thiệu Shopify

 • Giới thiệu sơ lược
 • Bắt đầu tìm hiểu ứng dụng Shopify
 • Giới thiệu về trang chủ Shopify
 • Tùy chỉnh và kích hoạt chủ đề của bạn
 • Thêm bộ sưu tập vào cửa hàng
 • Thêm sản phẩm
 • Thêm các mục menu và tab Cài đặt
 • Tìm kiếm ứng dụng Shopify và hoàn thành đơn đặt hàng
 • Tóm tắt

Phần 2:  Kiểm tra đánh giá

Bạn sẽ nhận được gì sau khoá học này:

 • Biết cách bán hàng trên Shopify và hiểu giao diện cơ bản của ứng dụng này
 • Xác định các kế hoạch của bạn và định giá sản phẩm
 • Phân tích bảng điều khiển và công cụ của Shopify để chọn chủ đề phù hợp
 • Hiểu thêm về các bộ sưu tập khác nhau trên Shopify
 • Giải thích cách thêm các mục menu và thêm nhiều đơn hàng
 • Xác định cách hoạt động của các ứng dụng Shopify

Khoá học dành cho:

 • Học sinh, sinh viên ngành kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử
 • Người làm trong lĩnh vực kinh doanh
 • Chủ doanh nghiệp

📝 Thông tin khoá học:

 • Nhà cung cấp: SimonSezIT
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Tổng Thời lượng: 3-4 tiếng
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí
 • Nền tảng: Alison
 • Đánh giá: 5/5

ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

(Lưu ý: Tại thời điểm Bảo Trâm chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

———————————————————————————————————————————-

🌟 ABOUT THIS COURSE

Shopify is a complete e-commerce platform to help you sell online. We provide you with an understanding of Shopify, what it can do for you, and discuss all the features and uses of the platform. We provide information to assist you in creating a plan and using the dashboard. We explain how to add a theme to your Shopify page. We answer questions such as: ‘How can you create a domain name?’ or ‘How can you activate the theme?’.

📝 SYLLABUS:

Section 1: Introduction to Shopify

 • Learning Outcomes
 • Get started with Shopify
 • Introduction to Shopify dashboard
 • Customize and activate your theme
 • Adding collections to store
 • Adding products
 • Adding menu items and Setting tabs
 • Shopify Apps and fulfilling orders
 • Lesson Summary

Section 2: Course assessment

AFTER COMPLETING THE COURSE, YOU WILL BE ABLE TO:

 • Discuss how to get started with Shopify and understand the interface
 • Identify Shopify’s plans and pricing
 • Analyze Shopify’s dashboards and tools to select themes
 • Indicate the various collections on Shopify
 • Explain how to add menus items and add multiple orders
 • Define how to work the Shopify apps

WHO IS THIS COURSE FOR

 • Students, students majoring in international business, e-commerce
 • People who currently work for multinational corporations
 • Businessman

📝 COURSE INFORMATION

 • Publisher: SimonSezIT
 • Study method: 100% online
 • Language: English
 • Total: 3 -4 hours
 • Course fee: Total free
 • Platform: Alison
 • Ranking: 5/5

->ENROLL: HERE

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=61083

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network