Deadline: All year round

Khoá Học Về Phát Triển Bền Vững Dựa Trên Các Minh Hoạ Điển Hình Từ Ngành Thời Trang

[English Caption Below]

📍 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Trong khóa học này, bạn sẽ có tổng quan về lý thuyết mô hình kinh doanh và thảo luận về các mô hình kinh doanh như những công cụ thiết yếu trong quá trình chuyển đổi hướng tới các doanh nghiệp bền vững hơn. Trong suốt khóa học, lý thuyết mô hình kinh doanh sẽ được sử dụng làm nền tảng để xem xét cách các thương hiệu thời trang trong thế giới thực đang áp dụng những cách thức kinh doanh bền vững hơn. Bạn sẽ có cơ hội để kiểm tra và cân nhắc các chiến lược cho tổ chức của riêng bạn.

Cuối khóa học, bạn nắm được những thách thức tổng thể và các giải pháp tiềm năng để doanh nghiệp trở nên bền vững hơn. Bạn sẽ tìm hiểu về những thách thức và cơ hội của việc thực hiện các mô hình kinh doanh vòng tròn và người hướng dẫn sẽ giới thiệu các công cụ khác nhau mà các công ty sử dụng để đo lường và báo cáo về tính bền vững. Bạn sẽ có thể suy nghĩ về lý thuyết mô hình kinh doanh theo những cách mới và áp dụng các chiến lược để quản lý đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng bền vững.

📍 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Tuần 1: Giới thiệu: Thử thách và cơ hội 
 • Tuần 2: 3 khái niệm chính: Ngành công nghiệp thời trang – Tính bền vững – Mô hình kinh doanh
 • Tuần 3: Những mô hình kinh doanh bền vững trong thời trang
 • Tuần 4: Kinh tế tuần hoàn trong thời trang
 • Tuần 5: Các phương pháp tổ chức đối với thời trang bền vững
 • Tuần 6: Đối tác và những căng thẳng khi hợp tác
 • Tuần 7: Đánh giá khóa học

📍 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC

 • Nâng cao kiến thức về thời trang bền vững, các mô hình kinh doanh bền vững, kinh tế tuần hoàn và các khái niệm liên quan.
 • Hiểu được những thách thức và cơ hội mà các thương hiệu phải đối mặt khi họ cố gắng tạo ra hoặc chuyển đổi sang các mô hình kinh doanh bền vững.
 • Học từ vựng và các công cụ  cơ bản để thảo luận về các ý tưởng và khái niệm về mô hình kinh doanh bền vững trong bối cảnh thời trang.
 • Được truyền cảm hứng từ các ví dụ điển hình từ ngành thời trang và tìm hiểu chi tiết về các mô hình kinh doanh bền vững và sáng tạo của họ.

📍 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Coursera
 • Thời gian hoàn thành: Khoảng 5 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online
 • Người hướng dẫn: Kirsti Reitan Andersen, Ana Lucia Diaz Schiavon and Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen
 • Cung cấp bởi: Trường kinh doanh Copenhagen
 • Đánh giá: 4.8/5.0
 • Học phí: Khóa học miễn phí, phí nhận chứng chỉ là 49$

(Lưu ý: Tại thời điểm Khánh Huyền chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

Đăng kí khóa học TẠI ĐÂY

_________________________________________________________________________

📍 COURSE DESCRIPTION

In this course, you will have an overview of business model theory and discuss business models as essential tools in the transformation towards more sustainable businesses. Throughout the course, business model theory will be used as a foundation to look at how real-world fashion brands are adopting more sustainable ways of doing business. You will be provided with an opportunity to examine and consider strategies for your own organisation.

By the end of the course, you have an understanding of the overall challenges and potential solutions for businesses to become more sustainable. You will learn about the challenges and opportunities of implementing circular business models and íntructors will introduce various tools that companies use to measure and report about sustainability. You will be able to think about business model theory in new ways and apply strategies to manage business model innovation towards sustainable practices.

📍 COURSE CONTENT

 • Week 1: Introduction: Challenges and opportunities
 • Week 2: Three Key Concepts: The fashion industry – Sustainability – Business models
 • Week 3: Sustainable business models in fashion
 • Week 4: Circular economy in fashion
 • Week 5: Organisational approaches to sustainable fashion
 • Week 6: Partners and tensions
 • Week 7: Course assessment

📍 WHAT YOU’LL LEARN

 • Broaden your knowledge on sustainable fashion, sustainable business models, circular economy and related concepts.
 • Understand the challenges and opportunities brands face when they try to create or transition into sustainable business models.
 • Learn the basic vocabulary and tools to discuss sustainable business models’ ideas and concepts in the context of fashion.
 • Be inspired by case examples from the fashion industry, and learn the details of their innovative and sustainable business models.

📍 COURSE INFORMATION

 • Platform: Coursera
 • Length: approximate 5 hours
 • Language: English
 • Format: Online
 • Instructor: Kirsti Reitan Andersen, Ana Lucia Diaz Schiavon and Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen
 • Offered by: Copenhagen Business School
 • Rate: 4.8/5.0
 • Tuition fee: Course is free, certificate fee is 49$

(Note: At the time of sharing, the course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

Enroll HERE

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=50101

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Huyền Khánh

khanhhuyen2572005.ivolunteer@gmail.com