Deadline: All year round

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Khởi Nghiệp Từ Alison

[English Caption Below]

🔥 Mô tả khóa học:

Khóa học trực tuyến miễn phí về khởi nghiệp và sáng tạo này sẽ giới thiệu đến các bạn sự tồn tại của rất nhiều dạng sở hữu trí tuệ (Intellectual Property). Bạn sẽ học được cách quyền sở hữu trí tuệ bảo vệ các công nghệ nhằm phục vụ cho lợi ích của khởi nghiệp. 

Bên cạnh đó, vì sự đổi mới sáng tạo rất quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Hãy khám phá ngay những thể loại của sự sáng tạo và các quy trình quản lý sở hữu trí tuệ trong khóa học bên dưới. Qua đó, bạn sẽ được hướng dẫn về sáng tạo cởi mở (open innovation) và các yếu tố cần thiết để tránh xa cạnh tranh công khai (open competition).

🔥 Mục tiêu khóa học:

Học hỏi cách sở hữu trí tuệ nâng tầm và bảo vệ thành quả khởi nghiệp nhằm đạt được một cuộc sống hạnh phúc thông qua khóa học miễn phí này.

🔥 Nội dung khóa học: 3 phần

 • Hiểu biết về khởi nghiệp
 • Khởi nghiệp và sáng tạo
 • Bài tập đánh giá khóa học

🔥 Kết quả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có khả năng

 • Định nghĩa về khởi nghiệp
 • Liệt kê những doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới
 • Thảo luận về sự bảo vệ của sở hữu trí tuệ
 • Đối chiếu giữa tài sản hữu hình và vô hình
 • Liệt kê các dạng bảo vệ sở hữu trí tuệ
 • Nêu mối liên hệ giữa tài sản vô hình và sở hữu trí tuệ
 • Định nghĩa về sáng tạo
 • Đối chiếu mô hình kinh doanh về các mức độ của sáng tạo với đòn bẩy công nghệ
 • Phân biệt giữa sáng tạo và sáng chế
 • Nêu mối liên hệ giữa quy trình sáng tạo và quy trình quản lý IP
 • Thảo luận về sáng tạo cởi mở
 • Liệt kê các dạng sáng tạo

🔥 Chi tiết khóa học:

 • Nền tảng: Alison
 • Đơn vị cung cấp: NPTEL
 • Thời gian hoàn thành: 4 – 6 giờ
 • Học phí: MIỄN PHÍ

🔥 LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Khiêm chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉 Đăng ký: TẠI ĐÂY

——————–———–

🔥 Course Description:

This free online course in entrepreneurship and innovation covers the various types of Intellectual Property that exist. You will learn how Intellectual Property protects technology for the benefit of entrepreneurship. 

Innovation is crucial in the business world. Discover the various types of innovation and Intellectual Property management processes. You will be taught about open innovation and the necessity to keep away from open competition.

🔥 Course Objectives:

Learn how Intellectual Property promotes and protects entrepreneurship for a happy life in this free online course.

🔥 Course Content: 3 modules

 • Understanding Entrepreneurship
 • Entrepreneurship and Innovation
 • Course Assessment

🔥 Course Outcome:

Upon successful completion of this course, you will be able to

 • Define Entrepreneurship
 • List famous business organizations of the world
 • Discuss Intellectual Protection
 • Contrast tangible property to intangible property
 • List the various types of Intellectual Protection
 • Relate intangible property to Intellectual Property
 • Define innovation
 • Contrast business model levels of innovation to technology levers
 • Distinguish between innovation and invention
 • Relate the innovation process to the IP management process
 • Discuss open innovation
 • List the types of innovation

🔥 Course Detail:

 • Platform: Alison
 • Course Provider: NPTEL
 • Length: 4 – 6 hours
 • Tuition fee: FREE

🔥 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉 Enroll: HERE

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=60292

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network