Deadline: All year round

Khóa Học Tiếng Pháp Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Đến Từ Nền Tảng OpenLearn

[English caption below]

👉 Mô tả khóa học:

 • Khi bạn bạn muốn đến tham quan, làm việc hay sống trong môi trường nói tiếng Pháp, khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Pháp chắc chắn sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn. 
 • Trong khóa học ngắn hạn này, bạn sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng đọc và nghe tiếng Pháp của mình cũng như học cách nói, viết ngôn ngữ này để giao tiếp hiệu quả trong các tình huống hàng ngày. Bên cạnh đó, bạn sẽ học được kiến ​​thức bổ ích về các cấu trúc tiếng Pháp cùng với những từ vựng cơ bản phục vụ cho việc gặp gỡ, chào hỏi cũng như để giới thiệu về bản thân và những người khác.

👉 Đối tượng khóa học: Những người bắt đầu học tiếng Pháp.

👉 Nội dung khóa học:

 • Tuần 1: Chào hỏi: ‘Bonjour!’.
 • Tuần 2: Tên và quốc tịch.

👉 Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Sau khóa học, bạn có thể:

 • Biết cách chào, tạm biệt và nắm một số cụm từ nên sử dụng khi lần đầu gặp một người nói tiếng Pháp;
 • Biết cách giới thiệu tên và quốc tịch;
 • Biết cách chào và tạm biệt trong các ngữ cảnh khác nhau;
 • Nhận biết âm ‘u’ và âm ‘ou’ cũng như nắm các quy tắc phát âm tiếng Pháp cơ bản.

👉 Thông tin chi tiết về khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Trình độ: Cơ bản
 • Nền tảng: OpenLearn
 • Thời lượng: 6 giờ
 • Đánh giá: 4.2/5
 • Chi phí: Miễn phí

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉 Đăng ký TẠI ĐÂY.

——————————————————————————

👉 Course description:

 • Whether you want to visit, work or live in a French-speaking environment, you will get more out of the experience if you can communicate effectively with people. 
 • In this short course, you will begin to develop your reading and listening skills in French and learn to speak and write the language to communicate in everyday situations. Besides, you will acquire a knowledge of the basic structures of French along with key vocabulary to meet and greet people and to talk about yourself and others.

👉 Who is the course for?: Those who are starting to learn French.

👉 Course content:

 • Week 1: Say Hello: ‘Bonjour!’.
 • Week 2: Names and nationality.

👉 What will you learn after this course?

After studying this course, you should be able to:

 • Say hello, goodbye and some of the first phrases to use when meeting a French speaker;
 • Give one’s name and nationality;
 • Use greetings and partings in different settings;
 • Recognise ‘u’ and ‘ou’ sounds and the basic rules of French pronunciation.

👉 Course information:

 • Language: English
 • Level: Basic
 • Platform: OpenLearn
 • Duration: 6 hours
 • Rate: 4.2/5
 • Tuition fee: Free

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉 Enroll HERE.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=55457

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network