Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Sử Dụng Số Liệu Và Xử Lý Dữ Liệu

[English caption below]

🔥 Mô tả

Bạn có thể không nhận ra, nhưng toán học cũng là một phần thiết yếu trong vấn đề chăm sóc sức khỏe. Trên thực tế, những tính toán cẩu thả có thể gây ra hậu quả chết người. Khóa học miễn phí này được thiết kế cho những người đang có dự định sẽ làm việc ở lĩnh vực dịch vụ y tế trong tương lai.

🔥 Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Số thập phân
 • Tính chính xác và các lỗi sai thông thường
 • Xử lý dữ liệu
 • Tổng kết

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu hệ thống số thập phân (hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị)
 • Trình bày cách tốt nhất để viết các số thập phân và các đơn vị đo lường liên quan ở trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe để tránh nhầm lẫn
 • Hiểu các khái niệm về các biến rời rạc, liên tục và các loại biểu đồ tốt nhất được sử dụng để trình bày những dữ liệu này
 • Phân tích, xây dựng và trích xuất thông tin từ đồ thị. 

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 12 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: TẠI ĐÂY

 —————————————————————

🔥 Introduction

You might not realise it, but maths is an essential component of healthcare. In fact, sloppy calculations can have fatal consequences. This free course, Using numbers and handling data, is designed for those contemplating a future in the health services industry.

🔥 Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • Decimals
 • Accuracy, precision and common errors
 • Handling data
 • Conclusion

🔥 What will you learn from this course?

 • Understand the decimal system of numbering (hundreds, tens, units)
 • Explain the best way to write down decimal numbers and associated units of measurement in the healthcare workplace, in a manner that avoids confusion
 • Understand the concepts of discrete and continuous variables and the best types of graphs used to represent these data
 • Analyse, construct and extract information from graphs.

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time:  12 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41642

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network