Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Phân Tích Kinh Doanh Từ Hubspot Academy

[English caption below]

Mô tả khóa học:

Chúng ta đang sống trong một thế giới dựa trên dữ liệu, nơi phân tích kinh doanh là điều vô cùng cần thiết. Các cơ quan không thể đưa ra quyết định mà không sử dụng dữ liệu chính xác và có tổ chức. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của phân tích kinh doanh, quản lý và trực quan hóa dữ liệu cũng như sắp xếp các nhóm của bạn xung quanh dữ liệu để đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Bạn sẽ học được gì: 

 • Hiểu và giải quyết các vấn đề kinh doanh với việc ra quyết định dựa trên dữ liệu
 • Sử dụng cách kể chuyện để chứng minh một tình huống bằng dữ liệu
 • Thu thập và quản lý dữ liệu kinh doanh có nghĩa

Nội dung khóa học: 

 • Phần 1. Các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh theo hướng dữ liệu
 • Phần 2. Thu thập dữ liệu kinh doanh có nghĩa
 • Phần 3. Quản lý dữ liệu doanh nghiệp của bạn trong Hubspot
 • Phần 4. Sắp xếp nhóm của bạn xung quanh dữ liệu
 • Phần 5. Sử dụng cách kể chuyện để chứng minh một tình huống bằng dữ liệu

Thông tin khóa học: 

 • Người hướng dẫn: Jorie Munroe, Anni Kim, Kyle Jepson, Adi Shah
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 2 giờ 51 phút
 • Học phí: Miễn phí 
 • Nền tảng: LinkedIn

🔥THAM GIA KHÓA HỌC: [TẠI ĐÂY]

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Nguyễn Thu Trà chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. 

——————————————————————————————————-

Course Description:

We live in a data-driven world where business analytics is essential. It’s impossible for organizations to come to conclusions without the use of accurate and organized data. In this course, you will learn the fundamentals of business analytics, manage and visualize your data, and align your teams around data to make better business decisions.to become a better listener—and a better colleague, mentor, and friend.

What you’ll you achieve:

 • Understand and solve business problems with data-driven decision making
 • Use storytelling to prove a case with data
 • Collect and manage meaningful business data

Syllabus: 

 • Lesson 1. Fundamentals of A Data-Driven Business
 • Lesson 2. Collecting Meaningful Business Data
 • Lesson 3. Managing Your Business Data in Hubspot
 • Lesson 4. Aligning Your Team Around Data
 • Lesson 5. Using Storytelling to Prove a Case with Data

Course information: 

 • Instructor: Jorie Munroe, Anni Kim, Kyle Jepson, Adi Shah
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Duration: 2 hour 51 minutes
 • Tuition fees: Free 
 • Platform: Hubspot Academy

🔥ENROL IN THE COURSE: [HERE]

📌Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=60053

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network