Deadline: All year round

Khoá Học Online Về Phần Mềm In 3D Từ Đại Học Illinois

[English Caption Below]

📌 MÔ TẢ KHOÁ HỌC:

 • Khóa học này sẽ trình bày cách sử dụng phần mềm in 3D để tạo ra các thiết kế kỹ thuật số có thể biến thành các đối tượng vật lý. Nó cũng như hướng dẫn dẫn cách máy quét 3D hoạt động để trở thành các vật thể thật thành các thiết kế kỹ thuật số. Khóa học này mang tính chất thực hành và sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước để hướng dẫn bạn thông qua hai chương trình mô hình 3D phổ biến, Tinkercad và Fusion 360. Người học hoàn thành khóa học này sẽ có thể sử dụng phần mềm 3D để thiết kế nhiều loại đối tượng cho cả mục đích sử dụng cá nhân và chuyên nghiệp. Ngoài ra, người học đăng ký chứng chỉ khóa học sẽ nhận được quyền truy cập miễn phí mở rộng vào Fusion 360 (do Autodesk cung cấp).

📌 NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

 • Tuần 1: Khóa học định hướng + Mô-đun 1: Phác thảo thiết kế để in 3D
 • Tuần 2: Mô-đun 2: Tinkercad
 • Tuần 3: Mô-đun 3: Khái niệm cơ bản về Fusion 360
 • Tuần 4: Mô-đun 4: Fusion 360 nâng cao
 • Tuần 5: Mô-đun 5: Quét 3D
 • Tuần 6: Kết luận khóa học

📌 THÔNG TIN KHOÁ HỌC:

 • Nền tảng: Coursera
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% Online
 • Thời gian hoàn thành: Khoảng 15 giờ
 • Giáo viên: Jeffrey Smith
 • Cung cấp bởi: Đại học Illinois tại Urbana-Champaign

📌 LƯU Ý: Tại thời điểm Thu Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

📌 ĐĂNG KÍ THAM GIA KHOÁ HỌC: Tại đây

_______________________________________________________________________________________

📌 COURSE DESCRIPTION:

 • This course will demonstrate how to use 3D printing software to create digital designs that can be turned into physical objects. It will also demonstrate how 3D scanners work to turn physical objects into digital designs. This course is hands-on in nature and will provide step-by-step instructions to guide you through two popular 3D modeling programs, Tinkercad and Fusion 360. Learners who complete this course will be able to use the software. 3D to design a wide variety of objects for both personal and professional use. In addition, learners who sign up for a course certificate will receive extended free access to Fusion 360 (powered by Autodesk).

📌 COURSE CONTENT:

 • Week 1: Orientation course + Module 1: Design sketches for 3D printing
 • Week 2: Module 2: Tinkercad
 • Week 3: Module 3: Fusion 360. Basics
 • Week 4: Module 4: Fusion 360 Advanced
 • Week 5: Module 5: 3D Scanning
 • Week 6: Conclusion of the course

📌 COURSE INFORMATION:

 • Platform: Coursera
 • Language: English
 • Format: 100% Online
 • Completion time: About 15 hours
 • Teacher: Jeffrey Smith
 • Provided by: University of Illinois at Urbana-Champaign

📌 NOTE:  At the time Thu Uyen shared this course for free. However, the platforms that offer the course are subject to change to pay at any time without notice. Thank you for your attention.

📌 REGISTER FOR COURSE: Here

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42971

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network