Deadline: All year round

Khoá Học Online Về Nền Tảng Content Marketing

[English caption below]

🌈 Mô tả khoá học:

 • Content Marketing không còn xa lạ gì đối với mọi người làm trong lĩnh vực SEO hay truyền thông. Nhưng sẽ khá là mới mẻ đối với các bạn sinh viên học ngành khác.
 • Và nếu bạn đang không là sinh viên ngành truyền thông mà muốn có cơ hội tìm hiểu về Content Marketing thì dưới đây iV gợi ý cho bạn 1 khoá học hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu

🌈 Nội dung khoá học:

 1. Tạo chiến lược nội dung
 2. Chọn chủ đề phù hợp
 3. Sản xuất nội dung
 4. Tối ưu hoá nội dung
 5. Phân phối nội dung
 6. Tích hợp nội dung
 7. Đo lường nội dung
 8. Đổi mới nội dung và kết luận

🌈 Bạn sẽ nhận được gì sau khoá học này: 

✔ Hiểu về tiếp thị nội dung
✔ Tạo chiến lược nội dung
✔ Biết chọn loại nội dung phù hợp
✔ BIết sản xuất nội dung
✔ Quảng cáo bằng phương tiện được sở hữu và chia sẻ
✔ Quảng cáo bằng phương tiện kiếm được và trả phí
✔ Đổi mới với nội dung

🌈 Khoá học dành cho: 

➝ Tất cả những ai muốn học về Content Marketing
➝ Marketers có hứng thú trong việc tận dụng chiến lược content marketing
➝ Người làm trong các lĩnh vực như SEO, truyền thông, PR

🌈 Thông tin khoá học :

 • Người hướng dẫn: Brian Honigman
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 53 phút
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí
 • Nền tảng: Linkedin
 • Đánh giá: 4.5/5

(Lưu ý: Tại thời điểm Hương Trà chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

📩 ĐĂNG KÍ:  TẠI ĐÂY

——————————————————————————

🌈 About this course:

 • Content Marketing is no stranger to everyone working in the field of SEO or media. But it will be quite new for students studying other majors.
 • And if you are not a media student but want to have the opportunity to learn about Content Marketing, below iV suggests a completely free course for beginners.

🌈 Course content:

 1. Creating a content strategy
 2. Choosing the right topics
 3. Producing content
 4. Optimizing content
 5. Distributing content
 6. Integrating content
 7. Measuring content
 8. Innovating with content

🌈 What you’ll learn:

✔ What is content marketing?
✔ Creating a content strategy
✔ Selecting the right type of content
✔ Producing content
✔ Promoting with owned and shared media
✔ Promoting with earned and paid media
✔ Innovating with content

🌈 Who is this course for:

➝ Everyone who wants to learn about Content Marketing
➝ Marketers interested in leveraging a content marketing strategy
➝ SEO, social media, and PR professionals that are interested in leveraging content to drive their efforts

🌈Course information : 

 • Instructor: Brian Honigman
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Length: 53 minutes
 • Tuition fees: Free
 • Platform: Linkedin
 • Rating: 4.5/5

(Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

📩 APPLY IN: HERE

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=45907

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


tra huong

huongtra.ivolunteer@gmail.com