Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Nâng Cao Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Các Lĩnh Vực Của Xã Hội

[English caption below]

🎀TỔNG QUAN

Khóa học này sẽ đưa ra các cách mà chúng ta có thể thực hiện để tăng sự tham gia của những người phụ nữ vào các hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Đồng thời, nâng cao vai trò của người phụ nữ đối với hòa bình và an ninh cộng đồng. Nhằm tạo cơ hội cho họ thành công trong lực lượng lao động với tư cách là những doanh nhân.

🎀CÁC CHỦ ĐỀ CỦA KHÓA HỌC

 • Thúc đẩy sự tham gia trong lĩnh vực chính trị: Bài học này sẽ đưa ra những trở ngại chính mà phụ nữ phải đối mặt khi quyết định tham gia chính trị và xem xét các chiến lược khả thi để họ có thể vượt qua chúng.
 • Thúc đẩy sự hòa bình và an ninh cộng đồng: Chủ đề này sẽ giải thích các chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS). Đồng thời nêu lên vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc ngăn ngừa, giải quyết và xây dựng hòa bình xung đột, cũng như cách phụ nữ và trẻ em gái đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
 • Thúc đẩy sự thịnh vượng của nền kinh tế: Trong bài học này sẽ thảo luận về những điều cụ thể mà phụ nữ có thể làm để tăng cơ hội thành công trong kinh doanh, vạch ra những cách mà nam giới có thể hỗ trợ họ và trở thành đồng minh trên hành trình kinh doanh của họ.

🎀THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

 • Hình thức: Online
 • Chi phí: Miễn phí  (LƯU Ý: Tại thời điểm Bích Ngọc chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Giảng viên: Erin Cooper, Sahana Dharmapuri, Caroline Hubbard, Joni Rae
 • Tham gia tất cả các bài học: xem video, nghe audio hoặc đọc transcript
 • Thực hiện bài kiểm tra: cố gắng trả lời các câu hỏi một cách chính xác
 • Nhận certificate của khóa học.

📍CHI TIẾT VỀ KHÓA HỌC: Tại đây

__________________________

🎀OVERVIEW

This course looks at ways men and women can work to increase women’s participation in political processes, advance women’s role in the peace and security of their communities, and create opportunities for women to be successful in the workforce and as entrepreneurs.

🎀COURSE TOPICS

 • Advancing Political Participation: This lesson examines the main obstacles women face when deciding to enter politics and takes a look at possible strategies to overcome them.
 • Advancing Peace and Security: This lesson explains the Women, Peace and Security (WPS) policy agenda and the critical role women play in conflict prevention, resolution and peacebuilding, as well as how women and girls are critical to efforts to advance peace.
 • Advancing Economic Prosperity: This lesson discusses specific things women can do to increase their chances of success in business and outlines ways that men can support women and become allies on their entrepreneurial journeys.

🎀COURSE INFORMATION

 • Online
 • Fee: Free (NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Instructors: Erin Cooper, Sahana Dharmapuri, Caroline Hubbard, Joni Rae
 • Take All Lessons: Watch video, listen audio or read transcript
 • Pass the Quiz: Answer quiz questions correctly
 • Get Your Certificate

🎀FOR MORE INFORMATION:  Here

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41186

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network