Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Một Cách Sáng Tạo

[English Caption Below]

💡Mô tả khóa học

Khóa học này đề cập trực tiếp đến khả năng sáng tạo của bạn, một kỹ năng quan trọng trong bất kỳ lĩnh vực nào. Bạn sẽ tập trung vào tư duy phân kỳ, khả năng phát triển nhiều ý tưởng và khái niệm để giải quyết vấn đề. Thông qua một loạt các bài tập xây dựng tính sáng tạo, các bài giảng ngắn và bài đọc, bạn vừa có thể phát triển sự hiểu biết về tính sáng tạo vừa nâng cao khả năng của bản thân.

Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu vai trò của sáng tạo và đổi mới trong công việc của bạn và trong các ngành khác. Nó sẽ thách thức bạn di chuyển ra khỏi vùng an toàn hiện có của mình và nhận ra giá trị của việc khám phá đó. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu tầm quan trọng của những ý tưởng đa dạng và truyền đạt sự hiểu biết đó cho những người khác.

💡Bạn sẽ học được gì?

 • Hiểu thêm về hai phần của tư duy sáng tạo, phân kỳ và hội tụ;
 • Giải quyết thách thức để xây dựng khả năng sáng tạo của bạn;
 • Tạo ý tưởng cho các bài tập sáng tạo và cải tiến;
 • Lập kế hoạch phát triển khả năng sáng tạo của bạn.

💡Nội dung khóa học:

 • Giới thiệu về khóa học;
 • Tư duy phân kỳ và hội tụ;
 • Sáng tạo, động lực và quan sát;
 • Sáng tạo và quan sát.

💡Thông tin khoá học:

 • Hình thức: Online
 • Nền tảng: Coursera
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian hoàn thành: 14 giờ
 • Giảng viên: Brad Hokanson & Jody Nyboer
 • Học phí: Miễn phí (trả thêm 49$ để có giấy chứng nhận)

📌ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

——————————————————————————————————————————————————

💡Description

This course deals directly with your ability for creativity which is a critical skill in any field. It focuses on divergent thinking, the ability to develop multiple ideas and concepts to solve problems. Through a series of creativity building exercises, short lectures, and readings, learners develop both an understanding of creativity and increase their own ability.

This course will help you understand the role of creativity and innovation in your own work and in other disciplines. It will challenge you to move outside of your existing comfort zone and to recognize the value of that exploration. This course will help you understand the importance of diverse ideas, and to convey that understanding to others.

💡What will you learn?

 • Understand more about the two parts of creativity, divergent and convergent thinking;
 • Try two new methods for developing new ideas, attribute listing and mind mapping;
 • Answer a new challenge to build your creativity;
 • Generates ideas for creativity assignments and improvement;
 • Develop a plan for your creativity development.

💡Nội dung khóa học

 • Introduction to the course;
 • Divergent and convergent thinking;
 • Creativity, motivation and bbservation;
 • Creativity and observation.

💡Course information

 • Format:Online
 • Platform: Coursera
 • Language: English
 • Duration: 14 hours
 • Instructor: Brad Hokanson & Jody Nyboer
 • Tuition fee: Free (you need to pay $49 to get a course certificate)

📌APPLY IN: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=60144

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network