Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Lập Trình Python Và Trò Chơi Điện Tử

[English Caption Below]

🔥 Mô tả khóa học:

Khóa học này nhằm giới thiệu về lĩnh vực khoa học máy tính và lập trình với ngôn ngữ Python. Xuyên suốt khóa học, những khái niệm quan trọng về khoa học máy tính như giải quyết vấn đề (tư duy máy tính), phân tích vấn đề, thuật toán, tính trừu tượng (abstraction) và chất lượng phần mềm luôn được nhấn mạnh. 

Ở khóa học này, ngôn ngữ lập trình Python và trò chơi điện tử được sử dụng để chứng minh cho các khái niệm về khoa học máy tính một cách cụ thể và thú vị hơn. Tuy nhiên, người học hoàn toàn có thể ứng dụng những kiến thức và kỹ năng học được vào các vấn đề không liên quan đến game, những ngôn ngữ lập trình khác hay các khóa học về khoa học máy tính khác.

🔥 Nội dung khóa học: 12 tuần

– Tuần 1: Giới thiệu

– Tuần 2: Thiết kế trò chơi đầu tiên – Hacking

– Tuần 3: Lập trình trò chơi Hacking – Phiên bản 1

– Tuần 4: Trò chơi Hacking – Phiên bản 2

– Tuần 5: Trò chơi Hacking – Phiên bản 3

– Tuần 6: Trò chơi Hacking – Phiên bản 4 & 5

– Tuần 7: Trò chơi Hacking – Phiên bản 6

– Tuần 8: Trò chơi Hacking – Phiên bản 7

– Tuần 9: Trò chơi Poke the Dots Phiên bản 1 & 2

– Tuần 10: Trò chơi Poke the Dots Phiên bản 3

– Tuần 11: Trò chơi Poke the Dots Phiên bản 4

– Tuần 12: Trò chơi Poke the Dots Phiên bản 5

🔥 Những kỹ năng bạn sẽ học được:

📌 Cú pháp và ngữ nghĩa trong Python 

📌 Trò chơi điện tử

📌 Lập trình Python

📌 Kỹ năng giải quyết vấn đề

📌 Khoa học máy tính

🔥 Chi tiết khóa học:

– Nền tảng: Coursera

– Đơn vị cung cấp: Đại học Alberta

– Giảng viên: Duane Szafron và Paul Lu

– Thời gian hoàn thành: 80 giờ

– Học phí: MIỄN PHÍ

🔥 LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Khiêm chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉 Đăng ký: TẠI ĐÂY

——————–———–

🔥 Course Description:

This course is an introduction to computer science and programming in Python. Important computer science concepts such as problem solving (computational thinking), problem decomposition, algorithms, abstraction, and software quality are emphasized throughout.  

The Python programming language and video games are used to demonstrate computer science concepts in a concrete and fun manner.  However, a learner can take the knowledge and skills from this course and apply them to non-game problems, other programming languages, and other computer science courses.

🔥 Course Syllabus: 12 weeks

– Week 1: Module 0 – Introduction

– Week 2: Module 1 – Design Hacking Version 1

– Week 3: Module 2 – Program Hacking Verrsion 1

– Week 4: Module 3 – Hacking Version 2

– Week 5: Module 4 – Hacking Version 3

– Week 6: Module 5 – Hacking Version 4 & 5

– Week 7: Module 6 – Hacking Version 6

– Week 8: Module 7 – Hacking Version 7

– Week 9: Module 8 – Poke the Dots Version 1 & 2

– Week 10: Module 9 – Poke the Dots Version 3

– Week 11: Module 10 – Poke the Dots Version 4

– Week 12: Module 11 – Poke the Dots Version 5

🔥 Skills you will gain:

📌 Python Syntax and Semantics

📌 Video Games

📌 Python Programming

📌 Problem Solving

📌 Computer Science

🔥 Course Detail:

– Platform: Coursera

– Course Provider: University of Alberta

– Instructors: Duane Szafron and Paul Lu

– Length: 80 hours

– Tuition fee: FREE

🔥 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉 Enroll: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=56952

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network