Deadline: All year round

Khoá Học Online Về Định Hình Công Việc Tương Lai

[English Caption Below]

📌 MÔ TẢ KHOÁ HỌC:

 • Bạn có quan tâm về tác động của công nghệ mới đối với lực lượng lao động? Bạn có muốn biết về những gì bạn có thể làm để xây dựng một công việc tốt hơn cho mình và thế hệ sau không? Để có thể định hình công việc tương lai theo cách đáp ứng được nhu cầu của người lao động, gia đình, xã hội, trước tiên cần phải hiểu công việc đang thay đổi như thế nào, các công ty có thể phát triển và hỗ trợ sự nghiệp ra sao cũng như cách cập nhật các chính sách và thông lệ chi phối thị trường việc làm.
 • Mục tiêu của khóa học này là hiểu được mối quan hệ giữa công nghệ mới, công việc và xã hội; phát triển các kế hoạch hành động để cải thiện công việc và cơ hội nghề nghiệp cho lực lượng lao động hiện nay và tương lai.

📌 NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

 • Quan điểm lịch sử và tổng quan về công việc, chính sách việc làm ở Mỹ và trên thế giới
 • Vai trò của các doanh nghiệp, nhân viên và những chính sách công trong việc thay đổi và tạo ra thị trường lao động hiện nay như thế nào
 • Tình hình thị trường lao động hiện tại một cách chi tiết
 • Cách các công nghệ mới đang biến đổi bản chất công việc và các kỹ năng cần thiết của con người; cách chúng ta có thể định hình sự đổi mới của công nghệ nhằm đẩy mạnh tiềm năng của con người
 • Các cách thức mà chính phủ và những tổ chức khác đảm bảo lợi ích từ những đổi mới góp vào sự bình đẳng về cơ hội, hòa nhập xã hội và sự thịnh vượng chung
 • Các nguồn lực và công cụ bạn có thể dùng để lập kế hoạch cho con đường sự nghiệp của chính mình ở nơi làm việc trong tương lai

📌 THÔNG TIN KHOÁ HỌC:

 • Nền tảng: EdX
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời gian hoàn thành: 8 tuần (khoảng 4-5 giờ mỗi tuần)
 • Người hướng dẫn: Thomas Kochan, Barbara Dyer, Elisabeth Reynolds, Inez von Weitershauen và Meghan Perdue

📌 LƯU Ý: Tại thời điểm Thu Uyên chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

📌 ĐĂNG KÍ KHOÁ HỌC: Tại đây

__________________________________________________________________________________

📌 COURSE DESCRIPTION:

 • Are you concerned about the impact of new technology on the workforce? Would you like to know about what you can do to build a better job for yourself and the next generation? To be able to shape the work of the future in a way that meets the needs of workers, families, and society, it is first necessary to understand how work is changing, and how companies can develop and support career support and how to stay up to date with the policies and practices that govern the job market.
  The goal of this course is to understand the relationship between new technology, work, and society; develop action plans to improve jobs and career opportunities for the current and future workforce.

📌 COURSE CONTENT:

 • Historical perspective and overview of work, employment policy in the US and around the world
 • How businesses, employees, and public policies play a role in changing and creating today’s labor market.
 • Current labor market situation in detail
 • How new technologies are transforming the nature of people’s work and skills;
 • How we can shape technological innovation to advance human potential
 • The ways in which governments and others ensure benefits from innovations contribute to equality of opportunity, social inclusion, and shared prosperity
 • Resources and tools you can use to plan your own career path in the future workplace

📌 COURSE INFORMATION:

 • Platform: EdX
 • Format: 100% online
 • language: English
 • Completion time: 8 weeks (about 4-5 hours per week)
 • Mentors: Thomas Kochan, Barbara Dyer, Elisabeth Reynolds, Inez von Weitershauen and Meghan Perdue

📌 NOTE:  At the time Thu Uyen shared this course for free. However, the platforms that offer the course are subject to change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

📌 COURSE REGISTRATION: Here

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=43387

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network