Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Cơ Sở Quản Lý Chất Lượng Dự Án Từ Linkedin

[English caption below]

🌟 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Mặc dù chất lượng có thể là một thước đo chủ quan khi nói đến các sản phẩm như ô tô, quần áo hoặc thực phẩm, nhưng bạn vẫn có thể xem nó như là thước đo kỳ vọng so với thực tế. Khi nói đến lĩnh vực quản lý dự án, việc xác định chất lượng hơi khô khan hơn một chút: Dự án đã đáp ứng các yêu cầu của nó ở mức độ nào? 

Trong khóa học này, Daniel Stanton sẽ cung cấp cho bạn kiến thức nhập môn về các khái niệm quản lý chất lượng chính. Ngoài ra còn có các chủ đề như số liệu, kỹ thuật Six Sigma, triển khai chức năng chất lượng và phân tích Pareto, đồng thời giải thích sự khác biệt giữa các chỉ số chất lượng định tính và định lượng. 

🌟 LỘ TRÌNH KHÓA HỌC

 • Phần 1: Giới thiệu
 • Phần 2: Sử dụng quy trình quản lý yêu cầu
 • Phần 3: Kết luận

🌟 BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

 • Biết được các khái niệm quản lý chất lượng chính. 
 • Hiểu được tầm quan trọng của chất lượng trong bán hàng và kinh doanh cũng như những điều cơ bản về quản lý chất lượng để giúp mang lại kết quả tốt hơn. 
 • Có ý tưởng tốt hơn về vai trò của quản lý chất lượng trong quản lý dự án.

🌟 THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: LinkedIn
 • Hình thức: 100% Online
 • Người hướng dẫn: Daniel Stanton
 • Chi phí: Miễn phí trong 1 tháng kể từ khi đăng ký khóa học (Trả phí theo tháng/năm hoặc mua khóa học để học không giới hạn và nhận chứng chỉ)

👉 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY 

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Thanh Loan chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————————————

🌟  COURSE DESCRIPTION

While quality may be a subjective measure when it comes to products like cars, clothes, or food, you can still loosely think of quality as a measure of expectations versus reality. When it comes to the realm of project management, defining quality is a little more cut and dry: To what degree did the project meet its requirements? 

In this course, Daniel Stanton provides project managers with an introduction to key quality management concepts. There are also topics like metrics, Six Sigma techniques, quality function deployment, and Pareto analysis, and explains the difference between qualitative and quantitative quality metrics. 

🌟 COURSE PLAN

 • Part 1: Introduction
 • Part 2: Using the Requirements Management Process
 • Part 3: Conclusion

🌟 WHAT WILL YOU LEARN FROM THE COURSE?

 • Know the key quality management concepts.
 • Understand the importance of quality in sales and business and the basics of quality management to help deliver better results.
 • Have a better idea of the role quality management plays within project management.

🌟 COURSE DETAILED INFORMATION

 • Language: English
 • Platform: LinkedIn
 • Format: 100% Online
 • Instructor: Daniel Stanton
 • Tuition fees: Free for 1 month from the time you sign up for the course (Pay monthly/yearly or buy the course to learn unlimitedly and get a certificate)

👉 REGISTER FOR COURSE: HERE

📌Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=59267

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network