Deadline: All year round

Khóa Học Online Từ Udemy Về Cách Tạo Lập Ngân Sách Bằng Microsoft Excel

[English caption below]

 

🎯 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Bạn sẽ đi khắp đất nước mà không có bản đồ đường đi? Dĩ nhiên là không!! Vậy tại sao bạn lại sống một cuộc đời mà không có bản đồ cho tài chính của mình? Ngân sách là công cụ quan trọng nhất trong kho tài chính cá nhân của bạn. Khóa học này sẽ trang bị cho bạn công cụ đầu tiên mà bạn cần để làm chủ tài chính cá nhân của mình: ngân sách cá nhân của bạn. Với khoản ngân sách này trong tay, bạn sẽ có nền tảng để tạo ra những bước phát triển đáng kể trong tài chính cá nhân của mình.

🎯 NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Phần 2: Theo dõi thu nhập và chi phí

Phần 3: Đặt kế hoạch cho tương lai

Phần 4: Chỉnh sửa và cập nhật ngân sách liên tục

Phần 5: Tiết kiệm tự động

Phần 6: Lời cảm ơn

🎯 BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

  • Cách tạo lập ngân sách bằng Microsoft Excel
  • 4 thành phần chính của ngân sách
  • Cách định dạng sổ làm việc excel
  • Cách tạo công thức toán học trong sổ làm việc excel

🎯 THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

Nền tảng: Udemy

Hình thức: Online

Thời lượng: 33 phút

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Người hướng dẫn: Eric Harris

Học phí: Miễn phí

🎯 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

💬 LƯU Ý: Tại thời điểm Huệ Anh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

🎯 COURSE DESCRIPTION

Would you travel across the country without a road map? Of course not!! So why do you go through life without a map for your finances? The budget is the most important tool in your personal finance arsenal. This course will equip you with the first tool that you need to master your personal finances: your personal budget. With this budget in hand, you will have the foundation to make significant improvements in your personal finances.

🎯 COURSE CONTENT

Part 1: Introduction

Part 2: Tracking income and expenses

Part 3: Projections

Part 4: The living, breathing document

Part 5: Automatic savings

Part 6: Thank you

🎯 WHAT WILL YOU LEARN FROM THE COURSE?

  • How to create a budget using Microsoft Excel
  • The 4 major components of a budget
  • How to format an excel workbook
  • How to create math formulas in excel workbooks

🎯 COURSE DETAILED INFORMATION

Platform: Udemy

Format: Online

Duration: 33 minutes

Language: English

Instructor: Eric Harris

Tuition fees: Free

🎯 REGISTER FOR COURSE: HERE

💬 NOTE:  At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that offer the course may change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=49943

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Huệ Anh Đào

hueanh.ivolunteer@gmail.com