Deadline: All year round

Khóa Học Online Từ RIT Về Tư Duy Thiết Kế: Thấu Cảm Để Hiểu Vấn Đề

[English Caption Below]

🔥Mô tả khóa học

Khi đặt mình vào hoàn cảnh của người dùng, bạn có thể phát hiện ra những khó khăn để tìm ra những cơ hội cải tiến hoặc đổi mới không phải lúc nào cũng rõ ràng với người dùng của bạn.

Khóa học này là một phần của chương trình Design Thinking MicroMasters. Bạn sẽ học phương pháp nghiên cứu đơn giản bao gồm lắng nghe chủ động để hiểu đối tượng mục tiêu và khám phá ra những nhu cầu rõ ràng hoặc tiềm ẩn của họ.

Việc quan sát và phỏng vấn sẽ được chú trọng như những phương pháp chính để có được sự đồng cảm đối với trải nghiệm và quan điểm của người dùng. Được trang bị kiến thức này, bạn sẽ có thể xác định và định nghĩa chính xác hơn vấn đề kinh doanh.

Bạn cũng sẽ được xem lại các nghiên cứu điển hình và thảo luận về các chiến lược để thúc đẩy mối quan hệ hiệu quả giữa khách hàng và các bên liên quan, bao gồm nhân cách hóa người dùng, hiểu ngữ cảnh và lập bản đồ empathy idea (ý tưởng phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn).

🔥Bạn sẽ học được gì?

 • Nhận biết phản ứng cảm xúc của người dùng đối với ngữ cảnh và hoàn cảnh (tức là sản phẩm, môi trường và dịch vụ)
 • Hiểu cách tiếp cận toàn diện để giải quyết vấn đề
 • Lập kế hoạch cho các hoạt động nghiên cứu để thu thập và phân tích dữ liệu từ quan điểm của người dùng
 • Trình bày đánh giá đối với các phương pháp sáng tạo để ghi lại nhu cầu của người dùng và dự đoán các giải pháp có triển vọng trong tương lai

🔥Nội dung khóa học

 • Thấu hiểu người dùng
 • Kế hoạch học tập
 • Phương pháp nghiên cứu cốt lõi
 • Công cụ và phương pháp trực quan
 • Phân tích
 • Truyền đạt kết quả

🔥Khóa học này dành cho

 • Sinh viên
 • Doanh nhân
 • Marketers
 • Designers 
 • Bất kì ai

🔥Thông tin khóa học

 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Thời lượng: 6 tuần (6-8 giờ/tuần)
 • Giảng viên: Jennifer Englert
 • Học phí: Miễn phí (6 tuần kể từ ngày đăng ký)
 • Nền tảng: edX

🎯Đăng ký ngay: TẠI ĐÂY

🔥Lưu ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ bài viết, khóa học đang miễn phí. Tuy nhiên, nền tảng khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

——————————————————————————————-

Introduction

When you immerse yourself in the context of the user, you can uncover pain points and find opportunities for improvement or innovation not always evident to your audience.

In this course, part of the Design Thinking MicroMasters program, you will learn how to use simple research methodologies including active listening to understand your target audience and uncover their obvious or latent needs.

Emphasis will be placed on observation and interviewing as key methods to gain empathy for the user’s experience and viewpoint. Equipped with this understanding, you will be prepared to identify and define more accurately the business problem.

You will also review case studies and discuss strategies to foster productive client-stakeholder relationships, including user personification, context understanding, and empathy idea mapping (ideas that resonate with your target audience).

🔥What will you learn?

 • Recognize the user’s emotive response to context and circumstance (i.e. products, environments, and services)
 • Understand a holistic approach to problem solving
 • Plan research activities to gather and analyze data from a user’s viewpoint
 • Demonstrate an appreciation for creative methods to document user needs and illustrate promising future solutions

🔥Course content

 • Empathizing with the user
 • Study planning
 • Core research method
 • Visual tools and methods
 • Analysis
 • Communicating results

🔥Who is this course for?

 • Students
 • Businessman/Entrepreneur
 • Marketers
 • Designers
 • Anyone

🔥Course information

 • Format: Online
 • Language: English (with subtitle)
 • Duration: 6 weeks (6-8h/week)
 • Instructor: Jennifer Englert
 • Tuition fee: Free (6 weeks from the date of registration)
 • Platform: edX

🎯Apply in: HERE

🔥Note: At the time of sharing, the course is free. However, the platform that provides the course can change to pay at any time. Thank you for your interest

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=45728

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


vi le

tuongvi.ivolunteer@gmail.com