Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Kỹ Năng Nghe Trong IELTS

[English caption below] 

💥 Mô tả

Khóa học này tập trung vào bài thi Nghe. Bạn sẽ được khám phá định dạng của bài thi và phát triển các chiến lược học tập để giúp bạn giải quyết các loại nhiệm vụ khác nhau mà bạn sẽ gặp.

Bạn cũng sẽ được xem xét các chiến lược nghe tiếng Anh tổng quát có thể giúp bạn đối phó với các loại văn bản phức tạp về các chủ đề không quen thuộc mà bạn sẽ gặp trong quá trình học IELTS của mình.

💥 Nội dung khóa học

Bao gồm những chủ đề:

 • Dạng bài thi IELTS Listening.
 • Các dạng bài nghe IELTS.
 • Các kỹ năng và chiến lược nghe.
 • Nội dung về các chủ đề không quen thuộc.
 • Điều gì sẽ xảy ra trong ngày thi.

💥 Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể: 

 • Khám phá bài thi IELTS Listening và tìm hiểu cách cải thiện hiệu suất bài thi của bạn.
 • Phát triển các chiến lược học tập để giúp bạn giải quyết các dạng bài khác nhau mà bạn sẽ gặp.
 • Áp dụng các chiến lược nghe tiếng Anh tổng quát sẽ giúp bạn đối phó với các loại văn bản phức tạp về các chủ đề không quen thuộc mà bạn sẽ gặp trong quá trình học IELTS.
 • Nâng cao sự tự tin và cảm thấy được chuẩn bị đầy đủ cho ngày thi.

💥 Đối tượng

 • Những ai muốn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của mình để chuẩn bị cho bài thi IELTS Listening.
 • Bất kỳ ai đang chuẩn bị cho một kỳ thi nghe trình độ tiếng Anh khác.
 • Có thể hữu ích cho giáo viên IELTS.

💥 Thông tin chi tiết

 • Người hướng dẫn: Neil McLaren, Sally T.
 • Khoảng thời gian: 3 tuần.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Học phí: Miễn phí (trong 7 ngày) – 39$/tháng (bao gồm phí Chứng nhận và quyền truy cập dài hạn).
 • Được tạo bởi: Futurelearn.

👉 Đăng ký tại đây: TẠI ĐÂY

————————————————————–

💥 Description

This course focuses on the Listening test. You’ll explore the format of the test and develop learning strategies to help you tackle the different types of tasks you’ll meet.

You’ll also look at general English listening strategies that will help you cope with the kind of complex texts on unfamiliar topics that you’ll meet in your IELTS studies.

💥 Course Content

Includes topics:

 • The IELTS Listening test format.
 • IELTS Listening task types.
 • Listening skills and strategies.
 • Texts on unfamiliar topics.
 • What to expect on test day.

💥 By the end of the course, you‘ll be able to:

 • Explore the IELTS Listening test and learn how to improve your test performance.
 • Develop learning strategies to help you tackle the different types of tasks you’ll meet.
 • Apply general English listening strategies that will help you deal with the kind of complex texts on unfamiliar topics that you’ll meet in your IELTS studies.
 • Develop confidence and feel fully prepared on the day of the test.

💥 Who is this course for

 • This IELTS preparation course is aimed at anyone who wants to improve their English listening skills in preparation for the IELTS Listening test.
 • It will also be useful for anyone preparing for another English proficiency listening test.
 • It might also be useful for IELTS teachers. There are no formal entry requirements.

💥 Details

 • Instructor: Neil McLaren, Sally T.
 • Duration: 3 weeks.
 • Language: English.
 • Tuition fees: Free (access for 7 days) – 39$/month (included long-term access & Certificate).
 • Created by: Futurelearn.

👉 APPLY IN: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=45731

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Loan Thanh

thanhloan.ivolunteer@gmail.com