Deadline: All year round

Khóa Học Online Từ LinkedIn Về Lập Trình Python Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below]

Mô tả khóa học:

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nhờ vào tính đơn giản của nó. Cho dù bạn là người mới học lập trình hay là một nhà phát triển đã có kinh nghiệm, khóa học này có thể giúp bạn bắt đầu làm quen với Python. Joe Marini cung cấp kiến thức tổng quan về quá trình cài đặt, cú pháp Python cơ bản và ví dụ về cách xây dựng và chạy một chương trình Python đơn giản. Học cách làm việc với ngày và giờ, đọc và viết tệp, truy xuất và phân tích cú pháp dữ liệu HTML, JSON và XML từ web.

Bạn sẽ học được gì: 

Vào cuối khóa học, bạn sẽ biết cách:

 • Cài đặt Python
 • Chọn một trình soạn thảo hoặc IDE
 • Làm việc với các biến và biểu thức
 • Viết vòng lặp
 • Sử dụng các lớp ngày, giờ và ngày giờ
 • Đọc và viết tệp
 • Tìm nạp dữ liệu Internet
 • Phân tích cú pháp và xử lý HTML

Khóa học này dành cho ai:

Khóa học này được thiết kế cho tất cả những ai đang có mong muốn nhập môn lập trình hay tích lũy chứng chỉ và kỹ năng cho bản thân.

Nội dung khóa học: 

 • Phần 1: Giới thiệu về Python
 • Phần 2: Bắt đầu với Python
 • Phần 3: Kiến thức cơ bản về Python
 • Phần 4: Làm việc với Ngày và Giờ
 • Phần 5: Làm việc với Tệp
 • Phần 6: Làm việc với Dữ liệu Web
 • Phần 7: Tổng kết khóa học

Thông tin khóa học:

 • Người hướng dẫn: Joe Marini
 • Hình thức: 100% online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 2 giờ 27 phút
 • Học phí: Miễn phí cho khóa học và chứng chỉ
 • Nền tảng: LinkedIn

Đánh giá khóa học: 4.6 / 5

🔥THAM GIA KHÓA HỌC: [TẠI ĐÂY]

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Nguyễn Thu Trà chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. 

——————————————————————————————————-

Course Description:

Python—the popular and highly readable object-oriented language—is both powerful and relatively easy to learn. Whether you’re new to programming or an experienced developer, this course can help you get started with Python. Joe Marini provides an overview of the installation process, basic Python syntax, and an example of how to construct and run a simple Python program. Learn to work with dates and times, read and write files, and retrieve and parse HTML, JSON, and XML data from the web.

What you’ll you achieve:

By the end of the course, you’ll be able to: 

 • Installing Python
 • Choosing an editor or IDE
 • Working with variables and expressions
 • Writing loops
 • Using the date, time, and datetime classes
 • Reading and writing files
 • Fetching internet data
 • Parsing and processing HTML

Who is this course for:

This course is designed for everyone who is about to start programming or wish to build their own certifications and skills.

Syllabus: 

 • Part 1. Introduction
 • Part 2. Getting Started
 • Part 3. Python Basics
 • Part 4. Working with Dates and Time
 • Part 5. Working with Files
 • Part 6. Working with Web Data
 • Part 7. Conclusion

Requirements: 

No specific requirements 

Course information:

 • Instructor: Joe Marini
 • Format: 100% online
 • Language: English
 • Duration: 2 hours 27 minutes
 • Tuition fees: Free for learning and certificate
 • Platform: LinkedIn

Course assessment: 4.6 out of 5

🔥ENROLL IN THE COURSE: [HERE]

📌Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=59347

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network