Deadline: All year round

Khóa Học Online Tìm Hiểu Về Các Nguồn Năng Lượng: Năng Lượng Mặt Trời

[English caption below]

🔥 Mô tả

Năng lượng từ các nguồn khác ngoài nhiên liệu hóa thạch và hạt nhân hầu như không có tác động xấu đến môi trường và đặc điểm của chúng là khả năng tái tạo. Các nguồn thay thế sẽ cung cấp năng lượng liên tục, cho dù con người có sử dụng hay không, và hầu hết chúng đều có nguồn gốc từ năng lượng được tạo ra bên ngoài Trái đất, tuy nhiên tiềm năng của mỗi nguồn năng lượng này lại bị giới hạn bởi tổng nguồn cung cấp dựa vào tỷ lệ sử dụng của nó. Mặt trời sẽ bức xạ năng lượng cho đến khi nó ngừng phản ứng tổng hợp nhiệt hạch, trong khoảng 5 tỷ năm nữa. Khóa học miễn phí này sẽ tìm hiểu về mặt trời như một nguồn năng lượng tiềm năng có thể sử dụng được. 

🔥 Nội dung

 1. Giới thiệu
 2. Bài học
 • Năng lượng mặt trời
 • Nhiệt năng mặt trời
 • Việc chuyển đổi quang năng của năng lượng mặt trời
 • Tương lai của việc sử dụng trực tiếp năng lượng mặt trời
 • Việc chuyển đổi năng lượng sinh khối của năng lượng mặt trời

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Giải thích các nguyên tắc cơ sở cho khả năng cung cấp năng lượng mặt trời của các hiện tượng tự nhiên khác nhau
 • Đưa ra các công nghệ được sử dụng để khai thác năng lượng mặt trời
 • Thảo luận về các mặt tích cực và tiêu cực của năng lượng mặt trời trong mối quan hệ với các khía cạnh tự nhiên và con người với môi trường. 

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 2 tiếng 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Lan Anh chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: TẠI ĐÂY

 —————————————————————

🔥 Introduction

Energy from sources other than fossil and nuclear fuels is to a large extent free of the concerns about environmental effects and renewability that characterize those two sources. Each alternative source supplies energy continuall, whether or not we use it, and most have their origins in energy generated outside the Earth, yet the potential of each is limited by its total supply set against its rate of use. The Sun will radiate energy until it ceases thermonuclear fusion, in around 5 billion years. This free course, Energy resources: Solar energy, explores the Sun as a potential source of usable energy.

🔥 Content

 1. Introduction
 2. Learning outcomes
 • Solar energy
 • Solar thermal energy
 • Photovoltaic conversion of solar energy
 • The future of direct solar energy use
 • Biomass conversion of solar energy
 • Conclusion

🔥 What will you learn from this course?

 • Explain the principles that underlie the ability of various natural phenomena to deliver solar energy
 • Outline the technologies that are used to harness the power of solar energy
 • Discuss the positive and negative aspects of solar energy in relation to natural and human aspects of the environment.

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time:  2 hours study
 • Language: English
 • Tuition fees: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41933

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network