Deadline: All year round

Khóa Học Online Tiếng Ý Dành Cho Người Mới Bắt Đầu Trên Nền Tảng FutureLearn

[English caption below]

👉Mô tả khóa học:

 • Có bao giờ bạn từng mơ ước được đặt chân đến các thành phố như Venice, Rome hay Florence? Và bạn đã từng bao giờ mong muốn học tiếng Ý và khám phá văn hoá nơi đây? Nếu có, khóa học này là dành cho bạn.
 • Trong vòng 6 tuần bạn sẽ được học các kiến thức cơ bản về tiếng Ý và phát triển các kỹ năng để giao tiếp trong các tình huống thông dụng. Bạn sẽ được học cách giới thiệu bạn thân, trả lời các câu hỏi, đưa ra yêu cầu và nói về sở thích, thức ăn và thời trang.
 • Bạn sẽ được phát triển kỹ năng nghe và nói của mình thông qua việc xem các video ngắn giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng và ngôn ngữ nói tiếng Ý phổ biến.

👉Đối tượng khóa học:

 • Khóa học này dành cho các học viên có trình độ cơ bản tiếng Ý với niềm yêu thích ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia này.

👉Nội dung khóa học:

 • Tuần 1: Giới thiệu về bản thân
 • Tuần 2: Giới thiệu về bản thân và gia đình của bạn
 • Tuần 3: Nói về ngoại hình, cách chỉ đường và thời gian
 • Tuần 4: Thức ăn, quần áo, cuộc sống hàng ngày
 • Tuần 5: Mua đồ ăn, ăn trưa và nói về thời tiết
 • Tuần 6: Nhà ở, kế hoạch cho cuối tuần và học tiếng Ý

👉 Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Sau khóa học, bạn có thể:

 • Phát triển các kỹ năng tiếng Ý cơ bản để giao tiếp trong các tình huống thường ngày;
 • Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Ý;
 • Phát triển kỹ năng thông hiểu và có thể sử dụng các cách diễn đạt hàng ngày trong tiếng Ý;
 • Phát triển kỹ năng để giới thiệu bản thân và người khác bằng tiếng Ý.

👉Thông tin chi tiết về khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nhà cung cấp: Trường Đại học Stranieri di Siena 
 • Người hướng dẫn: Andrea Villarini, Sabrina Maffei
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Thời lượng: 6 tuần, 3 giờ mỗi tuần
 • Đánh giá: 4.9/5
 • Chi phí: Miễn phí. Tuy nhiên, để truy cập được tất cả tài liệu và nhận giấy chứng nhận, bạn phải trả phí.

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉Đăng ký TẠI ĐÂY.

——————————————————————————

👉Course description:

 • Have you been dreaming of visiting cities like Venice, Rome and Florence? Have you always wanted to learn Italian and explore Italian culture? If so, this course is perfect for you.
 • Over six weeks you’ll start to learn Italian online: developing the skills to interact in common conversational situations. You’ll learn how to introduce yourself, answer simple questions, ask for information, and talk about your interests, food and clothes.
 • You’ll develop your listening and speaking skills through watching short videos which introduce common spoken Italian, vocabulary and grammar patterns.

👉Who is the course for?

 • The course is for people who have little or no prior knowledge of Italian and who are interested in discovering Italian language and culture.

👉Course content:

 • Week 1: Talking about yourself
 • Week 2: Talking about yourself and your family
 • Week 3: Physical appearance, directions and time
 • Week 4: Food, clothes, daily life
 • Week 5: Buying food, having lunch and talking about the weather
 • Week 6: My house, plans for the weekend, and studying Italian

👉 What will you learn after this course?

After studying this course, you should be able to:

 • Develop skills in basic Italian for interacting in common communicative situations;
 • Engage in simple communication in Italian;
 • Develop the skills to understand and use everyday expressions in Italian;
 • Develop the skills to introduce oneself and others in Italian.

👉Course information:

 • Language: English
 • Provider: Università per Stranieri di Siena
 • Instructors: Andrea Villarini, Sabrina Maffei
 • Platform: FutureLearn
 • Duration: 6 weeks, 3 hours per week
 • Rate: 4.9/5
 • Tuition fee: Free. However, to get access to all course materials and receive the certificate, you have to pay a fee.

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉Enroll HERE.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=59255

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network