Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Về “Thống Kê Dữ Liệu” Từ Đại Học Stanford

[English caption below]

 🌟 Mô tả khoá học:

“Giới thiệu về Thống kê” của Đại học Stanford sẽ cung cấp cho bạn những khái niệm cơ bản về thống kê , hiểu về dữ liệu và truyền đạt thông tin một cách chi tiết. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể thực hiện phân tích dữ liệu, hiểu các nguyên tắc chính của việc lấy mẫu và chọn các thử nghiệm phù hợp trong nhiều trường hợp. Bạn sẽ được trang bị kỹ năng nền tảng sẵn sàng theo đuổi các chủ đề nâng cao hơn về tư duy thống kê và dữ liệu học.

📝 Lộ trình khóa học

Tuần 1: Giới thiệu về thống kê mô tả

-Tuần 2: Dữ liệu, mẫu thử + Xác suất

-Tuần 3: Phân phối mẫu + Phân phối nhị thức

-Tuần 4: Phân tích hồi quy

-Tuần 5: Khoảng tin cậy + Kiểm tra mức độ quan trọng của từng dữ liệu

-Tuần 6: Lấy mẫu lại + Tìm hiểu và phân tích “Biến phân loại”

-Tuần 7: Phân tích phương sai một chiều

-Tuần 8: So sánh thống kê

📝 Bạn sẽ nhận được gì sau khoá học này:

✔ Có kiến ​​thức cơ bản về phân tích dữ liệu

✔ Ngôn ngữ lập trình/ phân tích cơ bản.

✔ Xử lí dữ liệu lớn

✔ Khả năng logic, tính toán, lập luận dựa trên số liệu được phân tích

📝 Khoá học dành cho:

➝ Những người mới bắt đầu, có hứng thú phân tích dữ liệu kinh doanh/ khoa học máy tính/ tìm hiểu về thống kê dữ liệu

➝ Sinh viên, doanh nhân, lập trình viên, chuyên viên phân tích dữ liệu

 📝 Thông tin khoá học:

Giáo sư hướng dẫn: Guenther Walther

Hình thức: 100% online

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tổng Thời lượng: 15 giờ , học trong 8 tuần

Nhiệm vụ học viên : Hoàn thành bài tập , và làm quiz

Học phí: Hoàn toàn miễn phí

Nền tảng: Coursera

Đánh giá: 4.6/5

->ĐĂNG KÍ: Tại đây

(Lưu ý: Tại thời điểm Bảo Trâm chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

 

🌟 ABOUT THIS COURSE

Stanford’s “Introduction to Statistics” teaches you statistical thinking concepts that are essential for learning from data and communicating insights. By the end of the course, you will be able to perform exploratory data analysis, understand key principles of sampling, and select appropriate tests of significance for multiple contexts. You will gain the foundational skills that prepare you to pursue more advanced topics in statistical thinking and machine learning.

 🌟 BASIC INFORMATION:

Topics include Descriptive Statistics, Sampling and Randomized Controlled Experiments, Probability, Sampling Distributions, and the Central Limit Theorem, Regression, Common Tests of Significance, Resampling, Multiple Comparisons.

📝 SYLLABUS

Week 1: Introduction and Descriptive Statistics for Exploring Data

Week 2:  Producing Data and Sampling + Probability

Week 3: Normal Approximation and Binomial Distribution + Sampling Distributions and the Central Limit Theorem

Week 4: Regression

Week 5: Confidence Intervals + Tests of Significance

Week 6: Resampling+ Analysis of Categorical Data

Week 7: One-Way Analysis of Variance (ANOVA)

Week 8 Multiple Comparisons + Quiz

📝 COURSE INFORMATION

Starts: Nov 8th

Professor: Guenther Walther

Study method: 100% online

Language: English

Total: 15 hours, during 8 weeks

Course fee: Free (no certificate)

Platform: Coursera

Ranking: 4.6/5

->ENROLL: Here

At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=48370

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Trâm Huỳnh

baotram03.ivolunteer@gmail.com