Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Về Khoa Học Truyền Thông Từ Đại Học Amsterdam

KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ VỀ KHOA HỌC TRUYỀN THÔNG TỪ ĐẠI HỌC AMSTERDAM

English Caption Below

 

🌟 GIỚI THIỆU:

Nhập môn Khoa học Truyền thông khám phá một số lý thuyết, mô hình và khái niệm cơ bản từ các lĩnh vực giao tiếp đại chúng, giữa các cá nhân và cộng đồng. Khóa học bắt đầu với việc xem xét một số mô hình cơ bản, sau đó tiến dần đến lịch sử của lý thuyết truyền thông, lý thuyết định hướng hiệu ứng tuyến tính, cách tiếp cận và cuối cùng là khám phá các lý thuyết về sản xuất và củng cố văn hóa thông qua truyền thông.

🌟 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Nhà cung cấp:  Đại học Amsterdam

Chủ đề:  Khoa học xã hội

Thời lượng:  11 giờ

🌟 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

📍 Đăng ký ngay tại: https://www.coursera.org/learn/communication

⏰ No deadline

FREE ONLINE COURSES IN COMMUNICATION SCIENCE FROM AMSTERDAM UNIVERSITY

English Caption Below:

🌟 INTRODUCTION:

★ Introduction to Communication Science explores a number of fundamental theories, models, and concepts from the areas of mass communication, between individuals and communities. The course begins with a review of some basic models, then progresses gradually to the history of communication theory, linear effect-oriented theory, the approach and finally the exploration of theories of produce and strengthen culture through communication.

🌟 COURSE CONTENT:

★ Provider: University of Amsterdam

★ Subject: Social Science

★ Duration: 11 hours

🌟 HOW TO REGISTER:

📍 Sign up now at: https://www.coursera.org/learn/communication

⏰ No deadline

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...