Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Về Khả Năng Ảnh Hưởng Và Giao Tiếp Dành Cho Nhà Quản Trị Từ Đại Học Luật Kinh Tế

KHÓA HỌC VỀ KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG VÀ GIAO TIẾP DÀNH CHO NHÀ QUẢN TRỊ TỪ ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ

English Caption Below

🌟 GIỚI THIỆU:

▪️Đại học Luật là một trong những nhà cung cấp giáo dục pháp luật chuyên nghiệp lâu đời nhất của Vương quốc Anh. Được thành lập vào năm 2016, Trường Kinh doanh của Đại học Luật cung cấp các khóa học Đại học và Sau Đại học trực tiếp và trực tuyến được công nhận ở Vương quốc Anh và quốc tế.

▪️Khóa đào tạo về ảnh hưởng và giao tiếp này sẽ trang bị cho các nhà quản lý các chiến lược giao tiếp và kỹ năng tạo ảnh hưởng mà họ cần để thành công. 

🌟 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

▪️Giao tiếp là gì?

▪️Các loại giao tiếp

▪️Vai trò của giao tiếp trong quản lý.

▪️Chiến thuật được sử dụng để ảnh hưởng đến người khác.

🌟CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

▪️Đăng ký ngay tại: https://www.futurelearn.com/courses/communicating-and-influencing-in-organisations

▪️No deadline.

 

COURSE ON THE ABILITY OF IMPACT AND COMMUNICATION FOR MANAGERS FROM UNIVERSITY OF ECONOMIC LAW

🌟 INTRODUCTION:

▪️The Law University is one of the UK’s oldest professional legal education providers. Established in 2016, the Law College’s School of Business offers UK and international accredited undergraduate and graduate courses and online.

▪️ This impact and communication training course will equip managers with the communication strategies and influence skills they need to be successful.

🌟 COURSE CONTENT:

▪️What is communication?

▪️The types of communication

▪️The role of communication in management.

▪️Technology used to influence others.

🌟 HOW TO REGISTER:

▪️Register now at: https://www.futurelearn.com/courses/communicating-and-influencing-in-organisations

▪️No deadline.

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...