Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Tiếng Nhật Trình Độ N3 Qua 10 Bài Giảng


English caption below:

🔻No Deadline

🔻Giới thiệu:
“Khóa học tiếng Nhật trực tuyến N3” là tài liệu học tiếng Nhật liên quan đến trình độ JLPT N3. Bạn có thể học từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu tương ứng với trình độ JLPT N3. Trình độ tiếng Nhật N3 được áp dụng trong các cuộc hội thoại thực tế, vì vậy khóa học này rất hữu ích cho việc luyện thi JLPT và nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Nhật của bạn. Tất cả các bài giảng đều có phụ đề tiếng Anh, để người nước ngoài có thể thoải mái học tiếng Nhật. Ngoài ra, đối với những quốc gia không quen với ký tự kanji, các ký tự hiragana được thêm vào trên tất cả các chữ kanji để người học có thể học tập hiệu quả hơn.

🔻Nội dung khóa học:
-> Nắm vững từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu liên quan đến trình độ JLPT N3.

-> Có thể hiểu và nói các cuộc hội thoại hàng ngày.

-> Có thể hiểu và đọc các chủ đề hàng ngày, các câu tiếng Nhật hơi phức tạp, các tiêu đề trên báo

-> Có thể đàm thoại tiếng Nhật trình độ trung cấp trong cuộc sống hàng ngày.

-> Có thể nói và hiểu tiếng Nhật thương mại trình độ trung cấp.

🔻Thông tin khóa học:
– Giảng viên: Attain Corp
– Nền tảng: Class Central
– Thời lượng: 10h
– Ngôn ngữ: tiếng Anh

🔻Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.classcentral.com/course/udemy-online-japanese-n3-course-all-10-lessons-26178

——————————————————————

[Online] Online Japanese N3 Course(All 10 lessons)

🔻No Deadline


🔻Overview:
The “Online Japanese N3 Course” is Japanese study materials related to the JLPT N3 level. You can study vocabulary, grammar, reading comprehension that corresponds to the JLPT N3 level. The Japanese of N3 level is applied in actual conversations, so this course is useful for JLPT preparation and advancing your Japanese communication proficiency. All of the narration contains English subtitles, so that foreigner Japanese learners can freely study. In addition, for those countries unfamiliar with kanji, hiragana characters are added above all of the kanji, so that learners can study effectively

🔻What you’ll learn:
-> Master vocabulary, grammar, and reading comprehension related to the JLPT N3 level.

-> Be able to comprehend contents spoken in almost natural speed in daily life conversations.

-> Be able to comprehend and read everyday topics, slightly complex Japanese sentences, newspaper headlines

-> Be able to have Japanese intermediate level conversations in everyday life.

-> Be able to speak and understand intermediate level business Japanese.

🔻Information about the course:
– Taught by: Attain Corp

– Language used: English
– Length: 10 hours worth of material
– Platform: Class Central

🔻More detailed information and register at: https://www.classcentral.com/course/udemy-online-japanese-n3-course-all-10-lessons-26178

 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews