Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Tiếng Tây Ban Nha Từ Đại Học Giáo Hoàng Javeriana

KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ TIẾNG TÂY BAN NHA TỪ ĐẠI HỌC GIÁO HOÀNG JAVERIANA

🌟 GIỚI THIỆU:

▫️Tìm hiểu các cụm từ Tây Ban Nha phổ biến nhất bằng cách đăng ký khóa học “Tiếng Tây Ban Nha cho người mới bắt đầu: Học trong thiên đường” do Đại học Giáo hoàng Javeriana tạo ra. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội khám phá văn hóa Colombia trong khi bạn học những kiến ​​thức cơ bản. Thời gian được thừa nhận là có giá trị vì vậy hãy áp dụng càng sớm càng tốt.

▫️Khả năng nói nhiều ngôn ngữ khác nhau là một kỹ năng không chỉ giúp bạn hoạt động hiệu quả hơn mà còn mở ra cánh cửa cho những nền văn hóa và trải nghiệm mới. Các khóa học ngôn ngữ rất hữu ích cho những người học muốn cải thiện kỹ năng. 

🌟 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

▫️Nhà cung cấp : Giáo hoàng Đại học Javeriana

▫️Chủ đề : Ngôn ngữ

▫️Thời lượng : 6 tuần

▫️Ngày bắt đầu : Các ngày trong tương lai sẽ được công bố

🌟 LỢI ÍCH:

▫️Được cấp chứng chỉ sau khóa học. 

▫️Nhận biết một số chức năng giao tiếp cần thiết trong ngữ cảnh hàng ngày, bao gồm các cụm từ tiếng Tây Ban Nha du lịch cơ bản.

▫️Sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha theo CEFR (Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu) Cấp độ A1.1.

🌟 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

📍Đăng ký ngay tại: https://www.edx.org/course/spanish-for-beginners-learn-in-paradise

⏰ NO DEADLINE 

 

Spanish Free Online Course From Pope Javeriana University

NO DEADLINE

FREE ONLINE COURSE IN SPAIN FROM JAVERIANA UNIVERSITY OF EDUCATION

🌟 INTRODUCE:

▫️Learn the most popular Spanish phrases by signing up for the “Spanish for beginners: Learning in paradise” course created by Pope Javeriana University. This course will give you the opportunity to explore Colombian culture while you learn the basics. Time is recognized as valuable so apply as soon as possible.

▫️The ability to speak many different languages ​​is a skill that not only helps you to be more productive, but also opens doors to new cultures and experiences. Language courses are very useful for learners who want to improve their skills.

🌟 COURSE INFORMATION:

▫️Vendor: Pope Javeriana University

▫️Subject: Language

▫️Duration: 6 weeks

▫️Start date: Future dates will be announced

🌟 BENEFIT:

▫️Certified after the course.

▫️Get to know some essential communication functions in everyday context, including basic travel Spanish phrases.

▫️Uses the Spanish language of the CEFR (Common European Framework of Reference) Level A1.1.

🌟 HOW TO REGISTER:

▫️Sign up now: https://www.edx.org/course/spanish-for-beginners-learn-in-paradise

▫️NO DEADLINE

 

Kim Xuyen

Quê quán: Thành phố Cần Thơ. Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

You may also like...