Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Cách Đọc Thơ Tiếng Pháp

[English caption below]

Mô tả khóa học 

Khóa học này trang bị cho bạn bộ công cụ thơ ca để nâng cao khả năng đọc hiểu thơ Pháp. Dựa trên phương pháp luận và những thách thức thực tế được phát triển tại Trường Ngữ pháp Manchester, khóa học sẽ giúp bạn tự tin tiếp cận thơ Pháp.

Bộ công cụ thơ ca được phát triển trong khóa học sẽ giúp bạn hiểu thể thơ, ngôn ngữ thơ và âm hưởng thơ Pháp. Bạn sẽ học cách xác định câu chuyện, ý nghĩa của một bài thơ cũng như làm thế nào để thử suy đoán mục đích sáng tác.

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, bạn có thể

 • Vận dụng yếu tố thích hợp của bộ công cụ trong việc đọc hiểu bài thơ mới.
 • So sánh hai hay nhiều bài thơ cùng chủ đề hoặc cùng một nhà thơ, xác định những điểm giống và khác nhau giữa chúng.
 • Đóng góp trong các buổi thảo luận về thơ, học hỏi từ những người xung quanh và giúp họ học về thơ ca.
 • Phê bình thơ theo phương pháp luận rõ ràng.
 • Hiểu về kỹ thuật thơ, cách chúng được dùng để kiểm soát ý nghĩa và các tác động của nó.
 • Phát triển kỹ năng để xác định yếu tố quan trọng nhất trong một bài thơ.
 • Đánh giá sự thành công trong nỗ lực truyền tải ý nghĩa và cảm xúc của nhà thơ thông qua yếu tố kỹ thuật.
 • Giải thích cách các vần thơ được ghép lại với nhau và vì sao chúng có tác dụng.
 • Xác định yếu tố hình thức, cấu trúc bài thơ và cách nhà thơ sử dụng chúng hiệu quả.
 • Làm sáng tỏ hình tượng và yếu tố khác trong bài thơ để hiểu ý đồ của nhà thơ.
 • Biện minh cho cách đọc cụ thể về một bài thơ thông qua việc tham khảo các yếu tố khác nhau thuộc bài thơ đó.
 • Thay đổi hiểu biết về một bài thơ dưới góc độ nhận xét từ những người học khác hoặc những nghiên cứu sâu hơn.
 • Suy ngẫm về loạt bài thơ trong khóa học và sử dụng sự phản ánh đó để phản hồi cho các bài thơ khác.
 • Tóm tắt ý chính bài thơ thông việc trình bày mạch lạc những yếu tố khác nhau trong bài thơ đó.

Thời gian tham gia khóa học

Bạn có thể tham gia khóa học ngay bây giờ. Nếu bạn muốn tham gia vào thời điểm các giảng viên dẫn dắt khóa học, bạn có thể học vào những ngày sau: 

 • 11/10/2021 
 • 13/10/2021 
 • 18/10/2021 
 • 20/10/2021 
 • 25/10/2021 

Thông tin khóa học

 • Nền tảng: FutureLearn
 • 100% Online
 • Đối tượng tham gia: tất cả mọi người
 • Thời lượng: 5 tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Người hướng dẫn: Patrick Thom
 • Được tạo bởi: Manchester Grammar School
 • Học phí: Miễn phí (trong 7 tuần) – 49$ (bao gồm phí Chứng nhận và quyền truy cập dài hạn)
 • (LƯU Ý: Tại thời điểm Linh Giang chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

📌Đăng ký ngay: TẠI ĐÂY

______________________________________________________________________

About this course

This course will equip you with a poetic toolkit to boost reading comprehension of French poetry. Based on real-life challenges and methodologies developed at Manchester Grammar School, the course will help you to approach French poetry with confidence.

The poetic toolkit developed in this course will help you understand poetic form, poetic language, and the ‘sound effects’ of French poetry. You will learn how to identify the story and meaning of a poem, and how to try and deduce the poet’s purpose.

What will you achieve?

By the end of the course, you‘ll be able to…

 • Apply appropriate elements of the toolkit to new poems to make sense of them.
 • Compare two or more poems on the same theme or by the same poet and identify points of similarity and of difference.
 • Contribute to a discussion of a poem, learning from others and helping them in their learning.
 • Critique poems according to a clear methodology.
 • Demonstrate understanding of poetic technique and how it is used to control meaning and impact.
 • Develop skills in identifying the most significant elements of a poem.
 • Evaluate the success of a poet’s attempts to convey meaning and feeling through elements of technique.
 • Explain how a poem is put together and why it has its effect.
 • Identify the formal and structural elements of poems and how the poet uses them for a particular effect.
 • Interpret the imagery and other elements of a poem to arrive at a perception of the poet’s intentions.
 • Justify their particular reading of a poem by reference to its various elements.
 • Modify their understanding of a poem in the light of comments made by other learners or their own further research.
 • Reflect on a whole series of poems as the course progresses and use that reflection to inform responses to other poems as they are encountered.
 • Summarise the meaning of a poem by giving a coherent account of its different elements.

Learning on this course

Start straight away and learn at your own pace. If you’d like to take part while our educators are leading the course, they’ll be joining the discussions, in the comments, between these dates:

 • 11 Oct 2021 – 11 Oct 2021
 • 13 Oct 2021 – 13 Oct 2021
 • 18 Oct 2021 – 18 Oct 2021
 • 20 Oct 2021 – 20 Oct 2021
 • 25 Oct 2021 – 25 Oct 2021

Course information 

 • Platform: FutureLearn
 • 100% Online
 • Participants: everyone
 • Duration: 5 weeks
 • Language: English
 • Instructor: Patrick Thom
 • Created by Manchester Grammar School
 • Tuition fees: Free (access for 7 weeks) – 49$ (included long-term access & Certificate)
 • (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

📌Apply in: HERE 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42563

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network