Deadline: 15/12/2021

Khóa Học Online Giúp Bạn Chuẩn Bị Cho Bài Thi IELTS Học Thuật

[English caption below]

💡TỔNG QUAN

Khóa học IELTS này sẽ giúp bạn tự tin tham gia các kỳ thi IELTS học thuật. Bạn sẽ có quyền truy cập vào hơn 80 giờ tài liệu thực hành tương tác của bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Khóa học này được thiết kế và biên soạn bởi các chuyên gia giảng dạy tiếng Anh giàu kinh nghiệm từ Đại học Queensland – một trung tâm khảo thí IELTS và là một trong những trung tâm học tập hàng đầu thế giới. 

💡BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC NHỮNG GÌ?

 • Tìm hiểu về quy trình và định dạng bài thi IELTS
 • Tìm hiểu các chiến lược và kỹ năng làm bài kiểm tra hữu ích cho các bài kiểm tra IELTS Học thuật
 • Phát triển các kỹ năng đọc, viết, nghe và nói tiếng Anh.

💡GIÁO TRÌNH

🌱Nghe

 • Học phần bắt đầu với tổng quan về bài thi nghe IELTS nhằm cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng và cách làm bài.
 • Khóa học sẽ hướng dẫn cho bạn sự khác biệt giữa từng phần của Bài thi Nghe IELTS và các dạng câu hỏi bạn cần trả lời. Hơn nữa, bạn cũng có cơ hội thực hành các dạng câu hỏi đa dạng và đạt được những kỹ năng cần thiết.

🌱Nói

 • Ở phần này, khóa học sẽ phác thảo các tính năng khác nhau của Bài thi Nói. Để chuẩn bị cho Phần 1 của Bài kiểm tra Nói, khóa học sẽ tập trung vào một số ngữ pháp mà bạn có thể sử dụng để nói về sở thích và không thích của mình. Khóa học cũng sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ về cách kéo dài câu trả lời của bạn.
 • Đối với Phần 2 của bài kiểm tra, khóa học sẽ xem xét cách phân tích thật hiệu quả và cách tổ chức các ý tưởng để bạn có một khởi đầu và kết thúc tốt đẹp cho bài nói của mình. 
 • Đối với Phần 3, khóa học sẽ tập trung vào “thảo luận”. Bạn sẽ học cách phát triển vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề phổ biến và một số đặc điểm ngữ pháp mà bạn cần để thành công trong cuộc thảo luận. 

🌱Đọc

 • Học phần này bắt đầu với tổng quan về bài thi Đọc IELTS và những gì nó bao gồm. Điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về những gì bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá và các loại câu hỏi khác nhau được sử dụng trong bài kiểm tra. Sẽ có cơ hội để thực hành các kỹ năng bạn đã học.

🌱Viết

 • Để chuẩn bị cho Task 1, bạn sẽ học cách xác định các loại hình ảnh khác nhau, mô tả các chủ đề và đặc điểm chính của chúng, cũng như cách viết một đoạn tổng quan để tóm tắt thông tin chính. Ngoài ra, khóa học này cung cấp cơ hội thực hành viết đoạn mở đầu và đoạn mô tả dữ liệu, bạn có thể được chấm điểm bằng các tiêu chí đánh giá mới của khóa học. 
 • Để chuẩn bị cho Task 2, khóa học sẽ xem xét kỹ hơn câu hỏi và các cách lập kế hoạch, tổ chức bài luận của bạn. Khóa học cũng sẽ phân tích các phần khác nhau của một bài luận IELTS, xem xét chi tiết hơn một số dạng bài có thể có trong Task 2 và giải thích cách đánh giá chúng. Đồng thời, bạn cũng sẽ được luyện tập và đánh giá bởi khóa học.

💡THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên: Iain Mathieson, Martin Dutton, Megan Yucel, Stephen Walker, Philippa Coleman.
 • Thời lượng của khóa học: Khoảng 8 tuần (5-10 giờ mỗi tuần)
 • Hình thức: Online
 • Tính chất: tự học, linh hoạt
 • Học phí: Miễn phí (tùy vào cấp độ) (LƯU Ý: Tại thời điểm Bích Ngọc chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm).

💡THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

_______________________________________________

💡OVERVIEW

This IELTS course will prepare you to take the IELTS Academic tests with confidence. You will have immediate access to over 80 hours of interactive practice materials covering each of the four skills: listening, speaking, reading and writing. This innovative preparation course has been designed and written by experienced English teaching professionals from The University of Queensland, an IELTS testing centre and one of the world’s leading centres of learning. 

💡WHAT YOU WILL LEARN

 • Learn about the IELTS test procedure and format
 • Learn useful test-taking strategies and skills for the IELTS Academic tests
 • Develop your English reading, writing, listening and speaking skills

💡SYLLABUS

🌱Listening

 • The module begins with an overview of the IELTS Listening Test and what it includes. This will give you important facts about this module and what it is designed to assess. 
 • Following this, we’ll show you the differences between each section of the IELTS Listening Test and the types of questions you will need to answer. You will also have opportunities to practise these types of questions and gain the skills that you need.

🌱Speaking

 • This module outlines the different features of the Speaking Test. In preparation for Part 1 of the Speaking Test, we focus on some of the grammar that you can use to talk about your likes and dislikes. We’ll also give you some examples of how to extend your answers, or make them longer. 
 • For Part 2 of the test, we’ll look at how to analyse the task effectively and how to organise your ideas so that you have a good start, and end, to your talk.
 • For Part 3 of the test, we will focus on “The Discussion”. You’ll learn to develop vocabulary related to common Part 3 topics and also some of the common grammar features you need for success in the discussion. 

🌱Reading

 • This module begins with an overview of the IELTS Reading Test and what it includes. This will give you important information about what the test is designed to assess and the different question types used in the test. There will be opportunities to practise the skills you have learned.

🌱Writing

 • In preparation for Task 1, you’ll learn how to identify different types of visuals, identify and describe the topic and the main features of these visuals, and also how to write an overview paragraph to summarise the key information. In addition, this module offers the chance to practise writing the opening and data description paragraphs, which you can grade with our new assessment criteria. 
 • In preparation for Task 2, we’re going to take a closer look at the essay question to help you answer all its parts and we will examine ways of planning and organising your essay. We’ll also analyse the different parts of an IELTS essay, look in more detail at some possible task types in Task 2, and explain how they are assessed. Along the way, you’ll have a chance to practise writing an introduction, body paragraphs and conclusion and submit these for assessment from other IELTSx students. 

💡COURSE INFORMATION

 • Instructors: Iain Mathieson, Martin Dutton, Megan Yucel, Stephen Walker, Philippa Coleman.
 • Length: Estimate 8 weeks (5-10 hours per week) 
 • Online
 • Self-paced: Progress at your own speed
 • Price: Free (optional upgrade available) (NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

💡FOR MORE INFORMATION: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41579

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network