Deadline: All year round

Khóa Học Online Về Văn Hóa Trong Kinh Doanh Của Trung Quốc

[English Caption Below]

⚡️Giới thiệu:

Việc giao thương trong kinh doanh với Trung Quốc đang gia tăng. Do đó, ngày càng có nhiều tổ chức và doanh nhân nhận ra cần làm nhiều việc nhiều hơn là chỉ tuân thủ các quy tắc xã giao của Trung Quốc (chẳng hạn như xuất trình danh thiếp bằng cả hai tay) hoặc ‘nên và không’ (chẳng hạn như không mở quà tặng trước mặt chủ nhà của bạn) để có các cuộc gặp kinh doanh thành công. Cần phải hiểu được bối cảnh rộng lớn và các giá trị đã ăn sâu vào văn hoá trong kinh doanh của họ để có thể tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

Khóa học ngắn hạn này nhằm giới thiệu một số niềm tin và giá trị văn hóa cốt lõi của Trung Quốc,  nhấn mạnh một số thách thức tiềm ẩn và mang đến những bài học từ những người phương Tây đã sống và làm việc tại  gia này.

 ⚡️Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

 • Hiểu rõ hơn khái niệm văn hóa
 • Tự tin thảo luận về vấn đề chuẩn mực văn hóa và những hiểu lầm do định kiến ​​của một nền văn hóa cụ thể gây ra
 • Nhận ra các điểm chính của năng lực liên văn hóa
 • Hiểu tầm quan trọng của gia đình và cách chuyển hóa trong môi trường kinh doanh
 • Đánh giá cao tầm quan trọng của việc nói tiếng Trung
 • Nói một số lời chào bằng tiếng Trung.

⚡️Đối tượng của khóa học: tất cả mọi người

⚡️Yêu cầu: trình độ cơ bản

⚡️Thông tin khóa học:

 • Hướng dẫn bởi: The Open University
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Hình thức: trực tuyến
 • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm)
 • Nền tảng: OpenLearn

⚡️Đăng kí ngay: Tại đây

⚡️Introduction:

Business dealings with China are on the increase. As a result, more and more organisations and business people are realising the need of doing more than just adhering to the rules of Chinese etiquette (such as presenting business cards with both hands) or the ‘dos and don’ts’ (such not opening gifts in front of your hosts) to have successful business meetings. What is needed is the understanding of the much broader context of Chinese culture and values that permeate Chinese business contexts so as to engage in enduring business relationships.

This short course is designed to introduce some core Chinese cultural beliefs and values, highlight some potential challenges and bring in stories and reflections from Westerners who have lived and worked in China.

⚡️What you will learn:

 • Understand better the concept of culture
 • Confidently discuss the issue of cultural norms and misunderstandings caused by stereotypes of a particular culture
 • Recognise the key indicators of intercultural competence
 • Understand the importance of family and how that translates in business settings
 • Appreciate the importance of speaking a little Chinese
 • Say some greetings in Chinese.

⚡️Who this course is for: everyone

⚡️Requirement: introductory level

⚡️Course Information

 • Instructed by: The Open Universiy
 • Language: English
 • Format: online
 • Tuition fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

⚡️Apply in: here

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=42884

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network