Deadline: All year round

Khóa Học Online Giải Quyết Vấn Đề Với Tư Duy Máy Tính Đến Từ Đại Học Michigan

Mô tả khóa học

▪︎ Khóa học này cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về Tư duy Máy tính – một kỹ năng thiết yếu trong việc tiếp cận các vấn đề. Bên cạnh đó, khóa học còn hỗ trợ phát triển kỹ năng toàn diện qua việc lý giải các khái niệm cùng một chuỗi các tình huống thực tế nhằm minh họa cho cách ứng dụng Tư duy Máy tính trong việc thấu hiểu và giải quyết những vấn đề phức tạp, cùng một dự án để kiểm tra khả năng áp dụng những gì học viên đang học vào trong đời sống.

Đối tượng khóa học: 

▪︎ Khóa học này được thiết kế phù hợp cho tất cả mọi đối tượng, kể cả những người mới bắt đầu lập trình, đang có ý định chuyển hướng sang lập trình hoặc đơn giản là muốn biết thêm một cách tư duy mới về máy tính và lập trình.

Nội dung khóa học:

▪︎ Nền tảng của Tư duy Máy tính.

▪︎ Nghiên cứu điển hình: Giám sát hàng không và Phân tích hình ảnh.

▪︎ Nghiên cứu điển hình: Dịch tễ học.

▪︎ Nghiên cứu điển hình: Buôn người.

▪︎ Dự án cuối cùng.

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Kết thúc khóa học, bạn có thể

▪︎ Xác định các thành phần của Tư duy Máy tính, bao gồm trừu tượng hóa, xác định vấn đề, phân tích vấn đề, nhận dạng mẫu, các thuật toán và cách đánh giá các giải pháp.

▪︎ Nhận biết các khái niệm của Tư duy Máy tính, áp dụng trong thực tiễn thông qua các ví dụ trong đời sống.

▪︎ Đề ra giải pháp từ việc ứng dụng các khái niệm trong Tư duy Máy tính vào các vấn đề trong đời sống.

Thông tin chi tiết về khóa học:

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha).

▪︎ Nền tảng: Coursera.

▪︎ Đánh giá: 4.6/5.

▪︎ Nhà cung cấp: Đại học Michigan.

▪︎ Người hướng dẫn: Giáo sư Chris Quintana.

▪︎ Thời gian học: dự kiến 11 tiếng.

▪︎ Mức độ: cơ bản.

▪︎ Chi phí: hoàn toàn miễn phí (hoặc phải trả $49 để truy cập một số các tài liệu và nhận giấy chứng nhận).

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Đăng ký tại đây.

——————————————————————————

Course description:

▪︎ The course includes an introduction to computational thinking, which is an essential skill in approaching problems, and a broad definition of each concept, a series of real-world cases that illustrate how computational thinking can be used to solve complex problems, and a student project that asks you to apply what they are learning about Computational Thinking in a real-world situation.

 Who is this course for? 

▪︎ This course is designed for anyone who is just beginning programming, is thinking about programming or simply wants to understand a new way of thinking about problems critically.

Course content:

▪︎ Foundations of Computational Thinking.

▪︎ Case Study: Airport Surveillance and Image Analysis.

▪︎ Case Study: Epidemiology.

▪︎ Case Study: Human Trafficking.

▪︎ Final Project.

What will you learn after this course?

After this course, you can 

▪︎ Define Computational Thinking components including abstraction, problem identification, decomposition, pattern recognition, algorithms, and evaluating solutions.

▪︎ Recognize Computational Thinking concepts in practice through a series of real-world case examples.

▪︎ Develop solutions through the application of Computational Thinking concepts to real-world problems.

Course information:

▪︎ Language: English with subtitles in French, Portuguese (European), Russian, English, Spanish.

▪︎ Platform: Coursera.

▪︎ Rate: 4.6/5.

▪︎ Provider: University of Michigan.

▪︎ Instructor: Professor Chris Quintana.

▪︎ Length: approximately 11 hours.

▪︎ Level: Basic.

▪︎ Tuition fee: Free (or pay $49 to get access to some of the documents and get a certificate).

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Enroll here.

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=48798

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


Nguyễn Trang Như

trangnhu.ivolunteer@gmail.com