Deadline: All year round

Khóa Học Online Có Chứng Nhận Về Cách Xây Dựng Khung Chiến Lược Marketing

*(English caption below)*

🗣 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Nếu muốn xây dựng một sự nghiệp vững chắc trong ngành Marketing, bạn cần phải hiểu rõ về khung chiến lược Marketing. Khóa học này được thiết kế với mục đích giải thích sự liên quan của những khung chiến lược Marketing được dùng để tạo ra giá trị cho cả doanh nghiệp và khách hàng, đồng thời cũng đề cập đến kế hoạch Marketing và vai trò của nó trong việc lên kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp, quét qua những kiến thức về Phân khúc thị trường, Phân tích SWOT, 4P trong Marketing Mix và phân tích PESTEL với một ví dụ rất thực tế. Khóa học còn cho phép học viên áp dụng những hiểu biết về mặt lý thuyết vào những tình huống của doanh nghiệp trong đời thực và bao trùm một số nền tảng cơ bản của chiến lược Marketing nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tổng quát cho một công ty.

🎯 KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

 • Phân khúc thị trường 
 • Phân tích SWOT 
 • Lập kế hoạch 4P trong mô hình Marketing Mix
 • Phân tích PESTEL

🎯 CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 • Ý tưởng cho Kế hoạch Marketing
 • Tại sao cần phải có Kế hoạch Marketing chiến lược? 
 • Thiết kế khung chiến lược Marketing hiệu quả 
 • Mục tiêu của Marketing 
 • Các bước để xây dựng Khung chiến lược Marketing : Lập kế hoạch 
 • Xây dựng Khung chiến lược Marketing: Phân tích SWOT 
 • Xây dựng Khung chiến lược Marketing: Lập kế hoạch Marketing Mix 
 • Xây dựng Khung chiến lược Marketing: Phân tích PESTEL
 • 1 Câu đố

🎯 CHI TIẾT KHÓA HỌC

 • Thời lượng: 2 tiếng 
 • Cấp độ: Người mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: My Great Learning
 • Có chứng nhận miễn phí

💸 Chi phí: MIỄN PHÍ 

(Lưu ý: Tại thời điểm Thúy Hà chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm) 

📍 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

——————————————————————————————————-

🗣 Description

If you want to build a strong career in Marketing, you need to have a robust understanding of the marketing strategic frameworks. This course is designed to explain the relevance of strategic marketing frameworks used to create value for the business and customers. It touches upon the marketing plan and its role in the strategic planning of a business. The course scans through Market Segmentation, SWOT Analysis, 4Ps of Marketing mix, and the PESTEL analysis with a real-world example. This course also allows learners to apply theoretical understanding to real-world business scenarios and covers some basic building blocks of marketing strategies that build up overall business strategies for a company. 

🎯 Skills

 • Market Segmentation
 • SWOT Analysis
 • Planning 4Ps of Marketing mix
 • PESTEL analysis

🎯 Course Syllabus

 • Concept of Marketing Plan
 • Why Strategic Marketing Plan is required?
 • Designing an Effective Strategic Marketing Framework
 • Goals of Strategic Marketing
 • Stages in building Strategic Marketing Framework: Planning
 • Building Strategic Marketing Framework: SWOT Analysis
 • Building Strategic Marketing Framework: Planning Marketing Mix
 • Building Strategic Marketing Framework: PESTEL Analysis

+ 1 Quiz

 🎯 Course Details 

 • Duration: 2.0 Hours
 • Skill level: Beginner
 • Language: English
 • Platform: My Great Learning
 • Obtaining a free Certificate

💸 Tuition fee: Free 

(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest)

📍 MORE INFORMATION AND REGISTRATION: HERE 

 

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=54102

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network